Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 27, zo dňa 18.05.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 27, zo dňa 18.05.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 15.05.2023

U 329 Juraj Valent (1195096) TJ-FO Martin nad Žitavou VIII.L sk. C dos. – 1 s.s. (37/3)

U 330 Vladimír Šabo (1161580) TJ-FO Martin nad Žitavou VIII.L sk. C dos.- 1 s.s. (37/3)

U 331 Daniel Mankovecký (1128159) TJ-FO Martin nad Žitavou VIII.L sk. C dos.- 3 s.s. ( 45/1c,45/2)

U 332 Štefan Hók (T) MFK Pohranice VIII.L sk. B dos. – o umiestnenie – 1 s.s. (37/3)

U 333 René Csonka (1391072) FC Neded U15 – 1 s.s. (45/1a,2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 15.05.2023

U 334 Peter Bleho (1150451) FK Veča VII.L dos.

U 335 Matúš Šturdík (1237798) OFK Čakajovce VII.L dos.

U 336 Marek Kolozsi (1257045) – OFK Žihárec VIII.L GA – ŠA dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 17.05.2023 do 31.12.2023 

U 337 Zoltán Negyedi (1113275) OFK Žihárec VIII.L GA – ŠA dos. – 1 mesiac (U 274)   

U 338 Samuel Slaténi (1281309) FK Mojmírovce VII.L dos. – 1 týždeň (U 262)                                                                                                        

 Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 339 TJ Družstevník Dolné Lefantovce – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 340 FC Cabaj-Čápor – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 341 MFK Pohranice – VIII. B liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 342 OŠK Beladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 343 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 344 DK vyhodnotila Správu z úradného dohľadu na stretnutí OŠK Žihárec – Vinohrady nad Váhom VIII.L GA-ŠA

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII. liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24.05.2023

 Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

 ŠTK oznamuje, že finálový zápas kategórie U15 sa odohrá v sobotu 24.06.2023 o 15.00 h na štadióne FK Veča. Hrá sa o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B).

Finálový zápas dospelých Campri cup sa odohrá v nedeľu 25.06.2023 o 17.00 h na štadióne FC Vinodol.

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VIII. liga sk. A – Dolné Lefantovce a Cabaj-Čápor

VIII. liga sk. B – Pohranice

VIII. liga sk. C – Beladice a Velčice

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ŠTK ObFZ vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

DOSPELÍ

VII. liga

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom – ŠTK berie na vedomie podanie sťažnosti (námietky) podľa SP čl. 85/1/a.Následne však vyzýva FK DYNAMO Trnovec nad Váhom podľa čl. 86/2 o doplnenie sťažnosti minimálne v bodoch 1/a, 1/b, 1/e a 1/f. Termín na doplnenie námietky určuje do 24.05.2023 12.00 h (prostredníctvom ISSF systému).NR-ŠTK-2022/2023-0516

VIII. liga skupina B

MFK Pohranice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje zmenu termínu  odohrania MZ 10. kola nadstavby MFK Pohranice – OFK Golianovo v nedeľu 18.06.2023 o 17.00 h na štadióne MFK Pohranice (RS A/2/l). NR-ŠTK-2022/2023-0510

VIII. liga skupina C

OFK Hosťovce – TJ Ladice (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 17.06.2023 o 17.00 h na štadióne OFK Hosťovce. NR-ŠTK-2022/2023-0517

DORAST

VI. liga – U19

ŠK Váhovce – OFK Matúškovo (24. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.05.2023 o 13.00 h na štadióne ŠK Váhovce. NR-ŠTK-2022/2023-0503

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina

ŠK Hájske – FK Veča (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 24.05.2023 o 17.00 h na štadióne ŠK Hájske. NR-ŠTK-2022/2023-0501

ŠK Tešedíkovo – ŠK Hájske (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.05.2023 o 14.30 h na štadióne ŠK Tešedíkovo. NR-ŠTK-2022/2023-0506

OFK Branč – FK Močenok (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.05.2023 o 17.00 h na štadióne OFK Branč. NR-ŠTK-2022/2023-0507

FK Močenok – FK Mojmírovce (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.05.2023 o 13.00 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0511

ŠK Hájske – FK Veča (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.05.2023 o 17.00 h na štadióne ŠK Hájske. NR-ŠTK-2022/2023-0512

OFK Branč – ŠTK na základe žiadosti FO neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ 19. kola OFK Branč – FK Veča v utorok 30.05.2023 o 17.00 h na štadióne OFK Branč (nesplnenie SP čl. 36/2). NR-ŠTK-2022/2023-513

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Zbehy – FK FC Jelenec (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.05.2023 o 17.30 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2022/2023-0508

IV. liga – MŽ U13 skupina A

FC Neded – FK Veča(14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.05.2023 o 17.00 h na štadióne FC Neded. NR-ŠTK-2022/2023-0504

OFK Žihárec – FK Veča (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov neschvaľuje  odohranie MZ v utorok 20.06.2023 o 18.00 h na štadióne OFK Žihárec (nesplnenie SP čl. 69/3 a RS A/2). NR-ŠTK-2022/2023-0509

OFK Žihárec – FK Veča(11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 29.05.2023 o 17.30 h na štadióne OFK Žihárec. NR-ŠTK-2022/2023-0514

IV. liga – MŽ U13 skupina B

ŠK Junior Ivanka pri Nitre – OFK Čakajovce (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 21.05.2023 o 10.00 h na štadióne ŠK Junior Ivanka pri Nitre. NR-ŠTK-2022/2023-0502

IV. liga – MŽ U13 skupina C

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce – TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou(14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 30.05.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce. NR-ŠTK-2022/2023-0505

FK Veľký Cetín – OFK Sľažany (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 29.05.2023 o 17.00 h na štadióne FK Veľký Cetín. NR-ŠTK-2022/2023-0515

PRÍPRAVKY – U11 a U9

9. turnaj 20.05.2023

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Dolné Štitáre – 09.00 h 

U11 U9
TJ FC Dolné Štitáre ŠK Rumanová
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK FC Jelenec

 ŠK Junior Ivanka pri Nitre – 09.00 h 

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Nové Sady ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
FK Vlčany FK Vlčany
FC Vinodol Združenie FC Výčapy-Opatovce
FC Neded

10. turnaj 27.05.2023

Hájske – 10.00 h

U11 U9
ŠK Hájske ŠK Rumanová
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
FK Vlčany FK Vlčany
FK Močenok B FK Močenok
FC Neded MFK Alekšince

 Dolné Krškany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nitra – Dolné Krškany TJ Slovan Čeľadice
OŠKKolíňany OŠKKolíňany
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom ŠK Junior Ivanka pri Nitre A

 Veľké Zálužie – 09.00 h

U11 U9
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK Veľký Lapáš
FK Veča FK Veča
FK Močenok OFK Branč
TJ Slovan Nitra – Chrenová A

 Cabaj-Čápor – 09.00 h

U11 U9
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK Svätoplukovo

 Nové Sady – 09.00 h

U11 U9
TJ Nové Sady
OFK Sľažany OFK Sľažany
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ FC Dolné Štitáre FC Čechynce
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre Združenie FC Výčapy-Opatovce

Nevidzany – 09.00 h 

U11 U9
ŠK Nevidzany
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
TJ Slovan Nitra – Chrenová B TJ Slovan Nitra – Chrenová B
ŠK Tesárske Mlyňany OŠK Beladice

 Kynek – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Zbehy FC LATUS Kynek
FK FC Jelenec FC LATUS Kynek junior
FK Janíkovce FK Janíkovce
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
FC Vinodol

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: uhrinmartin34@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Martin Uhrin,

tel. č.: 0944 411 591, e-mail: uhrinmartin34@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.05.2023.

 

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close