Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 19, zo dňa 16.11.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 19, zo dňa 16.11.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 06.11.2023

U 123 Peter Hrebík (1164216) FK Mojmírovce VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

U 124 František Beláň (1159123) OFK Hosťová VIII.L sk. A – 1 s.s. (37/3)

U 125 Juraj Hanák (1262479) ŠK Hájske VIII.L sk. A – 1 s.s. (37/3)

U 126 Juraj Kubala (1165614) OFK Hosťovce VIII.L sk. B dos. – 1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 13.11.2023

U 127 Yevhen Kovalenko (1456531) FK Janíkovce VII.L dos.

U 128 Ruan Jodi Lucio Madeiros (1456699) FK Janíkovce VII.L dos.

U 129 Miroslav Školník (1236759) ŠK Slovan Hostie VII.L dos.

U 130 Tomáš Čapo (1187558) ŠK Velčice VIII.L sk. B dos.

Pozastavenie výkonu funkcie N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 13.11.2023

U 131 Martin Slovák (1071578) – Tréner OFK Hosťová VIII.L sk. A – 1 s.s. (37/6a) – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 132 FC ViOn D/Topoľčianky – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8, 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 22.11.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

VV ObFZ Nitra oznamuje, že „Vyhlásenie Jedenástky roka 2023“ sa uskutoční 18.11.2023 o 18.00 h v Spoločenskej sále Obecného úradu Močenok.

VV ObFZ Nitra oznamuje, že dňa 26.11.2023 /nedeľa/ sa v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch uskutoční halový turnaj dospelých, ktorého organizátorom je Západoslovenský futbalový zväz. Jeho účastníkom za náš ObFZ bude mužstvo umiestnené po skončení jesennej časti 2023/2024 na 1. mieste v VII. lige.

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VIII. liga sk. B – ViOn D / Topoľčianky

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

 

DOSPELÍ

VII. liga

FK FC Jelenec – BFC – OÚ Dolné Obdokovce – FC Vinodol (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 26.11.2023 o 13.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0431

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom – TJ Družstevník Rišňovce (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 17.11.2023 o 15.00 h na štadióne FK Duslo Šaľa UT. NR-ŠTK-2023/2024-0434

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina B

ŠK Nevidzany – AC Nitra – futbal(5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 19.11.2023 o 14.00 h na štadióne FC Nitra UT (obrátené poradie).NR-ŠTK-2023/2024-0432

AC Nitra – futbal – TJ Družstevník Čierne Kľačany (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 23.11.2023 o 17.15 h na štadióne FC Nitra UT. NR-ŠTK-2023/2024-0433

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.11.2023.

 

 

Podobné články

Back to top button
Close