Aktuality Úvodná stránkaDKObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 15, zo dňa 19.10.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 15, zo dňa 19.10.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 16.10.2023

U 95 Lukáš Gajdoš (1257425) ŠK Žitavany VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

U 96 Samuel Štós (1240135) FK Veľký Cenín VII.L dos. 1 týždeň (U 67) +  3 mesiace (49/1d,2d,36/2a), hráč najprv vykoná disciplinárnu sankciu 1 týždeň a následne 3 mesiace

U 97 Lukaš Šutka (1212908) OŠK Beladice VIII.L sk. B dos – 1 s.s. (37/3)

U 98  Juraj Mikuš (1145912) TJ Družstevník Ivánka pri Nitre VIII. L sk.A 1 s.s. (45/1b,2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 16.10.2023

U 99 Adrián Kukučka (1319304) FK FC Jelenec VII.L dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 100 TJ FC Dolné Štitáre – IV. liga U13 sk. D MŽ – RS B/12/f – 50 € (nenastúpenie na MZ)

 Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25.10.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

  • Zástupcovia FK, potom ako ste obdržali list od správcu FC Nitra, a.s. v konkurze s označením „Vyjadrenie k uplatneným nárokom úpadcu – odstupného za amatéra“ si vás dovoľujeme informovať, že SFZ, ako normotvorca Registračného a prestupového poriadku SFZ, považuje tento nárok za neopodstatnený, pričom v rámci aktuálne platných predpisov SFZ neexistuje relevantný právny základ pre úspešné uplatňovanie predmetného nároku. V zmysle Registračného a prestupového poriadku vzniká nárok na odstupné za amatéra výlučne v prípade prestupu amatéra. Nakoľko dočasná registrácia v rámci vymedzenia pojmov je definovaná ako osobitný úkon vo forme dočasnej zmeny príslušnosti hráča, nemôže spadať pod prestup hráča, ktorý je jednoznačne a výlučne definovaný v rámci Registračného a prestupového poriadku. Na základe vyššie uvedených skutočností a ustanovení predpisov SFZ si vám dovoľujeme odporučiť, aby ste na uvedený list žiadnym spôsobom nereagovali. V prípade doručenia predžalobnej výzvy alebo návrhu na začatie konania pre Komoru SFZ pre riešenie sporov v tejto právnej veci neváhajte kontaktovať Právne oddelenie SFZ prostredníctvom mailu na e-mailovej adrese: pravne@futbalsfz.sk  za účelom usmernenia pri ochrane vašich práv a právom chránených záujmov.
  • Dňa 18.11.2023 sa uskutoční v Spoločenskej sále Obecného úradu Močenok slávnostné „Vyhlásenie Jedenástky roka 2023“.
  • Dňa 26.11.2023 /nedeľa/ sa v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch uskutoční halový turnaj dospelých, ktorého organizátorom je Západoslovenský futbalový zväz. Jeho účastníkom za náš ObFZ bude mužstvo umiestnené po skončení jesennej časti 2023/2024 na 1. mieste v VII. lige. 

DOSPELÍ

VII. liga

AC Nitra – futbal – „Združenie FC Výčapy – Opatovce“ (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 11.11.2023 o 14.30 h na štadióne FC Nitra (UT). NR-ŠTK-2023/2024-0386

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FC Neded – FK Močenok (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 24.10.2023 o 16.00 h na štadióne FC Neded. NR-ŠTK-2023/2024-0391

IV. liga – SŽ U15 skupina B

FK FC Jelenec – OFK 1948 Veľký Lapáš (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 21.10.2023 o 14.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0387

IV. liga – MŽ U13 skupina C

TJ Nové Sady – TJ Družstevník Rišňovce (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 24.10.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Nové Sady. NR-ŠTK-2023/2024-0389

MFK Alekšince – ŠK Veľké Zálužie (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 23.10.2023 o 17.00 h na štadióne MFK Alekšince. NR-ŠTK-2023/2024-0390

IV. liga – MŽ U13 skupina D

TJ FC Dolné Štitáre – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce A (9. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 10/2 v prospech TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce A. ŠTK odstupuje TJ FC Dolné Štitáre na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0388

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.10.2023.

Podobné články

Back to top button
Close