Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 31, zo dňa 11.04.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 31, zo dňa 11.04.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 08.04.2024

U 172 Stefan Sibinovič (1473749) FK Janíkovce VII. L.dos. – 1 s.s. (37/3)

U 173 Ľuboš Korec (1221092) TJ Družstevník Rišňovce VII. L dos. – 1 s.s. (37/3)

U 174 Oliver Arsovski (1478504) TJ FC Dolné Štitáre VIII.L sk. A  dos. – 1 s.s. (37/3)

U 175 Samuel Hollý (1276601) OFK Golianovo VIII.L sk. A dos.  – 1 s.s. – (45/1b,2)

U 176 Adam Lenčéš (1279467) ŠK Hájske VIII.L sk. A dos. – 2 s.s. (49/1a,2a)

U 177 Samuel Žilka (1377299) OFK Čifáre VIII. L sk B dos. – 1s.s. (45/1b,45/2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 08.04.2024

U 178 Pavol Jeremias (1234456) FK Dynamo Trnovec nad Váhom  VII. L dos.

U 179 Tomáš Duchoň (1378872) FK FC Jelenec VII. L dos.

U 180 Denis Joanidis (1340577) FK Nitra VIII.L sk. A dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 11.04.2024 do 30.06.2024

U 181 Samuel Štós (1240135) FK Veľký Cenín VII.L dos. – 1,5 mesiaca (U 96)

 Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 182 AC Nitra – futbal „B“ – IV. liga U15 sk. B – RS B/12/f – 50 € (nenastúpenie družstva na MZ)

U 183 AC Nitra – futbal „B“ – IV. liga U15 sk. B – RS A/6/b – 50 € (uhradiť na účet TJ Slovan

Čeľadice podľa nariadenia ŠTK do 7 dní od vydania ÚS. Pri úhrade vyznačiť uznesenie „NR-

ŠTK-2023/2024-0514“. Doklad o úhrade /príp. výpis z účtu – screen/ odoslať predsedovi ŠTK

ObFZ Nitra na mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com).

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 (DP 17/8, 34/7). 

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 17.04.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

 DOSPELÍ

VII. liga

ŠK Žitavany – AC Nitra – futbal (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.04.2024 o 16.00 h na štadióne ŠK Žitavany. NR-ŠTK-2023/2024-0508

DORAST

V. liga U19

OFK Pusté Úľany – ŠK Váhovce (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 20.04.2024 o 11.00 h na štadióne ŠK TOP Pusté Úľany. NR-ŠTK-2023/2024-0509

TJ Družstevník Dolné Saliby – FC Neded (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 04.05.2024 o 14.00 h na štadióne TJ Družstevník Dolné Saliby. NR-ŠTK-2023/2024-0510

TJ Družstevník Dolné Saliby – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ 15. kola TJ Družstevník Dolné Saliby – ŠK Veľké Úľany v sobotu 27.04.2024 o 16.00 h na štadióne TJ Družstevník Dolné Saliby. NR-ŠTK-2023/2024-0511

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Vlčany – ŠK Tešedíkovo (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 21.04.2024 o 10.00 h na štadióne FK Vlčany. NR-ŠTK-2023/2024-0516

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Čeľadice – AC Nitra – futbal „B“ (12. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 10/2 v prospech TJ Slovan Čeľadice. ŠTK odstupuje AC Nitra – futbal „B“ na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0514

FK FC Jelenec – ŠK Tesárske Mlyňany (13. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 15.04.2024 o 17.00 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0512

IV. liga – MŽ U13 skupina I

MFK Alekšince – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  1. kola Futbalový klub KFC Horná Kráľová – MFK Alekšince v pondelok 20.05.2024 o 17.00 h na štadióne KFC Horná Kráľová (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0513

 

Futbalový klub KFC Horná Kráľová – MFK Alekšince (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 22.04.2024 o 17.00 h na štadióne KFC Horná Kráľová. NR-ŠTK-2023/2024-0515

PRÍPRAVKY – pilotný projekt U8

1. turnaj – 13.04.2024

U8 – štartujú hráči narodení 01.01.2016 a mladší, hráčky narodené 01.01.2014 a mladšie.

Pravidlá platia rovnaké ako pri kategórii U9!

Neverice – 09.00 h                                                   Janíkovce – 09.00 h                                                

U8 U8
ŠK Slovan Neverice FK Janíkovce
ŠK Junior Ivanka pri Nitre – bieli TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
ŠK Junior Ivanka pri Nitre – ružoví OFK Branč
TJ Slovan Čeľadice FC Združenie Výčapy – Opatovce
OBECNÝ ŠPORTVÝ KLUB Kolíňany FK Veľký Cetín

 

Veľký Lapáš – 09.00 h                                                  Kynek – 09.00 h

U8 U8
OFK Lapáš – modrí LATUS
OFK Lapáš – žltí AC Nitra – futbal
TJ Družstevník Rišňovce FK Mojmírovce
FK Svätoplukovo AC Nitra – futbal „B“
ŠK Hájske  

Nová Ves nad Žitavou – 09.00 h

U8
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
FC Čechynce
TJ Slovan Nitra – Chrenová
OFK Golianovo

Termíny 2. a 3. turnaja pilotného projektu U8 budú 11.05.2024 a 08.06.2024.

(informácie budú uverejňované na facebookovej stránke ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11 a v ÚS ŠTK).

Kontakt na správcu súťaže – mail : R.DURACINSKY@gmail.com, t.č. 0911 498 524

PRÍPRAVKY – U11, U9

7. turnaj – 20.04.2024

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2013 a mladší, hráčky narodené 01.01.2011 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2015 a mladší, hráčky narodené 01.01.2013 a mladšie.

 

Čechynce – 09.00 h

U11 U9
FC Čechynce A OFK Golianovo B
OFK Golianovo OFK Golianovo A
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
TJ Družstevník Rišňovce A TJ Družstevník Rišňovce A
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

 

Jarok – 09.00 h

U11 U9
Futbalový klub FC 31 Jarok Futbalový klub FC 31 Jarok
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
“Združenie FC Výčapy – Opatovce” A “Združenie FC Výčapy – Opatovce” A
ŠK Magnus (futbal) A ŠK Magnus (futbal) A

Neded – 09.00 h

U11 U9
FC Neded TJ Slovan Nitra – Chrenová A
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
LATUS LATUS
AC Nitra – futbal B AC Nitra – futbal B

 Báb – 09.00 h

U11 U9
ŠK Báb A ŠK Rumanová
ŠK Nitra-Dolné Krškany A ŠK Nitra-Dolné Krškany A
TJ Nové Sady TJ Nové Sady
OFK Sľažany A OFK Sľažany A
FK Slovan Duslo Šaľa TJ Slovan Čeľadice B

 FC Nitra – 09.00 h

U11 U9
FK Nitra B FK Nitra B
FK FC Jelenec OFK Lužianky
FK Močenok FK Močenok
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
MFK Alekšince  

 Svätoplukovo – 09.00 h 

U11 U9
FC Vinodol FK Svätoplukovo A
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
ŠK Hájske OFK Čakajovce

 Ivanka pri Nitre – 09.00 h

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK Janíkovce A FK Janíkovce A
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
OFK Branč A OŠK Beladice A

 Vlčany – 09.00 h

U11 U9
FK Vlčany FK Vlčany
TJ Slovan Nitra-Chrenová A OFK 1948 Veľký Lapáš B
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
OFK 1948 Veľký Lapáš A OFK 1948 Veľký Lapáš A
FC MOSAP Klasov  

 Zbehy – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Zbehy  
ŠK Nevidzany  
ŠK Tesárske Mlyňany  
TJ FC Dolné Štitáre  

 

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu:R.DURACINSKY@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Rastislav Duračinský, tel. č.: 0911 498 524, e-mail:R.DURACINSKY@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

 

Ďalšie termíny turnajov a usporiadateľov v jarnej časti súťaže 2023/2024 pre U9 a U11 :

  1. turnaj (04.05.) – Hájske, Lukáčovce, Cabaj-Čápor, LATUS Kynek, Alekšince, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Tesárske Mlyňany, Veľký Cetín
  2. turnaj (18.05.) – Nová Ves nad Žitavou, Sľažany/vo Velčiciach/, Dolné Štitáre, Čeľadice, Výčapy – Opatovce, Lužianky, Klasov, Lapáš, Horná Kráľová
  3. turnaj (01.06.) – Rišňovce, Sľažany, Dolné Krškany, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Močenok, Jelenec, Branč, Kolíňany

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.04.2024.

Podobné články

Back to top button
Close