ŠTKÚradné správy

US ŠTK č. 7 zo dňa 20.8.2015

ŠTK opakovane oznamuje všetkým FO, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať                                                cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne                                        uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.                                                          Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.

ŠTK upozorňuje FO,FK, že podľa SP a RS nie je potrebné zasielať menné zoznamy                                                              ani súpisky družstiev.

Štart hráčov
V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči                                                    z kategórie dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1). Hráči uvedeného veku až do ukončenia               dorasteneckej kategórii musia mať potvrdenie od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2).           Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok.            Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka.

Telovýchovní lekári: MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky Rastislavova 250, tel.037 – 7831240, 0903 054 012, MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. Podjavorinskej 34, Zlaté Moravce, 0908 662 742.
V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.
V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci, ktorí v deň zápasu                              dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu zákonného zástupcu a praktického lekára pre deti a dorast.                      Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

Zmeny hracích časov a hracích dní:
VI. liga
6. kolo Báb – Selice
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku v Seliciach                                              dňa 13.9.2015 v ÚHČ. (NR-STK-2015/2016-0093, NR-STK-2015/2016-0096)

VII. liga sk. A
6. kolo FK Mojmírovce – Čakajovce
ŠTK súhlasí so žiadosťou FO Mojmírovce a MZ sa odohrá 12.9.2015 (sobota) o 14.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0091)

VII. liga sk. B
N. Hrnčiarovce – doma vždy v nedeľu ÚHČ

9. kolo Lúčnica – Hosťová, nariaďuje odohrať MZ v obrátenom poradí na ihrisku v Hosťovej v nedeľu 4. 10. o 14.30 h. (NR-STK-2015/2016-0085)
8. kolo TJ Družstevník Žitavce – TJ Družstevník H. Ohaj
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 26.9.2015 (sobota) o 15.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0092)

VII. liga sk.C
LEV V. Vozokany – doma vždy v nedeľu ÚHČ
2. kolo Topoľčianky – Machulince
ŠTK v súlade s SP čl. 70/4 nariaďuje odohrať neodohratú časť MZ 1.9.2015 (utorok) o 17.00 hod.

VIII. liga sk. A
10. kolo Trnovec n/V – P. Kesov
ŠTK nariaďuje odohrať MZ v obrátenom poradí na ihrisku v P. Kesove (hody) dňa 25.10.2015 (nedeľa)                          v ÚHČ. (NR-STK-2015/2016-0100)
2. kolo Hruboňovo – FK Dynamo Trnovec n/V.
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku FK Trnovec n/V                                        dňa 30.8.2015 o 17.00 hod.(NR-STK-2015/2016-0102, NR-STK-2015/2016-0103)

VIII. liga sk. B
1. kolo OŠK Beladice – TJ Družba Choča
ŠTK po dôkladnom šetrení ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti.
1. kolo Neverice – Tajná 3:0, 0:3 kont
ŠTK po dôkladnom šetrení kontumuje nedohraté stretnutie pre pokles hráčov družstva pod sedem                                 v zmysle SP 82/g zo strany FO Tajná a pre porušenie RS čl. B/2/a, SP čl. 46/2 v zmysle SP čl. 52/j,                                  SP čl. 82/1/f zo strany FO Neverice obojstrannou kontumáciou a podľa SP čl. 11/4 ak bolo stretnutie                kontumované zapríčinením oboch družstiev, obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez                                   priznania bodov. ŠTK odstupuje na DK trénera Neveríc A. Michalka a na KR delegované osoby na doriešenie.

DORAST

VI. liga – D – U19 – sk. B
ŠTK upozorňuje FO,FK na dohrávku 1. kola dňa 1.9.2015 o 17.00 hod.
Vlčany – doma vždy 3 hodiny pred ÚHČ dospelých
N. Hrnčiarovce – doma vždy v nedeľu 3 hodiny pred ÚHČ dospelých
1.kolo BFC D. Obdokovce – Kynek
ŠTK ruší svoje rozhodnutie z ÚS č. 4 a žiada oba kluby o nový termín odohratia MZ.
3. kolo FC Cabaj – Čápor – FC Čechynce
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 15.9.2015 (utorok) o 16.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0083,                  NR-STK-2015/2016-0089)
4. kolo FK Mojmírovce – FK TIBI H. Kráľová
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 27.8.2015 (štvrtok) o 17.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0093,                NR-STK-2015/2016-0091)

ŽIACI

IV. liga – Ž – U15 – sk. A

2. kolo TIBI H. Kráľová – ŠK Hájske
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1.9.2015 (utorok) o 14.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0084)
2. kolo FK Dynamo Trnovec n/V – Progres Selice
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1.9.2015 (utorok) o 15.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0086)
5. kolo FK Mojmírovce – FK TIBI H. Kráľová
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku v H. Kráľovej. (NR-STK-2015/2016-0094, NR-STK-2015/2016-0091)
5. kolo FC Kráľová n/Váhom – Ivánka pri Nitre
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15.9.2015 (utorok) o 14.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0097)
1. kolo FC Kráľová n/Váhom – FK TIBI H. Kráľová
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 29.8.2015 (sobota) o 12.00 hod. (NR-STK-2015/2016-099,              NR-STK-2015/2016-098)
2. kolo TJ Družstevník Ivanka pri Nitre – FK Mojmírovce
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1.9.2015 (utorok) o 17.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0101)

IV. liga – Ž – U15 – sk. B
2. kolo Janíkovce – Alekšince
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1.9.2015 (utorok) o 17.15 hod. (NR-STK-2015/2016-0082)
10. kolo Janíkovce – V. Opatovce
ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku vo V. Opatovciach dňa 3.10.2015 (sobota) o 12.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0087, NR-STK-2015/2016-0088).
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 27. 8. 2015.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS

Tibor Révay
predseda ŠTK ObFZ

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close