Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 26, zo dňa 07.03.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 26, zo dňa 07.03.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 137 ŠK Tešedíkovo – V. liga U19 – RS B/12/i – 300 € (odstúpenie družstva zo súťaže)

Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK upozorňuje kluby a ich ISSF manažérov, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2023/2024 vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni.

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

ŠTK oznamuje klubom, že možnosť prihlásenia družstva U8 do pilotného projektu jarnej časti je do 10.03.2024 (vrátane)!!! Bližšie info v ÚS časť Prípravky.

 DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

MFK Pohranice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0473

Futbalový klub FC 31 Jarok – FK Svätoplukovo (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 10.03.2024 o 17.00 h na štadióne FC Nitra (UT). NR-ŠTK-2023/2024-0479

VIII. liga skupina B

FC ViON ZM „D“ Topoľčianky – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZjarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0472

FC ViOn ZM „D“ Topoľčianky – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje FC ViOn ZM „D“ Topoľčianky na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0478

OFK Sľažany – TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 17.03.2024 o 14.30 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2023/2024-0480

DORAST

V. liga U19

FC Neded – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ dospelých. NR-ŠTK-2023/2024-0475

ŠK Tešedíkovo – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje ŠK Tešedíkovo na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0477

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FC Neded – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0476

PRÍPRAVKY – U11, U9 a pilotný projekt U8

Termíny turnajov a usporiadatelia v jarnej časti súťaže 2023/2024 pre U9 a U11 :

  1. turnaj (06.04.) – Beladice, Horná Kráľová, Rumanová, Janíkovce, Duslo Šaľa, Nevidzany, AC Nitra, Golianovo, Chrenová A /07.04./
  2. turnaj (20.04.) – Jarok, Junior Ivanka, Svätoplukovo, Báb, Vlčany, Zbehy, Neded, FK Nitra, Čechynce
  3. turnaj (04.05.) – Hájske, Lukáčovce, Cabaj-Čápor, LATUS Kynek, Alekšince, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Tesárske Mlyňany, Veľký Cetín
  4. turnaj (18.05.) – Nová Ves nad Žitavou, Sľažany/vo Velčiciach/, Dolné Štitáre, Čeľadice, Výčapy – Opatovce, Lužianky, Klasov, Lapáš, Horná Kráľová
  5. turnaj (01.06.) – Rišňovce, Sľažany, Dolné Krškany, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Močenok, Jelenec, Branč, Kolíňany

Termíny turnajov pilotného projektu U8 budú 13.04.2024, 11.05.2024 a 08.06.2024.

(informácie budú uverejňované na facebookovej stránke ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11 a v ÚS ŠTK).

Prihlásené kluby : 1. ŠK Junior Ivanka pri Nitre, 2. OŠK Kolíňany, 3. FC Čechynce, 4. TJ Slovan Nitra – Chrenová, 5. AC Nitra – futbal, 6. TJ Slovan Čeľadice, 7. LATUS Kynek, 8. OFK Branč,

  1. OFK Lapáš modrí, 10. OFK Lapáš žltí, 11. TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou,
  2. FK Janíkovce, 13. FC Združenie Výčapy – Opatovce, 14. TJ Družstevník Rišňovce, 15. TJ Nové Sady, 16. ŠK Slovan Neverice, 17. FK Svätoplukovo, 18. ŠK Hájske.

Kontakt na správcu súťaží – mail : R.DURACINSKY@gmail.com, t.č. 0911 498 524

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.03.2024.

Podobné články

Back to top button
Close