Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 29, zo dňa 28.03.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 29, zo dňa 28.03.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 25.03.2024

U 156 Oskár Kukučka (1321165) ŠK Slovan Neverice VIII. L sk. B dos. – 1 s.s. (37/3)

U 157 Štefan Novosad (1226013) TJ Družstevník Žitavce VIII. L sk. B dos. – 2 s.s. (46/1a,2b)

U 158 Lukáš Beko (1276019) TJ Družstevník Obyce VIII. L sk. B dos. – 1 s.s. (46/1,2a)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 25.03.2024

U 159 Juraj Horváth (1160230) FK Veľký Cetín VII. L dos.

U 160 Norbert Keszely (1277302) FK Močenok VII. L dos.

U 161 Richard Prúčny (1233283) FK Močenok VII. L dos.

U 162 Patrik Krajinčák (1239280) OFK Lužianky VIII. L sk.A

U 163 Mário Fábry (1251169) TJ Družstevník Šurianky VIII. L sk.A

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b) od 25.03.2024

U 164 Adrián Kukučka (1319304) FK Jelenec VII. L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 27.03.2024 do 30.06.2024

U 165  Patrik Lábsky (1221465) FK Janíkovce VII. L dos. – 1 týždeň (138)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 166 TJ Čierna Voda – V. liga U19 – RS B/12/i – 300 € (odstúpenie družstva zo súťaže)

U 167 FK FC Jelenec – III. liga U9 – RS B/12/i – 200 € (odstúpenie družstva zo súťaže)

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 (DP 17/8, 34/7). 

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 03.04.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

ŠK Rumanová – FK Janíkovce (4. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 10/2 v prospech ŠK Rumanová. ŠTK odstupuje FK Janíkovce na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0500

VII. liga

ŠK Žitavany – „Združenie FC Výčapy – Opatovce“ (20. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 07.04.2024 o 15.00 h na štadióne ŠK Žitavany. NR-ŠTK-2023/2024-0494

BFC – OÚ Dolné Obdokovce – FK DYNAMO Trnovec nad Váhom (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.04.2024 o 16.00 h na štadióne BFC – OÚ Dolné Obdokovce. NR-ŠTK-2023/2024-0495

VIII. liga skupina A

OFK Hosťová – TJ Nové Sady (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 24.03.2024 o 13.00 h na štadióne OFK Hosťová. NR-ŠTK-2023/2024-0490

Futbalový klub FC 31 Jarok – FC Cabaj – Čápor (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 24.03.2024 o 14.30 h na štadióne FK Slovan Duslo Šaľa (UT). NR-ŠTK-2023/2024-0492

OFK 1948 Veľký Lapáš – FK Svätoplukovo (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 24.03.2024 o 14.00 h na štadióne OFK Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2023/2024-0493

DORAST

V. liga U19

Telovýchovná jednota Čierna Voda – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje TJ Čierna Voda na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0496

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina B

ŠK Nevidzany – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0497

TJ Slovan Čeľadice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0501

IV. liga – MŽ U13 skupina L

ŠK Nevidzany – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v stredu o 17.00 h. NR-ŠTK-2023/2024-0498

PRÍPRAVKY – U11, U9

FK FC Jelenec U9 – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje FK FC Jelenec U9 na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0499

6. turnaj – 06.04.2024

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2013 a mladší, hráčky narodené 01.01.2011 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2015 a mladší, hráčky narodené 01.01.2013 a mladšie.

Beladice – 09.00 h

U11 U9
FK Slovan Duslo Šaľa OŠK Beladice A
ŠK Nitra-Dolné Krškany A ŠK Nitra-Dolné Krškany A
FK Nitra B FK Nitra B
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
TJ Slovan Nitra-Chrenová A

Horná Kráľová – 09.00 h

U11 U9
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
FK Močenok FK Močenok
TJ Nové Sady TJ Nové Sady
TJ Slovan Zbehy TJ Slovan Čeľadice B
MFK Alekšince

 Rumanová – 09.00 h

U11 U9
ŠK Báb A ŠK Rumanová
OFK Sľažany A OFK Sľažany A
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
OFK Čakajovce

Janíkovce – 09.00 h

U11 U9
FK Janíkovce A FK Janíkovce A
FK Vlčany FK Vlčany
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FC MOSAP Klasov

 Hájske – 09.00 h

U11 U9
ŠK Hájske
FK FC Jelenec OFK Lužianky
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
OFK Branč A FK Svätoplukovo A

 Golianovo – 09.00 h 

U11 U9
OFK Golianovo OFK Golianovo A
ŠK Magnus (futbal) A ŠK Magnus (futbal) A
TJ Družstevník Rišňovce A TJ Družstevník Rišňovce A
“Združenie FC Výčapy – Opatovce” A “Združenie FC Výčapy – Opatovce” A
OFK Golianovo B

 AC Nitra – 09.00 h

U11 U9
AC Nitra – futbal B AC Nitra – futbal B
Futbalový klub FC 31 Jarok Futbalový klub FC 31 Jarok
LATUS LATUS
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
FC Čechynce A

 Nevidzany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nevidzany
ŠK Tesárske Mlyňany
FC Neded
TJ FC Dolné Štitáre
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom

 Chrenová – 09.00 h (nedeľa 07.04.)

U11 U9
TJ Slovan Nitra-Chrenová A
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
OFK 1948 Veľký Lapáš A OFK 1948 Veľký Lapáš A
FC Vinodol OFK 1948 Veľký Lapáš B

 

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu:R.DURACINSKY@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Rastislav Duračinský, tel. č.: 0911 498 524, e-mail:R.DURACINSKY@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

Ďalšie termíny turnajov a usporiadateľov v jarnej časti súťaže 2023/2024 pre U9 a U11 :

  1. turnaj (20.04.) – Jarok, Junior Ivanka, Svätoplukovo, Báb, Vlčany, Zbehy, Neded, FK Nitra, Čechynce
  2. turnaj (04.05.) – Hájske, Lukáčovce, Cabaj-Čápor, LATUS Kynek, Alekšince, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Tesárske Mlyňany, Veľký Cetín
  3. turnaj (18.05.) – Nová Ves nad Žitavou, Sľažany/vo Velčiciach/, Dolné Štitáre, Čeľadice, Výčapy – Opatovce, Lužianky, Klasov, Lapáš, Horná Kráľová
  4. turnaj (01.06.) – Rišňovce, Sľažany, Dolné Krškany, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Močenok, Jelenec, Branč, Kolíňany

PRÍPRAVKY – pilotný projekt U8

Termíny turnajov pilotného projektu U8 budú 13.04.2024, 11.05.2024 a 08.06.2024.

(informácie budú uverejňované na facebookovej stránke ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11 a v ÚS ŠTK).

Prihlásené kluby : 1. ŠK Junior Ivanka pri Nitre bieli, 2. ŠK Junior Ivanka pri Nitre ružoví, 3. OŠK Kolíňany, 4. FC Čechynce, 5. TJ Slovan Nitra – Chrenová, 6. AC Nitra – futbal, 7. TJ Slovan Čeľadice, 8. LATUS Kynek, 9. OFK Branč, 10. OFK Lapáš modrí, 11. OFK Lapáš žltí, 12. TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou, 13. FK Janíkovce, 14. FC Združenie Výčapy – Opatovce, 15. TJ Družstevník Rišňovce, 16. ŠK Slovan Neverice, 17. FK Svätoplukovo, 18. ŠK Hájske, 19. TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce, 20. OFK Lužianky, 21. FK Mojmírovce.

Kontakt na správcu súťaže – mail:  R.DURACINSKY@gmail.com, t.č. 0911 498 524

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 03.04.2024.

 

Podobné články

Back to top button
Close