Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 28, zo dňa 25.05.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 28, zo dňa 25.05.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 22.05.2023

U 345 Dominik Kolník (1248905) FK Veľký Cetín VII.L dos. – 4 týždne (48/1c, 48/2b)

U 346 Ruan Jodi Lucio Madeiros (1456699) FK Janíkovce VII.L dos. – 3 s.s. (49/1a, 49/2a)

U 347 Patrik Šabo (1239954) TJ Družstevník Ivánka pri Nitre VIII.L sk A dos. – 4 týždne (49/1b, 49/2b)

U 348 Roman Civáň (1276530) ŠK Magnus VIII.L sk A dos. – 4 týždne (49/1b, 49/2b)

U 349 Andrej Trnka (1284452) ŠK Magnus VIII.L sk A dos. – 12 mesiacov (49/1c, 49/2c)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 22.05.2023

U 350 Kristián Zsille (1242057) ) FK DYNAMO Trnovec nad Váhom VII.L dos.

U 351 Roman Terentiev (1420252) TJ-FO Martin nad Žitavou VIII.L sk.C dos.

U 352 Kristián Nagy (1241568) – TJ Progres Selice VIII.L GA – ŠA dos.

U 353 Adam Csillag (1340951) – FK Vlčany VIII.L GA – ŠA dos.

U 354 Filip Rác (1320383) ŠK Magnus VIII.L sk A dos.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b) od 22.05.2023

U 355 František Mónosi (1154123) FK DYNAMO Trnovec nad Váhom VII. L dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 356  FC Kráľová nad Váhom VIII. liga GA-ŠA – RS B/12/f – 250 €  (nenastúpenie na MZ 24. kolo)

U 357 TJ Družstevník Dolné Lefantovce – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 358 OFK Čifáre – VIII. B liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 359 MFK Pohranice – VIII. B liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 360 ViOn D ZM – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 361 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 362 DK ukladá klubu FK Veľký Cetín VII.L dos. disciplinárne sankcie – RP 10 € (RS/B/12e), pokuta 100 €,  (71/1,71/3a,48/1c, 48/2b, 57/1a,2) v súvislosti s (U 345)

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII. liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 31.05.2023

 Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že finálový zápas kategórie U15 sa odohrá v sobotu 24.06.2023 o 15.00 h na štadióne FK Veča. Hrá sa o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B).

Finálový zápas dospelých Campri cup sa odohrá v nedeľu 25.06.2023 o 17.00 h na štadióne FC Vinodol.

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VIII. liga sk. A – Dolné Lefantovce

VIII. liga sk. B – Čifáre a Pohranice

VIII. liga sk. C – ViOn D ZM a Velčice

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ŠTK ObFZ vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

Termínová listina schválená VV ObFZ v Nitre pre súťažný ročník 2023/2024

 Termínová listina  – jesenná časť 2023/2024

Dátum Deň Campri cup 16

členné

skupiny

14 členné

skupiny

12

členné

skupiny

10 členné

skupiny

8

členné

skupiny

29.07. – 30.07. so – ne 1.kolo
05.08. – 06.08. so – ne  1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
12.08. – 13.08. so – ne 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo
19.08. – 20.08. so – ne 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo
26.08. – 27.08. so – ne 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo
01.09. pia 2.kolo
02.09. – 03.09. so – ne 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo
09.09. – 10.09. so – ne 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo
15.09. piatok 3.kolo
16.09. – 17.09. so – ne 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo
23.09. – 24.09. so – ne 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo
30.09. – 01.10. so – ne 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo
07.10. – 08.10. so – ne 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo
14.10. – 15.10. so – ne 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo
21.10. – 22.10. so – ne 12.kolo 12.kolo 12.kolo
28.10. – 29.10. so – ne 13.kolo 13.kolo 13.kolo
04.11. – 05.11. so – ne 14.kolo
11.11. – 12.11. so – ne 15.kolo

Pozn. : 10 a 8 členné skupiny odohrajú súťaž trojkolovým spôsobom

 Termínová listina  – jarná časť 2023/2024

Dátum Deň Campri cup 16

členné

skupiny

14 členné

skupiny

12

členné

skupiny

10 členné

skupiny

8

členné

skupiny

09.03. – 10.03. so – ne 16.kolo
16.03. – 17.03. so – ne 17.kolo 14.kolo
23.03. – 24.03. so – ne 18.kolo 14.kolo 15.kolo
29.03. piatok štvrťfinále
30.03. – 31.03. so – ne 19.kolo 15.kolo 16.kolo
06.04. – 07.04. so – ne 20.kolo 16.kolo 12.kolo 17.kolo
13.04. – 14.04. so – ne 21.kolo 17.kolo 13.kolo 18.kolo 12.kolo
20.04. – 21.04. so – ne 22.kolo 18.kolo 14.kolo 19.kolo 13.kolo
27.04. – 28.04. so – ne 23.kolo 19.kolo 15.kolo 20.kolo 14.kolo
04.05. – 05.05. so – ne 24.kolo 20.kolo 16.kolo 21.kolo 15.kolo
11.05. – 12.05. so – ne 25.kolo 21.kolo 17.kolo 22.kolo 16.kolo
15.05. streda semifinále
18.05. – 19.05. so – ne 26.kolo 22.kolo 18.kolo 23.kolo 17.kolo
25.05. – 26.05. so – ne 27.kolo 23.kolo 19.kolo 24.kolo 18.kolo
01.06. – 02.06. so – ne 28.kolo 24.kolo 20.kolo 25.kolo 19.kolo
08.06. – 09.06. so – ne 29.kolo 25.kolo 21.kolo 26.kolo 20.kolo
15.06. – 16.06. so – ne 30.kolo 26.kolo 22.kolo 27.kolo 21.kolo
23.06. nedeľa finále

Pozn. : 10 a 8 členné skupiny odohrajú súťaž trojkolovým spôsobom

Elektronické prihlášky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nitra pre súťažný ročník 2023/2024

je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať od piatku 02.06.2023 do nedele 25.06.2023 do 23.59 h.

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!

(Pozn. ak chcete mať pridelené štartovné číslo, uveďte aké? /pri zhode o poradí rozhoduje vyššie postavenie družstva v uplynulom ročníku/ a kedy sú vo Vašej obci hodové slávnosti pre prípadný posun zápasu v termínovej listine)

Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

DOSPELÍ

VII. liga

FK Janíkovce – Združenie FC Výčapy-Opatovce (26. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 21.05.2023 o 17.00 h na štadióne FC Čechynce. NR-ŠTK-2022/2023-0518

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom – ŠTK vzala na vedomie podanie sťažnosti (námietky) podľa SP čl. 85/1/a.Termín na doplnenie námietky určila do 24.05.2023 12.00 h (prostredníctvom ISSF systému). FO FK DYNAMO Trnovec nad Váhom síce námietku do určenej lehoty doplnil, no nie o dostatočný dôkazový materiál. ŠTK sa podľa SP čl. 86/2 ďalej námietkou nebude zaoberať a túto skutočnosť oznamuje aj dotknutým stranám. NR-ŠTK-2022/2023-0535

VIII. liga skupina B

OFK Hosťová – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje zmenu termínu  odohrania MZ

  1. kola nadstavby OFK Hosťová – TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj v nedeľu 04.06.2023 o 17.00 h na štadióne OFK Hosťová (RS A/2/l). NR-ŠTK-2022/2023-0520

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Mojmírovce – FC Neded (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 13.06.2023 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2022/2023-0519

ŠK Báb – FK Močenok (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 30.05.2023 o 17.00 h na štadióne ŠK Veľké Zálužie. NR-ŠTK-2022/2023-0524

TJ Progres Selice – ŠTK na základe žiadosti FO neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ 19. kola ŠK Hájske – TJ Progres Selice v nedeľu 28.05.2023 o 16.00 h na štadióne ŠK Hájske (nesplnenie SP čl. 36/2). NR-ŠTK-2022/2023-525

ŠK Hájske – TJ Progres Selice (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 28.05.2023 o 14.00 h na štadióne ŠK Hájske. NR-ŠTK-2022/2023-0526

OFK Branč – FK Veča (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 01.06.2023 o 17.00 h na štadióne OFK Branč. NR-ŠTK-2022/2023-0527

FK Veča – FK Mojmírovce (20. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 05.06.2023 o 17.00 h na štadióne FK Veča. NR-ŠTK-2022/2023-0529

FK Močenok – TJ Družstevník Rišňovce (20. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 03.06.2023 o 10.30 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0531

IV. liga – SŽ U15 skupina B

FC Cabaj-Čápor – ŠK Žitavany (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 26.05.2023 o 17.00 h na štadióne FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2022/2023-0522

TJ Družstevník Čierne Kľačany – TJ Slovan Čeľadice (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 27.05.2023 o 15.30 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany. NR-ŠTK-2022/2023-0532

TJ Slovan Zbehy – OFK 1948 Veľký Lapáš (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 31.05.2023 o 17.30 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2022/2023-0534

IV. liga – MŽ U13 skupina B

MFK Alekšince – TJ Nové Sady (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 26.05.2023 o 17.00 h na štadióne MFK Alekšince. NR-ŠTK-2022/2023-0528

IV. liga – MŽ U13 skupina C

TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou – FK Veľký Cetín (13. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 27.05.2023 o 17.00 h na štadióne TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou. NR-ŠTK-2022/2023-0521

TJ Slovan Čeľadice – ŠK Tesárske Mlyňany (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 06.06.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice. NR-ŠTK-2022/2023-0523

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce – ŠTK na základe žiadosti FO neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ 16. kola FK Janíkovce – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce vo štvrtok 01.06.2023 o 17.00 h na štadióne FK Janíkovce (nesplnenie SP čl. 36/2). NR-ŠTK-2022/2023-530

FK Janíkovce – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 06.06.2023 o 18.00 h na štadióne FK Janíkovce. NR-ŠTK-2022/2023-0533

PRÍPRAVKY – U11 a U9

10. turnaj 27.05.2023

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Hájske – 10.00 h

U11 U9
ŠK Hájske ŠK Rumanová
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
FK Vlčany FK Vlčany
FK Močenok B FK Močenok

 Dolné Krškany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nitra – Dolné Krškany
OŠKKolíňany OŠKKolíňany
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre TJ Slovan Čeľadice

 Veľké Zálužie – 09.00 h

U11 U9
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK Veľký Lapáš
FK Veča FK Veča
FK Močenok MFK Alekšince

 Cabaj-Čápor – 09.00 h

U11 U9
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK Svätoplukovo

 Nové Sady – 09.00 h

U11 U9
TJ Nové Sady Združenie FC Výčapy-Opatovce
OFK Sľažany OFK Sľažany
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ FC Dolné Štitáre FC Čechynce

 Nevidzany – 09.00 h 

U11 U9
ŠK Nevidzany
FC MOSAP Klasov
TJ Slovan Nitra – Chrenová B TJ Slovan Nitra – Chrenová B
ŠK Tesárske Mlyňany OŠK Beladice

 Kynek – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Zbehy FC LATUS Kynek
FK FC Jelenec FC LATUS Kynek junior
FK Janíkovce FK Janíkovce
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
FC Vinodol

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: uhrinmartin34@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Martin Uhrin,

tel. č.: 0944 411 591, e-mail: uhrinmartin34@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.05.2023.

Podobné články

Back to top button
Close