Bezhotov. plat. styk

Vyúčtovanie platieb jar 2015-16

Predpis platieb  FO na jarnú časť súťaž. roč.  2015-16

Bezhotovostný plat. styk – Smernica Obfz (.doc) 32.5 kB

Príkazná zmluva (.doc) 24.5 kB

Výpočet nákladov – orientačný (.xls) 26kB

Tlačivo na zúčtovanie pri bezhotovostnom platobnom styku (.doc) 64.5 kB

Back to top button
Close