Aktuality Úvodná stránkaNovinkyObFZ NitraÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 1, zo dňa 01.09.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 1, zo dňa 01.09.2022-1

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK ObFZ:

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 29.08.2022

U 37 Milan Kabát ((1035594)) ŠK Žitavany VII.L dos. – 2 týždne (48/1c, 48/2b)

U 38  Adrián Gunda (1247002) FC Čechynce VIII. liga B dos. – 2 s.s. (49/a,49/2a)

U 39 Denis Kráľ (1340964) ŠK Nevidzany B VIII.L sk.C dos.- 1 s.s. (37/3)

U 40 Daniel Petrovič (1391273) TJ Druzstevník Obyce VIII.L sk. C dos. – 3 – týždne (48/1c,48/2b)

U 41 Adrián Gunda (1247002) FC Čechynce VIII. L sk. B dos. – 2 s.s. (49/1,49/2a)

U 54 Tomáš Sklenár (1331236) Futbalový klub KFC Horná Kráľová U 19 – 1 s.s. (37/3)

U 42 Richard Pavle (1261487) TJ Družstevník Jánovce VIII.L GA-SA dos. – 1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 24.08.2022

U 43 Adam Čelinák (1286560) OFK Golianovo VIII. liga B dos. – 2. mesiace  (49/1c,2c,36/2b)

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 29.08.2022 do 30.04.2023

U 44 Norbert Hegyi (1063586) TJ Progres Selice VII.L GA-ŠA dos. – 10 týždňov (U 322)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

TJ Štart N. Hrnčiarovce – VII. liga dos. – RS B/12/f – 10 € (neopodstatnený oneskorený začiatok MZ)

OFK Golianovo – VIII. liga sk. B dos. – RS A/2/c – 10 € (nevytvorená súpiska k MZ)

ŠK Slovan Hostie – VIII. liga sk. C dos. – RS A/2/c – 10 € (oneskorene vytvorený zápis k MZ)

Futbalový klub KFC H. Kráľová – IV. liga MŽ U13 – RS B/12/i – 200 € (odhlásenie družstva zo súťaže)

 Oznamy:

U 45 DK predvoláva FK Vlčany dňa 13.09.2022 o 16.00 hod. v Dome Futbalu ZsFZ Rázusova 23, Nitra, v súvislosti šetrenia MU v MZ VIII.L GA-ŠA dos. FKVlčany – OŠK Vinohrady nad Váhom: Attila Bakkmann (HU) – (1018886), Dávid Morvai (K) – (1279875), Adam Matej (hráč) – (1326062), Peter Horváth (VM) – (1072363)

U 46 DK predvoláva OŠK Vinohrady nad Váhom DK dňa 13.09.2022 o 16.30 hod. v Dome Futbalu ZsFZ Rázusova 23, Nitra, v súvislosti šetrenia MU v MZ VIII.L GA-ŠA dos. FK Vlčany – OŠK Vinohrady nad Váhom: Milan Zadrabaj (VM) – (1007560), Michal Remenár (ZK) – (1198053), Lukáš Takáč (K) – (1165915), DK zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a športovej činnosti podľa DP (43/1,2a,4) – Lukáš Takáč – (1165915)

U 47 DK v súvislosti MZ OFK Hosťová – OFK Golianovo sk. B dos.  a vlastných zistení, predbežné ochranné opatrenia (43/1,2a,4,19/1) ruší (U 35): Adam Čelinák (1276560) – OFK Golianovo a DO odstupuje na KR ZsFZ na doriešenie – Ján Kováč (1090987), Kristián Frajka (1258341) –AR 2, Igor Hirka (1154452).

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 07.09.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda : Peter Solčianský – 0903 124 585 (správca súťaže Pohár ObFZ – Campri cup)

Tajomník : Jozef Filo – 0911 794 814 (správca súťaže U13)

Členovia : Tibor Lencsés – 0905 704 990 (správca súťaže VII. liga, VIII. liga „A“, „B“, „C“)

Eduard Šíma – 0905 668 815 (správca súťaže U15 a U19)

Marko Turba – 0902 222 712 (správca súťaže U9 a U11)

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2004 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2006 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2008 a mladší.

U13 – štartujú hráči narodení 01.01.2010 a mladší, hráčky narodené 01.01.2008 a mladšie.

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2004 do 31.12.2007.

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na finančné plnenie mesačných zberných faktúr!

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VII. liga – Výčapy-Opatovce, Čierne Kľačany, Kolíňany, Žitavany, Nitrianske Hrnčiarovce,

Veča, Janíkovce, Dolné Krškany

VIII. liga sk. A – Dolné Lefantovce, Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Ivanka

VIII. liga sk. B –Golianovo, Pohranice, Dolné Štitáre, Horný Ohaj, Hosťová, Vinodol

VIII. liga sk. C – Ladice, Martin nad Žitavou, Tekovské Nemce, Hostie, Sľažany, Beladice, Veľčice,       Obyce, Hosťovce, ViOn D ZM

IV. liga MŽ U13 sk. C – ŠTK upozorňuje ŠK Žitavany na včasné nahrávanie zápisu o stretnutí vrátane strelcov gólov

Pomôcka – postup klubového ISSF manažéra pri nahrávaní funkcionárov družstiev do zápisu o stretnutí:

  1. postupne preklikať cez Súťaže, Družstvá, Vyhľadávanie družstiev – vybrať konkrétne družstvo
  2. napr. dospelí – kliknúť UPRAVIŤ objaví sa zoznam funkcionárov
  3. vybrať napr. Vedúci/tímový manažér – treba nahrať konkrétneho človeka (napr. Ján Kováč) a Poslať žiadosť
  4. na e-mailovú adresu Jána Kováča je poslaná žiadosť, ktorú on musí potvrdiť
  5. následne môže klubový ISSF manažér nahrať v Zápise o stretnutí (Jána Kováča) na funkciu Vedúci/tímový manažér
  6. takto je potrebné postupne poslať žiadosť jednotlivým funkcionárom všetkých družstiev,

(aj Jánovi Kováčovi pre každé družstvo a každú funkciu zvlášť)

7. ak napriek uvedenému postupu niečo zlyhalo, pravdepodobne nemá (Ján Kováč) zaplatené členské, alebo nie ječlenom klubu, takže najprv treba zaplatiť členské, alebo zaevidovať funkcionára do ISSF.

ObFZ Nitra oznamuje, že Úradné správy sú od 01.09.2022 vydávané všetky v jednej (KR, DK a ŠTK) na stránke www.obfznitra .

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu: petersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

OFK Hosťová – „ Združenie FC Výčapy-Opatovce“ (2. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitímčl. 11/2 v prospech OFK Hosťová. ŠTK odstupuje „Združenie FC Výčapy-Opatovce“ na doriešenie DK.    NR-ŠTK-2022/2023-0293

  1. kolo je na programe 15.09.2022 o 16.00 h

VII. liga

FK Mojmírovce – „Združenie FC Výčapy – Opatovce“ (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľujeodohranie MZ v sobotu 10.09.2022 o 16.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2022/2023-0219

TJ Družstevník Rišňovce – OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany (13. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v nedeľu 30.10.2022 o 14.00 h na štadióne OŠK Kolíňany (obrátené poradie).     NR-ŠTK-2022/2023-0222

VIII. liga skupina A

TJ Družstevník Šurianky – TJ Družstevník Ivanka pri Nitre (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 01.10.2022 o 14.30 h na štadióne TJ Družstevník Šurianky.     NR-ŠTK-2022/2023-0225

VIII. liga skupina B

TJ FC Dolné Štitáre – FC Vinodol (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 15.09.2022 o 16.00 h na štadióne TJ FC Dolné Štitáre. NR-ŠTK-2022/2023-0216

FC Čechynce – OFK Čifáre (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ   v nedeľu 02.10.2022 o 14.30 h na štadióne OFK Čifáre (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0223

VIII. liga skupina C

TJ Družstevník Obyce – TJ – FO Martin nad Žitavou (3. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 03.09.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Družstevník Obyce.          NR-ŠTK-2022/2023-0215

DORAST

VI. liga – U19

FC Neded – OFK Mostová (5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 03.09.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Čierna Voda (obrátené poradie).NR-ŠTK-2022/2023-0213

ŠK Váhovce – OFK Matúškovo (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 11.09.2022 o 13.30 h na štadióne OFK Matúškovo (obrátené poradie).                        NR ŠTK-2022/2023-0214

FC Tomášikovo – FC Neded (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 10.09.2022 o 16.00 h na štadióne FC Tomášikovo. NR-ŠTK-2022/2023-0226

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

ŠK Báb – ŠK Hájske (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZv nedeľu 04.09.2022 o 13.30 h na štadióne KFC Horná Kráľová (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0220

TJ Družstevník Rišňovce – TJ Progres Selice (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 07.09.2022 o 16.00 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce.                           NR-ŠTK-2022/2023-0294

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Zbehy – FC Cabaj-Čápor (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 12.09.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Zbehy.                                   NR-ŠTK-2022/2023-0221

TJ Slovan Zbehy – TJ Družstevník Čierne Kľačany (4. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 18.09.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2022/2023-0224

IV. liga MŽ – U13 skupina A

FK Slovan Duslo Šaľa – FC Veľký Kýr (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZv pondelok 05.09.2022 o 17.00 h na štadióne ŠK Slovan Duslo Šaľa.    NR-ŠTK-2022/2023-0217

Futbalový klub KFC Horná Kráľová – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje Futbalový klub KFC Horná Kráľová na doriešenie DK.     NR-ŠTK-2022/2023-0218

FC Neded – FK Vlčany (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 13.09.2022 o 17.00 h na štadióne FC Neded.    NR-ŠTK-2022/2023-0295

IV.liga MŽ – U13 skupina B

MFK Alekšince – ŠK Báb (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ        v stredu 31.08.2022 o 17.30 h na štadióne MFK Alekšince. NR-ŠTK-2022/2023-0227

PRÍPRAVKY

U11 a U9 – 1. turnaj 03.09.2022

 Klasov – 09.00 h

U11 U9
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK T. Mlyňany FC LATUS KYNEK A
ŠK Nevidzany OŠK Beladice
OFK V. Lapáš OFK V. Lapáš

Janíkovce – 09.00 h

U11 U9
FK Janíkovce FK Janíkovce
TJ Slovan Nitra-Chrenová A FC Čechynce
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín

 Veča – 09.00 h

U11 U9
FK Veča FK Veča
FK Vlčany FK Vlčany
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FC Neded ŠK Rumanová
  FC LATUS KYNEK (JUNIOR)

Močenok – po dohode klubov už o 07.30 h

U11 U9
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B FC Výčapy-Opatovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
KFC Horná Kráľová KFC Horná Kráľová
TJ Družstevník Svätoplukovo OFK Branč
FŠM NutriAchievers (Trnava) FŠM NutriAchievers (Trnava)

 Jarok – 09.00 h

U11 U9
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
OFK Sľažany OFK Sľažany
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
  MFK Alekšince

Jelenec – 09.00 h

U11
FK FC Jelenec
ŠK Hájske
TJ FC Dolné Štitáre
FC Vinodol

Zbehy – 09.00 h 

U11
TJ Slovan Zbehy
TJ Nové Sady
OFK Čakajovce
ŠK Nitra – Dolné Krškany

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba, tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 07.09.2022.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close