Aktuality Úvodná stránkaNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 23, zo dňa 16.02.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 23, zo dňa 16.02.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK oznamuje, že zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda :  Peter Solčianský – 0903 124 585 (správca súťaže Pohár ObFZ – Campri cup)

Tajomník :  Jozef Filo – 0911 794 814 (správca súťaže U13)

Členovia :   Tibor Lencsés – 0905 704 990 (správca súťaže VII. liga, VIII. liga A a VIII. liga B)

Eduard Šima – 0905 668 815 (správca súťaže U15 a U19)

Rastislav Duračinský – 0911 498 524 (správca súťaže U8, U9 a U11)

ŠTK upozorňuje  kluby na nasadenie funkcionality evidencie “ostaršenia” hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

 ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú aktívnych kvalifikovaných rozhodcov, aby vo svojom podaní prostredníctvom ISSF uviedli, kedy budú hrávať svoje domáce zápasy mimo ÚHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024.

Dospelí: Obyce /sobota ÚHČ/, AC Nitra /sobota ÚHČ/, Mojmírovce /nedeľa 10.30 h/

ŠTK žiada kluby, aby si na Futbalnete skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Zmeny, teda podania cez ISSF zaevidované do 25. februára 2024 budú riešené bez poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS ObFZ Nitra. 

ŠTK upozorňuje kluby a ich ISSF manažérov, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2023/2024 vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni.

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2023/2024 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2005 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2007 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2009 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2011 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2013 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2015 a mladší.

U8 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2005 do 31.12.2008.

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

AC Nitra – futbal – vyjadril záujem prostredníctvom ISSF systému o usporiadanie finálového zápasu Campricupu 2023/2024 v piatok 21.06.2024 na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0454

VII. liga

AC Nitra – futbal – FK Veľký Cetín (16. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 09.03.2024 o 14.30 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0439

AC Nitra – futbal – FK Mojmírovce (17. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 16.03.2024 o 15.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0440

AC Nitra – futbal – FK Močenok (19. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 30.03.2024 o 15.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0441

AC Nitra – futbal – FK FC Jelenec (21. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 13.04.2024 o 15.30 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0442

AC Nitra – futbal – ŠTK na základe žiadosti FO neschvaľuje  odohranie MZ 22. kola ŠK Žitavany – AC Nitra – futbal v sobotu 20.04.2024 o 16.00 h na štadióne FC Nitra (SP čl.35/3). NR-ŠTK-2023/2024-0443

AC Nitra – futbal – ŠK Rumanová (23. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 27.04.2024 o 16.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0444

AC Nitra – futbal – ŠTK na základe žiadosti FO neschvaľuje  odohranie MZ 24. kola FK Janíkovce – AC Nitra – futbal v sobotu 04.05.2024 o 16.00 h na štadióne FC Nitra (SP čl. 35/3). NR-ŠTK-2023/2024-0445

AC Nitra – futbal – OFK Čakajovce (25. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 11.05.2024 o 16.30 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0446

AC Nitra – futbal – ŠK Slovan Hostie (27. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 25.05.2024 o 17.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0447

AC Nitra – futbal – TJ Družstevník Čierne Kľačany (29. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 08.06.2024 o 17.00 h na štadióne FC Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0448

AC Nitra – futbal – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0449

FK Mojmírovce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0450

FK Mojmírovce – FK Janíkovce (16. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 09.03.2024 o 13.30 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0452

BFC – OÚ Dolné Obdokovce – ŠK Rumanová (17. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 16.03.2024 o 14.30 h na štadióne BFC – OÚ Dolné Obdokovce. NR-ŠTK-2023/2024-0453

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Obyce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0438

DORAST

V. liga U19

ŠK Váhovce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0451

ŽIACI

IV. liga – MŽ U13 skupina H

FK FC Jelenec – OFK Sľažany (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 02.04.2024 o 15.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0456

IV. liga – MŽ U13 skupina L

TJ Nové Sady – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v piatok v ÚHČ. NR-ŠTK-2023/2024-0455

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.02.2024.

Podobné články

Back to top button
Close