Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 3, zo dňa 15.09.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 3, zo dňa 15.09.2022

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK ObFZ:

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 12.09.2022

 U 59  Matej Králik (1169262) ŠK Slovan Hostie VIII.L sk. C dos.- 1.s.s. (37/3)

 U 60 Adrián Chrenko (1198547) OFK Hosťovce VIII.L sk. C dos.- 1.s.s. (37/3)

 U 61  Martin Farkaš (1403063) TJ Družstevník Dolné Lefantovce VIII.L sk. A dos. – 1 s.s.

(45/1a,45/2)

  U 62 Peter Garaj (1247870) TJ Družstevník Jánovce VIII.L GA-ŠA dos. – 3 týždne (48/1c,2b)

  U 63 Daniel Bende (1155264) ŠK Tešedíkovo VIII.L GA-ŠA dos. – 4 týždne (48/1c,2b)

  U 64 Lukáš Takáč (1165915) – OŠK Vinohrady nad Váhom VIII.L GA-ŠA dos. – 2 mesiace (49/1b,2b)   hráč vykoná disciplinárnu sankciu (U252) – 3 týždne od 29.8.2022

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 15.09.2022

 U 65  Patrik Marek (1258338) – FK Jelenec Campri Cup – 1 s.s. (37/3) – hráč vykoná disciplinárnu sankciu v najbližšom majstrovskom stretnutí

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 14.09.2022 do 31.03.2023                                                                                                                                       U 66 Juraj Danis (1194621) VIII.L GA-ŠA dos.. – 1 s.s. (U 53)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 67 FK Veča – Pohár ObFZ Campri cup – RS B/12/f (nenastúpenie na zápas)

U 68 OFK Hosťová – Pohár ObFZ Campri cup – RS B/12/f (nenastúpenie na zápas)

U 69 FK Mojmírovce – Pohár ObFZ Campri cup – RS B/12/f (nenastúpenie na zápas)

Oznamy:

U 70 DK berie na vedomie vyjadrenie klubu OFK Golianovo prostredníctvom ISSF systému v súvislosti MZ OFK Hosťová – OFK Golianovo (U 43) a odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a podľa DP 84/8 predkladá vec na OK.

U 71 DK žiada OFK Hosťová o uhradenie odstupného za hráča – Matej Varga (1285167) klubu TJ Slovan Čeľadice podľa platného prestupového poriadku odstupné vo výške 250 € na účet TJ Slovan Čeľadice do 14 kalendárnych dní.

U 72 DK ukladá FK Vlčany v súvislosti MZ FK Vlčany – OŠK Vinohrady nad Váhom disciplinárne sankcie: RP 10 € (RS/B/12e), pokuta 50 € (57/1f,2 RS/B/3/7). DK nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 do 30.11.2022.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.09.2022

 Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na finančné plnenie mesačných zberných faktúr!

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup– 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

TJ Družstevník Rišňovce – TJ Družstevník Čierne Kľačany (3. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v nedeľu 18.09.2022 o 15.30 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce (zároveň 7. kolo VII. ligy). NR-ŠTK-2022/2023-0312

OFK Hosťová – BFC – OÚ Dolné Obdokovce (3. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech BFC – OÚ Dolné Obdokovce. ŠTK odstupuje OFK Hosťová na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0320

FK Močenok – FK Mojmírovce (3. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech FK Močenok. ŠTK odstupuje FK Mojmírovce na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0321

 

VII. liga

FK Veľký Cetín – Futbalový klub FC 31 Jarok (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 18.09.2022 o 16.30 h na štadióne FK Veľký Cetín.NR-ŠTK-2022/2023-0310

ŠK Nitra – Dolné Krškany – OFK Čakajovce (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 24.09.2022 o 16.30 h na štadióne ŠK Nitra – Dolné Krškany. NR-ŠTK-2022/2023-0315

VIII. liga skupina A

AC Nitra – futbal – TJ Družstevník Šurianky (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 25.09.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Družstevník Šurianky (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0319

ŠK Magnus (futbal) – ŠK Hájske (11. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 16.10.2022 o 15.00 h na štadióne ŠK Magnus (futbal). NR-ŠTK-2022/2023-0324

VIII. liga skupina C

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble D – TJ Ladice (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 23.10.2022 o 10.30 h na štadióne TJ Ladice (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0322

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

FK Močenok – ŠK Hájske (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 20.09.2022 o 16.30 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0313

FK Močenok – OFK Branč (6. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 02.10.2022 o 10.30 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0316

ŠK Báb – OFK Branč (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 17.09.2022 o 15.00 h na štadióne ŠK Báb. NR-ŠTK-2022/2023-0317

IV. liga –SŽ – U15 skupina B

TJ Slovan Čeľadice – FC Cabaj-Čápor (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje odohranie MZ v pondelok 19.09.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice.NR-ŠTK-2022/2023-0314

TJ Slovan Zbehy – TJ Družstevník Čierne Kľačany (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 19.09.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2022/2023-0318

IV. liga – MŽ – U13 skupina A

FK Slovan Duslo Šaľa – FK Veča(4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 19.09.2022 o 17.00 h na štadióne FK Slovan Duslo Šaľa. NR-ŠTK-2022/2023-0309

FK Mojmírovce – FK Vlčany (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 14.09.2022 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce.NR-ŠTK-2022/2023-0311

IV. liga – MŽ – U13 skupina C

TJ Slovan Čeľadice – FK Janíkovce (5. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 21.09.2022 o 17.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice. NR-ŠTK-2022/2023-0323

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

 2. turnaj – 17.09.2022

 Hájske – 09.00 h

U11 U9
ŠK Hájske
FŠM NutriAchievers (Trnava) FŠM NutriAchievers (Trnava)
TJ Slovan Nitra-Chrenová A MFK Alekšince
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce

Ivanka – 09.00 h

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FC Neded ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
KFC Horná Kráľová KFC Horná Kráľová
OFK Čakajovce

 Čeľadice – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
ŠK T. Mlyňany Rumanová
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor

Svätoplukovo – 09.00 h

U11 U9
FK Svätoplukovo
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FC Vinodol FC Výčapy-Opatovce
TJ FC Dolné Štitáre FC LATUS KYNEK A

 Mojmírovce – 09.00 h

U11 U9
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
OFK Sľažany OFK Sľažany
TJ Slovan Zbehy FC LATUS KYNEK (JUNIOR)
FK Veča FK Veča
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

Branč – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nevidzany OFK Branč
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
FK Janíkovce FK Janíkovce
FK FC Jelenec OŠK Beladice
TJ Nové Sady

Čechynce – 09.00 h

U11 U9
FK DYNAMO Trnovec n/Váhom FC Čechynce
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš
FK Vlčany FK Vlčany
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
ŠK Nitra – Dolné Krškany

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov

a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.09.2022.

 

Podobné články

Back to top button
Close