Komisie

Predsedovia a členovia odborných komisií ObFZ

1. Športovo-technická komisia

predseda ŠTK: Peter Solčianský, Nitra

podpredseda ŠTK: Ing. Jozef Filo

členovia ŠTK:  Mgr. Tibor Lencsés, Eduard Šima, Rastislav Duračinský

2. Disciplinárna komisia

predseda DK: Ladislav Turba,  Nitra

podpredseda: Mário Bleho

Členovia: Peter Bányi, Martin Drobec, Marko Turba

3. Komisia rozhodcov a úsek DZ

predseda: Martin Jančok, Nitra

podpredseda KR – úsek DZ: Ing. Jozef Inovecký

Členovia: Mgr. Ladislav Kováč, Martin Horik, Marián Božik, Mgr. Milan Vrábeľ

4. Trénersko-metodická komisia

predseda TMK: Milan Pavlovič, Mgr., Nitra

Členovia: Marek Kostoláni, Patrik Brezina, Peter Dobiáš

 

5. Komisia mládeže

predseda KM: Karol Gajan, Čakajovce

Členovia:  Martin Slovák, Jozef Oroszi, Peter Drahoš

 

6. Revízna komisia

predseda RK: Peter Martinec, Zlaté Moravce

podpredseda: Igor Valent

Člen:  Peter Bosák

 

7. Matričná komisia

predseda MK: Vladimír Lyžičiar

 

8. Odvolávacia komisia

predseda:  Pavol Pekár, Ing. V. Zálužie

podpredseda: Dr. Vadkerti

Člen: Ján Pacher

Back to top button
Close