Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 9, zo dňa 27.10.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 9, zo dňa 27.10.2022

                                       DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 24.10.2022

U 158 Andrej Čaladik (1259897) TJ Čierne Kľačany VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

U 159 Ján Schroner (1251074) ŠK Žitavany VII.L dos. (hráč, tréner) – 2 týždne (46/1, 46/2b), následne vykoná disciplinárnu sankciu  2 mesiace (48/1c,48/2b), zákaz výkonu športu a funkcií, zákaz styku s delegovanými osobami

U 160 Tomáš Venek (1258439) FK Trnovec nad Váhom VII.L dos.  – 1 s.s (37/3)

U 161 Patrik Marček (1279666) FK Trnovec nad Váhom VII.L dos. 3 týždne  (49/1b, 49/2b)

U 162 Marcel Ollári (1251753) FK Jelenec VII. L dos. 1 s.s. (45/1b, 45/2)

U 163 Igor Franko (1255962) FK Jelenec VII. L dos. 1 s.s. (37/3)

U 164 Tomáš Antek (1255334) TJ FO Martin nad Žitavau VIII.L sk.C dos.-1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 24.10.2022

U 165  Jakub Uličný (1280542) OFK Čakajovce VII.L dos.

U 166 Dominik Zrubec (1251634) FK Veľký Cetín VII.L dos.

U 167  Branisla Boor (1198619) TJ Družstevník Šurianky VIII.L sk. A dos.

U 168  Michal Paulovič (1208361) OFK Hosťová VIII. L sk. B dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 23.10.2022 do 30.04.2022

U 169 Ján Kluka (1167591) FC Čechynce VIII.L sk. B dos.- 1 týždeň  (U 139)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 170 FK Veča – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 171 OŠK Beladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 172 ŠK Slovan Hostie – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 173 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 250 € (nenastúpenie na zápas)

Oznamy:

U 174  DK berie na vedomie podnet FC Kráľová nad Váhom.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 02.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť:

Na súpiskách je klub povinný podľa SP čl. 41 mať zapísaných minimálne trénera (T) a vedúceho mužstva (VM). Podľa SP čl. 56 aj zdravotníckeho pracovníka (ZP) a to minimálne domáce družstvo.

Kluby, ktoré ešte nemajú trénera s licenciou a chcú, aby bol prítomný v technickej zóne pre realizačný tím počas stretnutia, musí mať aktívne konto v ISSF a požiadať rozhodcu o zapísanie do poznámky (meno, priezvisko, registračné číslo).

Tréner s licenciou, vedúci mužstva a zdravotnícky pracovník (lekár, fyzioterapeut alebo masér) musí byť uvedený v zápise o stretnutí.

VII. liga – Veča(ZP)

VIII. liga sk. C – Hostie (ZP), Beladice (VM)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

ObFZ oznamuje klubom, že po dvojročnej prestávke organizuje halový turnaj prípraviek U9. Turnaj sa uskutoční dňa 11.12.2022 (nedeľa), v priestoroch mestskej športovej haly Nitra – Čermáň. Na turnaji môžu štartovať hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie. Turnaja sa budú môcť zúčastniť iba hráči registrovaní v ISSF.
Poplatok za štartovné bude 50 €, ktorý bude treba zaplatiť v deň turnaja. Viac info vám poskytneme na tel. čísle: 0903 712 065 alebo na mailovej adrese: alenazacikova@gmail.com

DOSPELÍ

VII. liga

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce – FK DYNAMO Trnovec nad Váhom (15. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 12.11.2022 o 14.00 h na štadióne TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce. NR-ŠTK-2022/2023-0388

Futbalový klub FC 31 Jarok – FK Janíkovce (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 12.11.2022 o 13.30 h na štadióne FK FC 31 Jarok. NR-ŠTK-2022/2023-0395

VIII. liga skupina B

FC Čechynce – FC Vinodol (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 13.30 h na štadióne FC Čechynce. NR-ŠTK-2022/2023-0394

VIII. liga skupina C

ŠK Velčice – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ10. kola OFK Sľažany – ŠK Velčice v nedeľu 06.11.2022 o 14.00 h na štadióne OFK Sľažany (nesplnenie SP čl. 36/2). NR-ŠTK-2022/2023-385

OFK Sľažany – ŠK Velčice (10. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech OFK Sľažany. ŠTK odstupuje ŠK Velčice na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0391

DORAST

VI. liga – U19

ŠK Veľké Úľany – OFK Matúškovo (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 01.11.2022 o 10.00 h na štadióne ŠK Veľké Úľany. NR-ŠTK-2022/2023-0390

FK Veľká Mača – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ 12. kola OFK Matúškovo – FK Veľká Mača v nedeľu 23.10.2022 o 14.00 h na štadióne OFK Matúškovo (nesplnenie SP čl. 36/2). NR-ŠTK-2022/2023-392

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

OFK Branč – ŠK Tešedíkovo (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 01.11.2022 o 14.00 h na štadióne OFK Branč. NR-ŠTK-2022/2023-0389

ŠK Tešedíkovo – FK Mojmírovce (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 12.11.2022 o 14.00 h na štadióne ŠK Tešedíkovo. NR-ŠTK-2022/2023-0393

FK Veča – ŠK Báb (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 03.11.2022 o 15.00 h na štadióne FK Veča. NR-ŠTK-2022/2023-0396

IV. liga – MŽ – U13 skupina C

ŠK Žitavany – FK Veľký Cetín (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 27.10.2022 o 16.00 h na štadióne ŠK Žitavany. NR-ŠTK-2022/2023-0387

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev(príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

Veľké Zálužie – 10.00 h

U11 U9
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
FK Janíkovce FK Janíkovce
TJ Slovan Nitra-Chrenová A  

 Cabaj-Čápor – 09.00 h

U11 U9
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B Združenie FC Výčapy-Opatovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
TJ Družstevník Svätoplukovo  

 Veľký Lapáš – 10.00 h

U11 U9
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce FC Čechynce
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FC Vinodol  

Vlčany – 09.00 h

U11 U9
FK Vlčany FK Vlčany
FK Veča FK Veča
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom FC LATUS KYNEK A
ŠK Hájske OFK Branč
FC Neded  

 Ivanka pri Nitre – 10.00 h

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
ŠK Nitra – Dolné Krškany ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
TJ FC Dolné Štitáre  

Tesárske Mlyňany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Tesárske Mlyňany OŠK Beladice
OFK Sľažany OFK Sľažany
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK Nevidzany  

Čakajovce – 09.00 h

U11 U9
OFK Čakajovce FC LATUS KYNEK
TJ Slovan Zbehy MFK Alekšince
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
TJ Nové Sady ŠK Rumanová
FK FC Jelenec  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčovv systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 02.11.2022.

 

KOMISIA ROZHODCOV

 

  • KR informuje FO, ktoré priebežne prichádzajú počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 o svojich kvalifikovaných rozhodcov zo zdravotných, pracovných, prípadne osobných dôvodov, že pokiaľ rozhodcovia nebudú k dispozícii KR ani v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, FO budú musieť hrávať svoje domáce majstrovské zápasy mimo ÚHČ, RS/A/2m, o, q.

 Jedná sa o nasledovné FO resp. kvalifikovaných rozhodcov:

Dolné Štitáre – P. Bernát

Tesárske Mlyňany – M. Rajnoha

Golianovo – R. Rajnoha

Lukáčovce – P. Baráth

Čifáre – L. Kremser

 FO, ktorým skončí výnimka pred jarnou časťou súťažného ročníka 2022/23, (ÚS KR zo dňa 05.07.2022)

FO Rišňovce, Nevidzany ,,B,, , Velčice

  • POZOR ZMENA EMAILU NA ZASIELANIE OSPRAVEDLNENIA PRE ,,R,,

KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email jozef.inovecky@zoznam.sk

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

  • KR berie na vedomie pochvalu FO Kráľová nad Váhom na R Nikolas Mikuš, AR Karol Gajan v MZ VIII. liga sk. SA-GA dospelí Žihárec – Kráľová nad Váhom
  • KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

Juraj Hudec(tel.č. 0940 823 744) – VI. liga dospelí, VII. liga sk.A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) – VII. liga sk.B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik(tel.č. 0904 853 396) – VII. liga sk.GA-SA dospelí

Ladislav Kováč(tel.č. 0911 381 079) – kategória U19,15

 

 

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close