Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č.12, zo dňa 17.11.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

ÚS č.12, zo dňa 17.11.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 14.11.2022

U 222 Samuel Kóňa  (1418484) OFK Branč U 15 sk. A – 3 týždne (48/1c,48/2b)

U 223 Marko Miškovič (1465852) OFK Branč U 15 sk. A – 3 týždne (48/1c,48/2b)

U 224 Milan Hamšík (1372027) FK Janíkovce VII.L dos.  – 1 s.s. (37/3)

U 225 Tomáš Galko (1258981) ŠK Nitra-Dolné Krškany VIII. L dos. – 2 s.s. (49/1a, 49/2a)

U 226 Karol Pavelka (1145586) TJ Družstevní Čierne Kľačany VIII. L dos. – 2 s.s. (49/1a, 49/2a)

U 227 Marek Miklos (1321405) – FK Vlčany VIII.L GA-SA dos. – 2 týždne (47/1b,2b)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 14.11.2022

U 228  František Mónosi (1154123) FK DYNAMO Trnovec nad Váhom VII.L dos.

U 229  Ľuboš Korec (1221092) TJ Družstevník Rišňovce VII.L dos.

U 230  Adrián Danada (1208703) FK Mojmírovce VII.L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 07.11.2022 do 30.04.2022

U 221 Patrik Marček (1279666) Trnovec nad Váhom VIII.L GA-ŠA – 1 týždeň (U161)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 231 „Združenie FC Výčapy-Opatovce“– VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 232 ŠK Žitavany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 233 DK vyhodnotila Správu z úradného dohľadu na stretnutí FC Kráľová nad Váhom – OŠK Vinohrady nad Váhom VIII.L GA-ŠA.

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8, 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 08.03.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

 

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť :

VII. liga – Žitavany (ZP) a Výčapy-Opatovce (ZP)

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

ObFZ Nitra oznamuje klubom, že bude v zimnej prestávke organizovať nižšie uvedené mládežnícke halové futbalové turnaje. Na turnaje je potrebné sa prihlasovať prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený pri danom turnaji:

Halový turnaj prípraviek U9 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 11.12.2022 (nedeľa), uzávierka prihlášok je 25.11.2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv9crryYER4lGSTcuTGzkVaKTp4M-HqdrP6h_aptlGbboxZQ/viewform?usp=sharing

Halový turnaj prípraviek U11 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 08.01.2023 (nedeľa), uzávierka prihlášok je 24.12.2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ai9PheUwosQGBvfAQXv5LQ2bx_jo3x8pQZPEC-OUsgHqfA/viewform?usp=sharing

Halový turnaj mladších žiakov U13 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 15.01.2023 (nedeľa), uzávierka prihlášok je 30.12.2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScceT41xbLfgUorWoeGNsnhkNcVOKKjxKuIjuf7u8YsUf0nxw/viewform?usp=sharing

Halový turnaj starších žiakov U15 ObFZ Nitra, uzávierka prihlášok je 06.01.2023.

Turnaj sa uskutoční dňa 22.01.2023 (nedeľa)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT4h2bk13J46lqqMoQKyWLgVvfzQsWnjOMGqRlttY8uGFHBw/viewform?usp=sharing

Halový turnaj dorastencov U19 ObFZ Nitra, uzávierka prihlášok je 27.01.2023.

Turnaj sa uskutoční dňa 11.02.2023 (sobota)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc46-h0grvjkkAEu8qWEhB_BgRAZar4R0AmShaaIHvM0v58gA/viewform?usp=sharing

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.02.2023.

 

Podobné články

Back to top button
Close