Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 30, zo dňa 04.04.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 30, zo dňa 04.04.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 01.04.2024

U 168 Marek Kolenčík (1277882) FK DYNAMO Trnovec nad Váhom VII.L dos.

U 169 Peter Hrebík (1164216) FK Mojmírovce VII.L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 01.04.2024 do 30.06.2024

U170 Štefan Novosad (1226013) TJ Družstevník Žitavce VIII.L sk. B dos. – 1 s.s.  (U 157)

Oznamy:

U 171 DK ObFZ Galanta – OFK Žihárec zo stretnutia 20.kola MO dos. OFK Žihárec – OFK Matúškovo. Pokuta 100 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu, 1x úradný dohľad do konca sezóny

2023/2024 na náklady klubu, zvýšiť počet usporiadateľov na 12 osôb do konca sezóny

2023/2024. Zároveň DK ukladá pokutu za nedodanie celého videozáznamu zo stretnutia

(Videozáznam sa natáča až do odchodu hráčov a delegovaných osôb z hracej plochy) – pokuta

300 € podľa RS IX/1a.

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 (DP 17/8, 34/7). 

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami

pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p.Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.04.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP

čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

DOSPELÍ

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Obyce – ŠK Nevidzany B (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.04.2024 o 11.30 h na štadióne TJ Družstevník Obyce. NR-ŠTK-2023/2024-0507

DORAST

V. liga U19

ŠK Veľké Úľany – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  14. kola ŠK Veľké Úľany – FC Neded v sobotu 20.04.2024 o 11.00 h na štadióne ŠK Veľké Úľany (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0505

ŠK Veľké Úľany  – FC Neded (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 21.04.2024 o 11.00 h na štadióne ŠK Veľké Úľany. NR-ŠTK-2023/2024-0506

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina B

ŠK Tesárske Mlyňany – OFK Sľažany (12. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 08.04.2024 o 17.00 h na štadióne ŠK Tesárske Mlyňany. NR-ŠTK-2023/2024-0503

FK FC Jelenec – FK Janíkovce (12. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 06.04.2024 o 11.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0504

PRÍPRAVKY – U11, U9

6. turnaj – 06.04.2024

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2013 a mladší, hráčky narodené 01.01.2011 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2015 a mladší, hráčky narodené 01.01.2013 a mladšie.

Beladice – 09.00 h

U11 U9
FK Slovan Duslo Šaľa OŠK Beladice A
ŠK Nitra-Dolné Krškany A TJ Slovan Nitra-Chrenová A
FK Nitra B FK Nitra B
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B

 Horná Kráľová – 09.00 h

U11 U9
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
FK Močenok FK Močenok
TJ Nové Sady TJ Nové Sady
TJ Slovan Zbehy TJ Slovan Čeľadice B
MFK Alekšince  

 Rumanová – 09.00 h

U11 U9
ŠK Báb A ŠK Rumanová
OFK Sľažany A OFK Sľažany A
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
  OFK Čakajovce

 Janíkovce – 09.00 h

U11 U9
FK Janíkovce A FK Janíkovce A
FK Vlčany FK Vlčany
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FC MOSAP Klasov  

Hájske – 09.00 h

U11 U9
ŠK Hájske  
FK FC Jelenec OFK Lužianky
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
OFK Branč A FK Svätoplukovo A

 Golianovo – 11.00 h 

U11 U9
OFK Golianovo OFK Golianovo A
ŠK Magnus (futbal) A ŠK Magnus (futbal) A
TJ Družstevník Rišňovce A TJ Družstevník Rišňovce A
“Združenie FC Výčapy – Opatovce” A “Združenie FC Výčapy – Opatovce” A
  OFK Golianovo B

AC Nitra – 14.00 h

U11 U9
AC Nitra – futbal B AC Nitra – futbal B
Futbalový klub FC 31 Jarok Futbalový klub FC 31 Jarok
LATUS LATUS
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
FC Čechynce A  

 Nevidzany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nevidzany  
FC Neded  
TJ FC Dolné Štitáre  
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

 Chrenová – 09.00 h (nedeľa 07.04.)

U11 U9
TJ Slovan Nitra-Chrenová A ŠK Junior Ivanka pri Nitre
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Veľké Zálužie
ŠK Veľké Zálužie OFK 1948 Veľký Lapáš A
FC Vinodol OFK 1948 Veľký Lapáš B

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu:R.DURACINSKY@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Rastislav Duračinský, tel. č.: 0911 498 524, e-mail:R.DURACINSKY@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

Ďalšie termíny turnajov a usporiadateľov v jarnej časti súťaže 2023/2024 pre U9 a U11 :

  1. turnaj (20.04.) – Jarok, Junior Ivanka, Svätoplukovo, Báb, Vlčany, Zbehy, Neded, FK Nitra, Čechynce
  2. turnaj (04.05.) – Hájske, Lukáčovce, Cabaj-Čápor, LATUS Kynek, Alekšince, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Tesárske Mlyňany, Veľký Cetín
  3. turnaj (18.05.) – Nová Ves nad Žitavou, Sľažany/vo Velčiciach/, Dolné Štitáre, Čeľadice, Výčapy – Opatovce, Lužianky, Klasov, Lapáš, Horná Kráľová
  4. turnaj (01.06.) – Rišňovce, Sľažany, Dolné Krškany, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Močenok, Jelenec, Branč, Kolíňany

PRÍPRAVKY – pilotný projekt U8

Termíny turnajov pilotného projektu U8 budú 13.04.2024, 11.05.2024 a 08.06.2024.

(informácie budú uverejňované na facebookovej stránke ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11 a v ÚS ŠTK).

Prihlásené kluby : 1. ŠK Junior Ivanka pri Nitre bieli, 2. ŠK Junior Ivanka pri Nitre ružoví, 3. OŠK Kolíňany, 4. FC Čechynce, 5. TJ Slovan Nitra – Chrenová, 6. AC Nitra – futbal, 7. TJ Slovan Čeľadice, 8. LATUS Kynek, 9. OFK Branč, 10. OFK Lapáš modrí, 11. OFK Lapáš žltí, 12. TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou, 13. FK Janíkovce, 14. FC Združenie Výčapy – Opatovce, 15. TJ Družstevník Rišňovce, 16. ŠK Slovan Neverice, 17. FK Svätoplukovo, 18. ŠK Hájske, 19. TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce, 20. OFK Lužianky, 21. FK Mojmírovce, 22. OFK Golianovo.

Kontakt na správcu súťaže – mail: R.DURACINSKY@gmail.com, t.č. 0911 498 524

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.04.2024

Podobné články

Back to top button
Close