Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 5, zo dňa 29.09.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 5, zo dňa 29.09.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK ObFZ:

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 26.09.2022 

U 77  Kristián Angyal (1308913) – OFK Žihárec VIII.L GA-ŠA – 1 s.s. (37/3)

U 78  Marek Gajdoš (1213607) – ŠK T.Mlýňany VIII.L sk.C dos.- 1.s.s. (37/3)

U 79  Denis Kocanda (1341356) – ŠK T.Mlýňany VIII.L sk. C dos.- 1.s.s. (46/1,46/,2a)

U 80  Boris Ovsenák (1218830) – OFK Hosťovce VIII.L sk.C dos.- 1.s.s. (45/1b,45/2)

U 81 Samuel Danóczi (1276118) – FC Čechynce VIII. L dos. 2 s.s. (49/1a, 49/2a)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 26.09.2022

U 82  Karol Pavelka (1145586) – TJ Družstevník Čierne Kľačany VII.L dos.

U 83 Tomáš Labuda (1279360) – FC 31 Jarok VII.L dos.

 Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 28.09.2022 do 31.03.2023

U 84 Lukaš Pacalaj (1240075) – ŠK Slovan Hostie VIII.L sk. C dos – 2 týždne (U 57)

Oznamy:

U 85 DK ukladá OFK Žihárec v súvislosti MZ FK Vlčany – OFK Žihárec VIII.L GA-ŠA dos. disciplinárne sankcie: RP -10 € (RS/B/12e), pokuta 50 € (48/1b,c,48/4).

U 86 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému OFK Hosťová v súvislosti MZ OFK Golianovo – OFK Hosťová a zároveň predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.10.2022 16.15 hod. p. Brata – OFK Hosťová a o 16.30 hod. predsedu OFK Golianovo p. Áča v Dome Futbalu ZsFZ Rázusova 23, Nitra za účelom riešenia podnetu.

 V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII. liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VII. liga – Výčapy – Opatovce a Veča

VIII. liga sk. A – Svätoplukovo a Ivanka

VIII. liga sk. B – Pohranice, Dolné Štitáre, Horný Ohaj, Hosťová, Vinodol

VIII. liga sk. C – Ladice, Tekovské Nemce, Hostie, Sľažany, Beladice,

Veľčice, Obyce, Hosťovce, ViOn D ZM

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

Pomôcka – postup klubového ISSF manažéra pri nahrávaní funkcionárov družstiev do zápisu o stretnutí:

  1. postupne preklikať cez Súťaže, Družstvá, Vyhľadávanie družstiev – vybrať konkrétne družstvo
  2. napr. dospelí – kliknúť UPRAVIŤ objaví sa zoznam funkcionárov
  3. vybrať napr. vedúci/tímový manažér – treba nahrať konkrétneho človeka (napr. XY) a poslať žiadosť
  4. na e-mailovú adresu XY je poslaná žiadosť, ktorú on musí potvrdiť
  5. následne môže klubový ISSF manažér nahrať v Zápise o stretnutí (XY) na funkciu vedúci/tímovýmanažér
  6. takto je potrebné postupne poslať žiadosť jednotlivým funkcionárom všetkých družstiev,

(aj XY pre každé družstvo a každú funkciu zvlášť)

  1. ak napriek uvedenému postupu niečo zlyhalo, pravdepodobne nemá (XY) zaplatené členské, alebo nie ječlenom klubu, takže najprv treba zaplatiť členské, alebo zaevidovať funkcionára do ISSF.

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

VIII. liga skupina B

OFK Hosťová – ŠTK berie na vedomie podnet štatutára klubu p. Ing. Stanislava Bratha.  Po prerokovaní podnetu konštatuje, že daný podnet spadá pod kompetenciu DK. Preto ŠTK podnet odstupuje DK. NR-ŠTK-2022/2023-0345

DORAST

VI. liga – U19

ŠK Váhovce – OFK Mostová (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 05.10.2022 o 15.15 h na štadióne ŠK Váhovce. ŠTK-2022/2023-0341

ŠK Váhovce – FK Veľká Mača (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 01.10.2022 o 15.30 h na štadióne ŠK Váhovce. ŠTK-2022/2023-0344

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

ŠK Tešedíkovo – TJ Progres Selice(6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 04.10.2022 o 16.00 h na štadióne ŠK Tešedíkovo. NR-ŠTK-2022/2023-0343

TJ Družstevník Rišňovce – FK Mojmírovce (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 04.10.2022 o 16.00 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce. NR-ŠTK-2022/2023-0348

IV. liga – SŽ – U15 skupina B

FK FC Jelenec – TJ Slovan Zbehy (5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 05.10.2022 o 16.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2022/2023-0340

TJ Družstevník Čierne Kľačany – OFK Sľažany (5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 05.10.2022 o 16.00 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany. NR-ŠTK-2022/2023-0342

TJ Slovan Čeľadice – TJ Družstevník Čierne Kľačany (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 03.10.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice. NR-ŠTK-2022/2023-0346

IV. liga –MŽ – U13 skupina C

FK Veľký Cetín – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 08.10.2022 o 14.00 h na štadióne FK Veľký Cetín. NR-ŠTK-2022/2023-0347

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

3. turnaj – 01.10.2022

Svätoplukovo – 09.00 h

U11 U9
FK Svätoplukovo
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FK Janíkovce FK Janíkovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK Veča FK Veča

 Výčapy – Opatovce – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Nitra-Chrenová A FC Výčapy-Opatovce
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Nové Sady MFK Alekšince
ŠK T. Mlyňany ŠK Rumanová
FC Vinodol

 

Kynek– 09.00 h

U11 U9
OFK Čakajovce FC LATUS KYNEK A
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
OFK Sľažany OFK Sľažany
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B

 

Veľký Cetín – 09.00 h (08.10.2022)

U11 U9
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FK Vlčany FK Vlčany
Neded FC LATUS KYNEK (JUNIOR)
FC Cabaj – Čápor

 

Dolné Štitáre – 09.00 h

U11 U9
TJ FC Dolné Štitáre
TJ Družstevník Ivanka FC Cabaj-Čápor
TJ Slovan Zbehy OFK Branč
ŠK Nevidzany OŠK Beladice
ŠK Hájske

 

Nová Ves nad Žitavou – 09.00 h

U11 U9
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
FŠM NutriAchieversTV (Trnava – Vlčkovce) FŠM NutriAchieversTV (Trnava – Vlčkovce)
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
ŠK Nitra – Dolné Krškany FC Čechynce
FK FC Jelenec

 

Nitrianske Hrnčiarovce – 09.00 h

U11 U9
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
KFC Horná Kráľová KFC Horná Kráľová
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčovv systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 05.10.2022.

Podobné články

Back to top button
Close