DKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 6, zo dňa 17.08.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 6, zo dňa 17.08.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 07.08.2023                                     

U 15 U Pavol Mego (1080626) ŠK Rumanová VII.L dos. – 1 s.s. (45/1b, 45/2)

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 17.08.2023 do 30.09.2023                                                                                                                         

U 16 Dominik Zrubec (1251634), FK Veľký Cetín  VII.L dos. – 1 s.s. (U 416)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 17 OFK Čakajovce – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

U 18 FK Janíkovce – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

U 19 ŠK Žitavany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

U 20 MFK Pohranice – VIII. liga sk. A dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

U 21 OFK Hosťová – VIII. liga sk. A dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

U 22 FC ViOn D/Topoľčianky – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 250 € (nenastúpenie na MZ)

Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 23.08.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

 Nová korešpondenčná adresa ObFZ Nitra:

Oblastný futbalový zväz Nitra, Jesenského 4, Nitra 949 01

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu :

VII. liga – Janíkovce, Čakajovce, Žitavany

VIII. liga sk. A – Pohranice, Hosťová

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

 Schválené dohody o spoločnom družstve mládeže v ObFZ Nitra (SP čl. 26) :

ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl. 26

medzi ŠK Tesárske Mlyňany a TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou v kategórii U15.

Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Tesárske Mlyňany.

 ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl. 26

medzi TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou a ŠK Tesárske Mlyňany v kategórii U13.

Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou.

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

FK Janíkovce –  vyjadril záujem prostredníctvom ISSF systému o usporiadanie finálového zápasu Campri cupu 2023/2024 v nedeľu 23.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Janíkovce. NR-ŠTK-2023/2024-0248

TJ Družstevník Čierne Kľačany – FK Svätoplukovo (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 29.08.2023 o 16.00 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany. NR-ŠTK-2023/2024-0249

VII. liga

FK Veľký Cetín – AC Nitra – futbal (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 16.08.2023 o 18.00 h na štadióne FK Veľký Cetín. NR-ŠTK-2023/2024-0244

ŠK Žitavany – FK Veľký Cetín (6. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 10.09.2023 o 15.00 h na štadióne ŠK Žitavany. NR-ŠTK-2023/2024-0247

BFC – OÚ Dolné Obdokovce – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  6. kola BFC – OÚ Dolné Obdokovce – ŠK Slovan Hostie v piatok 15.09.2023 o 17.00 h na štadióne BFC – OÚ Dolné Obdokovce (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0252

AC Nitra – futbal – FC Vinodol (5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 03.09.2023 o 16.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0253

VIII. liga skupina A

OFK Golianovo – Cabaj-Čápor (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 30.08.2023 o 17.30 h na štadióne OFK Golianovo. NR-ŠTK-2023/2024-0245

VIII. liga skupina B

OFK Sľažany – FC ViOn D/Topoľčianky (2. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 10/2 v prospech OFK Sľažany. ŠTK odstupuje FC ViOn D/Topoľčianky na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0243

DORAST

V. liga U19

ŠK Veľké Úľany – ŠK Váhovce (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 26.08.2023 o 14.00 h na štadióne ŠK Veľké Úľany. NR-ŠTK-2023/2024-0242

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina B

FK FC Jelenec – FK Janíkovce (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 29.08.2023 o 17.00 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0251

IV. liga – MŽ U13 skupina B

FK Mojmírovce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jesennej časti súťažného ročníka vždy v stredu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0250

IV. liga – MŽ U13 skupina D

TJ Slovan Nitra-Chrenová – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 11.09.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Nitra-Chrenová. NR-ŠTK-2023/2024-0246

 

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.08.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

  • Upozorňujeme R, že v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže od nového súťažného ročníka 2023/24 družstvo striedať najviac 5 hráčov v TROCH PRERUŠENIACH HRY, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke.

 

  • V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorastu (U19) môže od nového súťažného ročníka 2023/24 družstvo striedať najviac 7 hráčov v TROCH PRERUŠENIACH HRY, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke.

 

 

 

Podobné články

Back to top button
Close