Vzdelávanie trénerov

Podrobný popis postupu: Manuál – elektronická žiadosť o predlženie trenerskej licencie

Podmienky predĺženia trénerskej licencie: Smernica SFZ k vzdel. trenerov dňa 26.02.2019
Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov schválená výkonným výborom SFZ dňa 26.02.2019: Podmienky platnosti predĺženia licencií PDF
Pre trénerov je vytvorená špeciálna webstránka, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie. Je to oficiálna stránka TMK ZsFZ: http://www.trenerportal.sk
Všetky informácie pre trénerov nájdete na stránke:
Všetky potrebné informácie ohľadom vzdelávania /školenie trénerov/ nájdete na stránke: https://www.futbalsfz.sk/section/1371
Všetky potrebné informácie ohľadom vzdelávania /seminár trénerov/ nájdete na stránke: https://www.futbalsfz.sk/section/1365
Back to top button
Close