Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

 Úradná správa ObFZ Nitra č. 7, zo dňa 13.10.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

 Úradná správa ObFZ Nitra č. 7, zo dňa 13.10.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 10.10.2022

U 118 Adrián Szabó (239899) FK Trnovec nad Váhom VII.L dos. 1 s.s. (37/3)

U 119 Adam Varga (1157542) FC Cabaj – Čápor VIII.L sk. A dos. – 1 s.s. (46/1,46/2a)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 10.10.2022

U 120 Martin Zeleňák (1250626) FK FC 31 Jarok

 Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 12.10.2022 do 30.04.2022

U 121 Andrej Simon Alexovič (1341414) FC Kráľová nad Váhom VIII. L GA-ŠA dos. – 1 týždeň (U 92)

U 122 Peter Žáčik ((1428634) FK Svätoplukovo VIII.L sk. A dos. – 1 s.s. (U 90)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 117 ŠK Veľké Úľany (9.kolo) RS/12/f – 100 € – nenastúpenie na MZ

U 123   FK KFC Horná Kráľová – zo stretnutia OFK Matúškovo – FK KFC Horná Kráľová (10. kolo) – nenastúpenie na zápas, pokuta 100 € podľa RS B/12/f (ObFZ NR) + 100 € RS A/6/b (účelne vynaložené prostriedky)

U 124 ŠK Nitra – Dolné Krškany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 125 TJ Družstevník Dolné Lefantovce – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 126 FK Svätoplukovo – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 127 MFK Pohranice – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 128 TJ FC Dolné Štitáre – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 129 TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 130 ŠK Slovan Hostie – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 131 FC ViOn Zlaté Moravce D – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 132 TJ Družstevník Tekovské Nemce – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 133 OŠK Beladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 134 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 135 DK berie na vedomie odvolanie prostredníctvom ISSF systému ŠK Žitavany (ČK- VM)

 DK odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a podľa DP 84/8 predkladá vec na OK.

U 136 DK berie na vedomie podnet ŠK Žitavany prostredníctvom ISSF systému v súvislosti MZ ŠK Žitavany – TJ N. Hrnčiarovce (zrušenie ČK hráča TJ N. Hrnčiarovce Jozef Kinče -1249384), uvedená skutočnosť je v ÚS ObFZ Nitra č. 6 zo dňa 06.10.2022 pod (U 115).

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť :

Na súpiskách je klub povinný podľa SP čl. 41 mať zapísaných minimálne trénera (T) a vedúceho mužstva (VM). Podľa SP čl. 56 aj zdravotníckeho pracovníka (ZP), minimálne domáce družstvo.

VII. liga – Dolné Krškany (ZP)

VIII. liga sk. A – Svätoplukovo (VM+ZP) a Dolné Lefantovce (VM+ZP)

VIII. liga sk. B – Horný Ohaj (VM), Pohranice (VM) a Dolné Štitáre (VM+ZP)

VIII. liga sk. C – ViOn D (ZP), Tekovské Nemce (VM), Hostie (ZP),Beladice (VM) a Veľčice (VM+ZP)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ŠTK žiada kluby v kategórii U13 na včasné nahrávanie výsledkov odohraných MZ. Aktuálne chýbajú v systéme zápisy o stretnutí : Jelenec – Hostie (5. kolo – 23.09.), Hostie – Žitavany (6. kolo – 30.09.) a Žitavany – Sľažany (7. kolo – 06.10.). Preto FK FC Jelenec, ŠK Slovan Hostie a ŠK Žitavany doplňte si údaje o MZ cez klubového ISSF manažéra alebo zašlite na mailovú adresu: jozef.filo44@gmail.com

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

FC Cabaj-Čápor – TJ Družstevník Šurianky (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 23.10.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Družstevník Šurianky (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0375

VIII. liga skupina C

TJ Družstevník Obyce – ŠK Tesárske Mlyňany (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 14.00 h na štadióne TJ Družstevník Obyce. NR-ŠTK-2022/2023-0369

DORAST

VI. liga – U19

Futbalový klub KFC Horná Kráľová – OFK Mostová (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.10.2022 o 15.30 h na štadióne Futbalový klub KFC Horná Kráľová. NR-ŠTK-2022/2023-0364

FC Neded – OFK Mostová (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 14.00 h na štadióne FC Neded. NR-ŠTK-2022/2023-0365

OFK Matúškovo – Futbalový klub KFC Horná Kráľová (10. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech OFK Matúškovo. ŠTK odstupuje Futbalový klub KFC Horná Kráľová na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0367

ŠK Váhovce – TJ Družstevník Dolné Saliby (12. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 23.10.2022 o 15.00 h na štadióne ŠK Váhovce. NR-ŠTK-2022/2023-0374

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

TJ Progres Selice – ŠK Hájske (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.10.2022 o 16.00 h na štadióne TJ Progres Selice. NR-ŠTK-2022/2023-0373

IV. liga – SŽ – U15 skupina B

FK FC Jelenec – TJ Slovan Čeľadice (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 29.10.2022 o 14.00 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2022/2023-0362

FC Cabaj-Čápor – OFK 1948 Veľký Lapáš (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.10.2022 o 16.00 h na štadióne FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2022/2023-0363

TJ Slovan Čeľadice – TJ Slovan Zbehy (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.10.2022 o 16.30 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice. NR-ŠTK-2022/2023-0366

OFK 1948 Veľký Lapáš – OFK Sľažany (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.10.2022 o 13.30 h na štadióne OFK 1948 Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2022/2023-0368

OFK 1948 Veľký Lapáš – TJ Slovan Zbehy (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 21.10.2022 o 15.30 h na štadióne OFK 1948 Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2022/2023-0370

IV. liga – MŽ – U13 skupina A

FC Cabaj-Čápor – FC Veľký Kýr (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 24.10.2022 o 16.00 h na štadióne FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2022/2023-0372

IV. liga – MŽ – U13 skupina B

ŠK Junior Ivanka pri Nitre – ŠK Báb (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.10.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Družstevník Ivanka pri Nitre. NR-ŠTK-2022/2023-0371

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev(príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

4. turnaj – 15.10.2022

Sľažany (hrá sa vo Velčiciach) – 09.00 h

U11 U9
OFK Sľažany OFK Sľažany
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FK Vlčany FK Vlčany
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK Nevidzany FC LATUS KYNEK
FK FC Jelenec

 

FŠM NutriAchievers TV (hrá sa vo Vlčkovciach) – 09.00 h

U11 U9
FŠM NutriAchievers TV FŠM NutriAchievers TV
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FK Veča FK Veča
TJ Slovan Zbehy FC LATUS KYNEK A

 Horná Kráľová – 10.00 h

U11 U9
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

Beladice – 09.00 h

U11 U9
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre OŠK Beladice
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
TJ Družstevník Svätoplukovo FC Čechynce

Nové Sady – 09.00 h

U11 U9
TJ Nové Sady ŠK Rumanová
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
TJ FC Dolné Štitáre MFK Alekšince
ŠK Nitra – Dolné Krškany  

Vinodol – 09.00 h

U11 U9
FC Vinodol ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
FK Janíkovce FK Janíkovce
FC Neded  

Kolíňany – 09.00 h

U11 U9
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B OFK Branč
ŠK Hájske Združenie FC Výčapy-Opatovce
ŠK Tesárske Mlyňany  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.10.2022.

 

KOMISIA ROZHODCOV

 

  • KR informuje FO, ktoré priebežne prichádzajú počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 o svojich kvalifikovaných rozhodcov zo zdravotných, pracovných, prípadne osobných dôvodov, že pokiaľ rozhodcovia nebudú k dispozícii KR ani v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, FO budú musieť hrávať svoje domáce majstrovské zápasy mimo ÚHČ, RS/A/2m, o, q.

Jedná sa o nasledovné FO resp. kvalifikovaných rozhodcov:

Dolné Štitáre – P. Bernát

Tesárske Mlyňany – M. Rajnoha

Golianovo – R. Rajnoha

Lukáčovce – P. Baráth

Hájske – Ľ. Bogár ml.

Čifáre – L. Kremser

FO, ktorým skončí výnimka pred jarnou časťou súťažného ročníka 2022/23, (ÚS KR zo dňa 05.07.2022)

FO Rišňovce, Nevidzany ,,B,, , Velčice

  • POZOR ZMENA EMAILU NA ZASIELANIE OSPRAVEDLNENIA PRE ,,R,,

KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email jozef.inovecky@zoznam.sk

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

  • KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

            Juraj Hudec(tel.č. 0940 823 744) – VI. liga dospelí, VII. liga sk.A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) – VII. liga sk.B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik(tel.č. 0904 853 396) – VII. liga sk.GA-SA dospelí

            Ladislav Kováč(tel.č. 0911 381 079) – kategória U19,15

 

 

Podobné články

Back to top button
Close