DKÚradné správy

DK č. 36 14. 08. 2015

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 36 zo dňa 14. augusta 2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4) od 10.08.2015

U 1 Filip Buran  (Ivanka pri Nitre) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 2 Juraj Halmeš (Tesárske Mlyňany) 4 s.s. N (46/1a,2a)

U 3 Peter Drozdík (Martin nad Žitavou) 4 s.s. N (46/1a,2a)

U 5 Roman Šulka (Tajná) 5.s.s.N (48/1c,2b)

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) od 13.08.2015 do 30.11.2015

U 6 Michal Gucky (Janíkovce) 1 s.s. (U 607)

Disciplinárne opatrenia:

U 7 FO Vinodol, dor.  na návrh ŠTK 250 €

U 8 FO Žirany na návrh ŠTK 500

Oznamy:

DK upozrňuje klub FO Neded  (Zsolt  Károly, žiaci)  na DP čl. 17 ods. 9.

DK upozorňuje kluby, že podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ do 12:00 hod. !!!

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových

činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 11.07.2014 (www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisysfz)

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 20.08.2015.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe

(okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close