Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 32, zo dňa 18.04.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 32, zo dňa 18.04.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 15.04.2024

U 184 Timotej Šabo (1420688) ŠK Slovan Hostie – 1 s.s. (45/1a, 45/2)

U 185 Róbert Kluka (1220188) FC Čechynce VIII.L sk. A – 1 s.s. (37/3)

U 186 Juraj Šedovič (1197433) ŠK Hájske VIII.L sk. A – 3 s.s. (46/1,2a)

U 187 Jozef Chudý (1134202) OFK Hosťová VIII.L sk. A  dos. – 4 týždne (48/1c,2b), – 4 mesiace (49/1f, 49/2f), hráč najprv vykoná disciplinárnu sankciu 4 týždne a následne 4 mesiace

U 188  Peter Srnka (1391156) TJ Slovan Čeľadice U15 sk. B – 1 s.s. (45/1a, 45/2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od  15.04.2024

U 189  Matej Šulgan (1188922) OÚ Dolné Obdokovce VII.L dos.

U 190 Adrián Szabó (1239899) FK Dynamo Trnovec nad Váhom VII.L dos.

U 191  Richard Konopásek (1185105) ŠK Rumanová VII.L dos.

U 192  Lukáš Palka (1164432) FK Mojmírovce VII.L dos.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b) od 15.04.2024

U 193 Adrián Danada (1208703) FK Mojmírovce VII.L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 17.04.2024 do 30.06.2024

U 194 Adama Lenčéša (1279467) ŠK Hájske VIII:L ska.A dos. – 1 s.s. (U 176)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 195 ŠK Slovan Hostie – IV. liga MŽ U13 sk. L – RS B/12/f – 50 € (nenastúpenie družstva na MZ)

U 196 OFK Golianovo „A“ – III. liga U9 – RS B/12/i – 200 € (odstúpenie družstva zo súťaže)

Oznamy:

U 197 OFK Hosťová VIII.L sk. A dos. DK na základe vyjadrení prostredníctvom ISSF systému delegovaných osôb, predsedu odbornej komisie ŠTK ObFZ Nitra, vyjadrenia klubu OFK Hosťová a vlastných zistení počas MZ OFK Golianovo – OFK Hosťová VIII. L sk. A dos. (inzultácia R) ukladá klubu OFK Hosťová VIII.L sk. A dos. disciplinárne sankcie: RP 10 € (RS/B/12e), pokuta 300 € (71/1,3a,3g,3e, 49/1f, 2f,48/1c,2b)

DK odstupuje stretnutie zápasu VIII.L sk. A dos. MZ OFK Golianovo – OFK Hosťová VIII. L sk. A dos. na doriešenie ŠTK s návrhom na kontumáciu v prospech OFK Golianovo a odobratie 3 bodov na konci súťažného ročníka 2023/2024 klubu OFK Hosťová (49/1f,2f, 50/1d,2c,31/1,4,32/1,2)

 DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 (DP 17/8, 34/7). 

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami

pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24.04.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

 Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK ObFZ vyzýva futbalové kluby, funkcionárov, odborné komisie a ďalšie zložky k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2024/2025, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiadame o zaslanie pripomienok, resp. návrhov, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu obfznr@futbalsfz.sk

DOSPELÍ

VII. liga

AC Nitra – futbal – OFK Čakajovce (25. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 12.05.2024 o 16.30 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0522

OFK Čakajovce – TJ Družstevník Rišňovce (26. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 18.05.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Čakajovce. NR-ŠTK-2023/2024-0523

„Združenie FC Výčapy – Opatovce“ – OFK OFK Čakajovce (23. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 28.04.2024 o 15.00 h na štadióne FC Výčapy – Opatovce. NR-ŠTK-2023/2024-0524

VIII. liga skupina A

OFK Golianovo – OFK Hosťová (21. kolo) – ŠTK na základe návrhu DK kontumuje stretnutie podľa SP 82/1/ds použitím čl. 10/2 v prospech OFK Golianovo. Zároveň podľa SP čl. 81/1/b odpočíta 3 body OFK Hosťová na konci súťažného ročníka. NR-ŠTK-2023/2024-0534

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Veča – FK Močenok (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.04.2024 o 17.00 h na štadióne FK Veča. NR-ŠTK-2023/2024-0528

IV. liga – SŽ U15 skupina B

AC Nitra – futbal B – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  13. kola AC Nitra – futbal B – FK Janíkovce v utorok 16.04.2024 o 17.00 h na štadióne FK Janíkovce (nesplnenie SP čl. 35/3 a RS A/5/b). NR-ŠTK-2023/2024-0517

AC Nitra – futbal B – FK Janíkovce (13. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v utorok 16.04.2024 o 15.30 h na štadióne FC Nitra UT. NR-ŠTK-2023/2024-0519

AC Nitra – futbal B – FK Janíkovce (13. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 16.04.2024 o 17.00 h na štadióne FC Nitra UT. NR-ŠTK-2023/2024-0521

OFK Sľažany – OFK 1948 Veľký Lapáš (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v sobotu 25.05.2024 o 14.30 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2023/2024-0526

OFK Sľažany – ŠK Žitavany (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 11.05.2024 o 14.00 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2023/2024-0532

AC Nitra – futbal B – ŠK Žitavany (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23.04.2024 o 16.30 h na štadióne OFK Čakajovce. NR-ŠTK-2023/2024-0533

IV. liga – MŽ U13 skupina H

OFK Sľažany – FK FC Jelenec (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 29.04.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2023/2024-0525

IV. liga – MŽ U13 skupina J

TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou – FK Nitra (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 23. 04.2024 o 17.00 h na štadióne TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou. NR-ŠTK-2023/2024-0527

FK Veľký Cetín – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ 2. kola SSC FÉNIX Nové Zámky v pondelok 22.04.2024 o 17.00 h na štadióne OŠK Dolný Ohaj (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0530

SSC FÉNIX Nové Zámky – FK Veľký Cetín (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 24.04.2024 o 17.00 h na štadióne OŠK Dolný Ohaj. NR-ŠTK-2023/2024-0531

IV. liga – MŽ U13 skupina K

TJ FC Dolné Štitáre – FC Cabaj-Čápor (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 01. 05.2024 o 10.00 h na štadióne TJ FC Dolné Štitáre. NR-ŠTK-2023/2024-0529

IV. liga – MŽ U13 skupina L

TJ Nové Sady – ŠK Slovan Hostie (1. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 10/2 v prospech TJ Nové Sady. ŠTK odstupuje ŠK Slovan Hostie na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0520

OFK Golianovo „A“ U9 – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje OFK Golianovo „A“ U9 na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0518

7. turnaj – 20.04.2024

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2013 a mladší, hráčky narodené 01.01.2011 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2015 a mladší, hráčky narodené 01.01.2013 a mladšie.

Čechynce – 09.00 h

U11 U9
FC Čechynce A  
ŠK Magnus (futbal) A  
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  
FK Slovan Duslo Šaľa  

 Jarok – 09.00 h

U11 U9
Futbalový klub FC 31 Jarok Futbalový klub FC 31 Jarok
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
“Združenie FC Výčapy – Opatovce” A “Združenie FC Výčapy – Opatovce” A
TJ Družstevník Rišňovce A TJ Družstevník Rišňovce A
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou

 Neded – 09.00 h

U11 U9
FC Neded TJ Slovan Nitra – Chrenová A
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
LATUS LATUS
AC Nitra – futbal B AC Nitra – futbal B
OFK Golianovo OFK Golianovo B

 Báb – 09.00 h

U11 U9
ŠK Báb A ŠK Rumanová
ŠK Nitra-Dolné Krškany A ŠK Nitra-Dolné Krškany A
TJ Nové Sady TJ Nové Sady
OFK Sľažany A OFK Sľažany A
  TJ Slovan Čeľadice B

 Močenok – 09.00 h

U11 U9
FK Močenok FK Močenok
FK FC Jelenec OFK Lužianky
FK Nitra B FK Nitra B
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
MFK Alekšince  

 Svätoplukovo – 09.00 h 

U11 U9
FC Vinodol FK Svätoplukovo A
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
ŠK Hájske  

 Ivanka pri Nitre – 09.00 h

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK Janíkovce A FK Janíkovce A
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
OFK Branč A  

 Vlčany – 09.00 h

U11 U9
FK Vlčany FK Vlčany
TJ Slovan Nitra-Chrenová A OFK Čakajovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
OFK 1948 Veľký Lapáš A OFK 1948 Veľký Lapáš B

 Zbehy – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Zbehy  
ŠK Nevidzany  
ŠK Tesárske Mlyňany  
TJ FC Dolné Štitáre  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu:R.DURACINSKY@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Rastislav Duračinský, tel. č.: 0911 498 524, e-mail:R.DURACINSKY@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

Ďalšie termíny turnajov a usporiadateľov v jarnej časti súťaže 2023/2024 pre U9 a U11 :

  1. turnaj (04.05.) – Hájske, Lukáčovce, Cabaj-Čápor, LATUS Kynek /v Čechynciach/, Alekšince, Veľké Zálužie, Trnovec nad Váhom, Tesárske Mlyňany, Veľký Cetín
  2. turnaj (18.05.) – Nová Ves nad Žitavou, Sľažany/vo Velčiciach/, Dolné Štitáre, Čeľadice, Výčapy – Opatovce, Lužianky, Klasov, Lapáš, Horná Kráľová
  3. turnaj (01.06.) – Rišňovce, Sľažany, Dolné Krškany, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Močenok, Jelenec, Branč, Kolíňany

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.04.2024.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close