Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 6, zo dňa 06.10.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 6, zo dňa 06.10.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 03.10.2022

U 87 Milan Kabát (1035594) – VM – ŠK Žitavany – 3 mesiace (47/1b,2b)

U 88  Samuel Kováčik (1278201) ČFK Nitra VIII.L sk. A dos. – 2 s.s. (49/1a,2a)

U 89  Ivan Hanakovič (1331074) ČFK Nitra VIII.L sk. A dos. – 1 s.s. (46/1,2a)

U 90 Peter Žáčik (1428634) FK Svätoplukovo VIII.L sk. A dos. – 2 s.s. (49/1a,2a)

U 91 Maroš Sádovský (1241193) TJ Žitavce VIII.L sk. B dos.- 1 s.s. (37/3), následne vykoná disciplinárnu sankciu 2 s.s. (48/1a,48/2a)

U 92 Andrej Simon Alexovič (1341414) FC Kráľová nad Váhom VIII.L GA-ŠA dos. – 2 týždne (47/1b,2b)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 03.10.2022

U 93  Michal Horvát (1240084) – TJ Č. Kľačany  VII.L dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U94 OŠK Kolíňany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U95 FC V. Opatovce – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U96 ŠK Žitavany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U97 FK Veča – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U98 TJ D. Lefantovce – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U99 FK Svätoplukovo – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U100 FC Vinodol – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U101 MFK Pohranice – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U102TJ FC D. Štitáre – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U103 ŠK Slovan Hostie – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U104 TJ Druž. T. Nemce – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U105 OŠK Beladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U106 OFK Sľažany – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U107 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U108 TJ Ladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U109 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému TJ Družstevník Vráble – Horný Oháj v súvislosti s (U76) – Ernest Hudík (1244336) a reviduje svoje pôvodné rozhodnutie (49/1a,49/2a) na nové rozhodnutie (37/3) s platnosťou od 26.09.2022

U110 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému TJ Dyčka, bude vám odpovedané prostredníctvom ISSF systému

U111 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému TJ N. Hrnčiarovce v súvislosti MZ ŠK Žitavany – TJ N. Hrnčiarovce (udelenie ČK)

U112 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému ŠK Žitavany v súvislosti MZ ŠK Žitavany – TJ N. Hrnčiarovce (udelenie ČK)

U113 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému R – Erik Fábry (1276198) AR 1 – Michal Korim (1422680), DZ – Jaroslav Kotrec (1313139) v súvislosti MZ ŠK Žitavany – TJ N. Hrnčiarovce (poškodenie dverí na kabíne hostí a poškodenie vodovodnej batérie po MZ)

 U114 DK berie na vedomie podnet ŠK Žitavany v súvislosti MZ ŠK Žitavany – TJ N. Hrnčiarovce (poškodenie dverí na kabíne hostí a poškodenie vodovodnej batérie po MZ) a žiadame domáci klub o vyčíslenie škody, následné zaslanie na DK a TJ N. Hrnčiarovce o podrobné písomné stanovisko a identifikovanie viníka do 11.10.2022

U115 TJ N. Hrnčiarovce VII.L dos., DK ruší na podnet odbornej komisie KR, ČK Jozef Kinče (1249384) (78/4a) a ponecháva v platnosti ŽK

U 116 DK berie na vedomie podnet TJ ŠM Kráľov Brod VIII.L GA-ŠA dos. a zároveň ho odstupuje odbornej KR na doriešenie

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali              v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú nedostatkyv Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť :

Na súpiskách je klub povinný podľa SP čl. 41 mať zapísaných minimálne trénera (T) a vedúceho mužstva (VM). Podľa SP čl. 56 aj zdravotníckeho pracovníka (ZP), minimálne domáce družstvo.

VII. liga – Kolíňany (ZP), Žitavany (ZP), Výčapy-Opatovce (ZP) a Veča (ZP)

VIII. liga sk. A – Svätoplukovo (VM+ZP) a Dolné Lefantovce (VM+ZP)

VIII. liga sk. B – Pohranice (VM+ZP), Dolné Štitáre (VM+ZP) a Vinodol (ZP)

VIII. liga sk. C – Ladice (VM+ZP), Tekovské Nemce (VM+ZP), Hostie (VM+ZP),

Sľažany (VM+ZP), Beladice (VM+ZP) a Veľčice (VM+ZP)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup– 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresupetersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

VII. liga

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany – FK Veča(10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 09.10.2022 o 10.30 h na štadióne OŠK Kolíňany. ŠTK-2022/2023-0352

FK Veča – FK Mojmírovce (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 16.10.2022 o 14.00 h na štadióne FK Mojmírovce (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0361

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – MFK Pohranice (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 13.30 h na štadióne TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj. ŠTK-2022/2023-0357

VIII. liga skupina C

TJ Družstevník Obyce – ŠK Tesárske Mlyňany (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 14.10.2022 o 15.00 h na štadióne TJ Družstevník Obyce. ŠTK-2022/2023-0349

DORAST

VI. liga – U19

FC Neded – ŠK Veľké Úľany (9. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech FC Neded. ŠTK odstupuje ŠK Veľké Úľany na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0351

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

FK Veča – ŠK Hájske (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 27.10.2022 o 15.30 hna štadióne FKVeča. NR-ŠTK-2022/2023-0353

FK Vlčany – FK Veča(7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 10.10.2022 o 16.00 hna štadióne FK Vlčany. NR-ŠTK-2022/2023-0356

IV. liga – SŽ – U15 skupina B

OFK 1948 Veľký Lapáš – TJ Slovan Zbehy (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 12.10.2022 o 15.30 h na štadióne OFK 1948 Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2022/2023-0350

FC Cabaj-Čápor – OFK 1948 Veľký Lapáš (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 08.10.2022 o 16.00 h na štadióne FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2022/2023-0354

TJ Družstevník Čierne Kľačany – ŠK Nevidzany (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 10.10.2022 o 16.30 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany. NR-ŠTK-2022/2023-0358

IV. liga –MŽ – U13 skupina C

OFK Sľažany – TJ Slovan Čeľadice (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 11.10.2022 o 16.30 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2022/2023-0355

FK Veľký Cetín – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.10.2022 o 16.30 h na štadióne FK Veľký Cetín. NR-ŠTK-2022/2023-0359

FK FC Jelenec – FK Veľký Cetín(7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 10.10.2022 o 17.00 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2022/2023-0360

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev(príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

3. turnaj – dohrávka

Veľký Cetín – 09.00 h(08.10.2022)

U11 U9
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FK Vlčany FK Vlčany
Neded FC LATUS KYNEK (JUNIOR)
FC Cabaj-Čápor

4. turnaj – 15.10.2022

Sľažany (hrá sa vo Velčiciach) – 09.00 h

U11 U9
OFK Sľažany OFK Sľažany
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FK Vlčany FK Vlčany
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK Nevidzany FC LATUS KYNEK
FK FC Jelenec

 FŠM NutriAchievers TV (hrá sa vo Vlčkovciach) – 09.00 h

U11 U9
FŠM NutriAchievers TV FŠM NutriAchievers TV
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FK Veča FK Veča
TJ Slovan Nitra-Chrenová A FC LATUS KYNEK A
TJ Slovan Zbehy  

 Horná Kráľová – 09.00 h

U11 U9
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

Beladice – 09.00 h

U11 U9
OFK Čakajovce OŠK Beladice
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
TJ Družstevník Svätoplukovo FC Čechynce
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

 

Nové Sady – 09.00 h

U11 U9
TJ Nové Sady ŠK Rumanová
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
TJ FC Dolné Štitáre MFK Alekšince
ŠK Nitra – Dolné Krškany  

 Vinodol – 09.00 h

U11 U9
FC Vinodol ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
FK Janíkovce FK Janíkovce
FC Neded  

Kolíňany – 09.00 h

U11 U9
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B OFK Branč
ŠK Hájske Združenie FC Výčapy-Opatovce
ŠK Tesárske Mlyňany  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.10.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

KR informuje FO, ktoré priebežne prichádzajú počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 o svojich kvalifikovaných rozhodcov zo zdravotných, pracovných, prípadne osobných dôvodov, že pokiaľ rozhodcovia nebudú k dispozícii KR ani v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, FO budú musieť hrávať svoje domáce majstrovské zápasy mimo ÚHČ, RS/A/2m, o, q.

Jedná sa o nasledovné FO resp. kvalifikovaných rozhodcov:

Dolné Štitáre – P. Bernát

Tesárske Mlyňany – M. Rajnoha

Golianovo – R. Rajnoha

Lukáčovce – P. Baráth

Hájske – Ľ. Bogár ml.

Čifáre – L. Kremser

FO, ktorým skončí výnimka pred jarnou časťou súťažného ročníka 2022/23, (ÚS KR zo dňa 05.07.2022)

FO Rišňovce, Nevidzany ,,B,, , Velčice

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť:

MZ 9. kolo Žitavany – Nitrianske Hrnčiarovce VII. liga dospelí

KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email jozef.inovecky@zoznam.sk  

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

Juraj Hudec (tel. č. 0940 823 744) – VI. liga dospelí, VII. liga sk. A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel. č. 0911 110 028) – VII. liga sk. B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik (tel. č. 0904 853 396) – VII. liga sk. GA-SA dospelí

Ladislav Kováč (tel. č. 0911 381 079) – kategória U19,15

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA

TMK ObFZ Nitra vyzýva všetkých funkcionárov/trénerov klubov VII. a VIII. ligy ObFZ Nitra aby v rámci pripravovanej akcie „Jedenástka roka 2022“, a čo najobjektívnejšieho vyhodnotenia ankety najlepších hráčov/trénera vypĺňali dôsledne dotazník 11- ka roka, ktorý bol klubom zaslaný na mail. Vyplnený dotazník treba zaslať najneskôr do 28.10.2022 mailom na adresu: obfznitra@gmail.com, alebo minopavlovic@gmail.com

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close