Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 25, zo dňa 01.03.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 25, zo dňa 01.03.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 136 FC Čechynce B – III. liga U11 – RS B/12/i – 200 € (odstúpenie družstva zo súťaže)

Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda :  Peter Solčianský – 0903 124 585 (správca súťaže Pohár ObFZ – Campri cup)

Tajomník :  Jozef Filo – 0911 794 814 (správca súťaže U13)

Členovia :   Tibor Lencsés – 0905 704 990 (správca súťaže VII. liga, VIII. liga A a VIII. liga B)

Eduard Šima – 0905 668 815 (správca súťaže U15 a U19)

Rastislav Duračinský – 0911 498 524 (správca súťaže U8, U9 a U11)

ŠTK upozorňuje  kluby na nasadenie funkcionality evidencie “ostaršenia” hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji:

MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky, Rastislavova 250, t.č. 037/7831240, MT : 0903 054 012

MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982

MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820

MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT : 0905 576 185

 ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú aktívnych kvalifikovaných rozhodcov, aby vo svojom podaní prostredníctvom ISSF uviedli, kedy budú hrávať svoje domáce zápasy mimo ÚHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024.

Dospelí: VII. liga – AC Nitra (sobota ÚHČ), Mojmírovce (nedeľa 10.30 h)

VIII. A liga –Šurianky (nedeľa 10.30 h), Veča(sobota ÚHČ), FK Nitra (sobota ÚHČ)

VIII. B liga – Obyce (sobota ÚHČ), Dyčka(nedeľa 10.30 h), Neverice (nedeľa 11.00 h),

Martin nad Žitavou (nedeľa 10.30 h), Ladice (nedeľa 10.30 h), Horný Ohaj (nedeľa 10.30 h)

ŠTK upozorňuje kluby a ich ISSF manažérov, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2023/2024 vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni.

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2023/2024 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči:

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2005 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2007 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2009 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2011 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2013 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2015 a mladší.

U8 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2005 do 31.12.2008.

DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

FK Veča– ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0467

FK Nitra – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0470

VIII. liga skupina B

ŠK Slovan Neverice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 11.00 h. NR-ŠTK-2023/2024-0463

TJ – FO Martin nad Žitavou – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0468

TJ Ladice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0469

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0471

DORAST

V. liga U19

ŠK Veľké Úľany – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ (okrem 14. kola, vtedy nedeľa 21.04.2024 o 13.30 h). NR-ŠTK-2023/2024-0465

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Mojmírovce – FK Vlčany (18. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 10.30 h na štadióne FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2023/2024-0464

TJ Progres Selice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0466

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 06.03.2024.

Podobné články

Back to top button
Close