Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 19, zo dňa 23.03.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 19, zo dňa 23.03.2023

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 20.03.2023

U 241 Zsolt Szilvási (1157268) – TJ Progres Selice – VIII.L GA-ŠA dos., hráč najprv vykoná disciplinárnu sankciu 1 mesiac (U15), následne vykoná disciplinárnu sankciu2 s.s. (46/1,2a)

U 242 Adam Viglacký (1225283) – OFK Hosťová – VIII.L sk. B dos., – 2 s.s. (49/1a, 49/2a)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 20.03.2023

U 243 Matej Fábry (1251997) – FK Veľký Cetín VII.L dos.

U 244 Andrej Hroššo (1214692) – FC Výčapy – Opatovce VII.L dos.

U 245 Szilárd Kocsis (1277866) – FK Vlčany VIII.L GA-ŠA dos.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b) od 20.03.2023

U 246 Karol Pavelka (1145586) – TJ Družstevník Čierne Kľačany VII.L dos.

U 247 Martin Zeleňák (1250626) – Futbalový klub FC 31 Jarok VII.L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 22.03.2023 do 30.06.2023                                                                                                                  

U 248 Tomáš Galko (1258981)   ŠK Nitra – D. Krškany VII.L dos. – 1 týždeň (U 225)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 249 OFK Čakajovce – prípravky U11 – RS B12/i (odstúpenie družstva zo súťaže) 200 €

U 250 FC Kráľova nad Váhom VIII. GA – ŠA dos. – RS B/12/f ( nevycestovanie na MZ – 17.kolo), pokuta 250 €

 Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 29.03.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK žiada všetky FO a FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže.

DORAST

VI. liga – U19

TJ Družstevník Dolné Saliby – OFK Matúškovo (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 05.04.2023 o 16.30 h na štadióne TJ Družstevník Dolné Saliby. NR-ŠTK-2022/2023-0440

PRÍPRAVKY – U11 a U9

OFK Čakajovce – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje OFK Čakajovce na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0441

ŠTK informuje kluby, že okrem ÚS ŠTK môžete získať info aj vo facebookovej skupine „ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11“, ktorá je výhradne určená pre trénerov a funkcionárov týchto prípraviek.

Termíny turnajov v jarnej časti súťaže :

  1. turnaj – 01.04.2023 – /Nevidzany, Tesárske Mlyňany, Výčapy-Opatovce, Družstevník Ivanka, Branč, Rumanová, Veľký Lapáš/
  2. turnaj – 15.04.2023 – /Janíkovce, Čeľadice, Veľký Cetín, Kolíňany, Horná Kráľová, Rumanová, Zbehy/
  3. turnaj – 29.04.2023 – /Vinodol, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Jarok, Čechynce, Trnovec nad Váhom, Sľažany (Velčice)/
  4. turnaj – 13.05.2023 – /Klasov, Sľažany, Hájske, D. Krškany, Nová Ves n/Ž, D. Štitáre, Močenok/

turnaj – 27.05.2023 – /Cabaj-Čápor, LATUS, Hájske, D. Krškany, Veľké Zálužie, Nové Sady, Nevidzany/                                                                                                                                               6. turnaj 01.04.2023

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev (príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.

Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

Nevidzany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nevidzany
OFK Sľažany OFK Sľažany
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany

Tesárske Mlyňany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Tesárske Mlyňany
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK FC Jelenec OŠK Beladice

 Výčapy-Opatovce – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nitra – Dolné Krškany Združenie FC Výčapy-Opatovce
TJ Slovan Nitra – Chrenová B TJ Slovan Nitra – Chrenová B
FK Janíkovce FK Janíkovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
TJ FC Dolné Štitáre

Družstevník Ivanka – 09.00 h

U11 U9
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK Svätoplukovo ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
FK Veča FK Veča
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová

 Branč – 09.00 h

U11 U9
FC Vinodol OFK Branč
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FC Neded FC LATUS Kynek junior
ŠK Hájske FC Čechynce
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom

 Rumanová – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Nitra – Chrenová A ŠK Rumanová
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
TJ Slovan Zbehy MFK Alekšince
TJ Nové Sady FC LATUS Kynek
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín

Veľký Lapáš – 10.00 h

U11 U9
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK Veľký Lapáš
FK Vlčany FK Vlčany
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: uhrinmartin34@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Martin Uhrin, tel. č.: 0944 411 591, e-mail: uhrinmartin34@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.03.2023.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close