Štruktúra ObFZ

Aktuálne informácie

Úradné hodiny

na sekretariáte:
Pondelok    

09:00 – 13:00
Utorok      

09:00 – 13:00
Streda  

09:00 – 13:00
Štvrtok 

09:00 – 13:00

Piatok  

09:00 – 12:00

 

Za  obsah  ÚS  zodpovedajú  orgány ObFZ

a odborné  komisie. Voči  uvedeným

rozhodnutiam sa  možno odvolať  do  15  dní 

od  zverejnenia  na * Odvolaciu  komisiu 

pri  ObFZ  Nitra,*      

Chrenovská  16, 949 01  Nitra 4.

Back to top button
Close