Orgány ObFZ

  1. Výkonný výbor ObFZ

predseda:   Ing. Štefan Korman, MBA, Nitra
členovia:
Peter Bachratý, Šaľa
Peter Chren, Žitavany
Pavol Mesároš, Lehota
PhDr. Ladislav Prešinský, Vráble
sekretariát zväzu: Vladimír Lyžičiar, Podhorany

Sídlo Obl. FZ:

Športová hala Olympia, Chrenovská 16, 949 04 Nitra, 1. poschodie
Telefón: 037/6522 109
E-mail: obfznitra@gmail.com
Internet: www.obfz.sk

Back to top button
Close