Futbalové normy

STANOVY ObFZ 2020

Disciplinárny poriadok (úplné znenie od 1. 7. 2023)

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 1. 7. 2023)

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 6. 6. 2023)

Revízny poriadok (účinný od 6.12.2023)

Povinnosti kontrolór

Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2023-2024

ROKOVACÍ poriadok 2022

Back to top button
Close