Aktuality Úvodná stránkaObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 24, zo dňa 23.02.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 24, zo dňa 23.02.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda :  Peter Solčianský – 0903 124 585 (správca súťaže Pohár ObFZ – Campri cup)

Tajomník :  Jozef Filo – 0911 794 814 (správca súťaže U13)

Členovia :   Tibor Lencsés – 0905 704 990 (správca súťaže VII. liga, VIII. liga A a VIII. liga B)

Eduard Šima – 0905 668 815 (správca súťaže U15 a U19)

Rastislav Duračinský – 0911 498 524 (správca súťaže U8, U9 a U11)

 ŠTK upozorňuje  kluby na nasadenie funkcionality evidencie “ostaršenia” hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji :

MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky, Rastislavova 250, t.č. 037/7831240, MT : 0903 054 012

MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982

MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820

MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT : 0905 576 185

 ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú aktívnych kvalifikovaných rozhodcov, aby vo svojom podaní prostredníctvom ISSF uviedli, kedy budú hrávať svoje domáce zápasy mimo ÚHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024.

Dospelí: Obyce /sobota ÚHČ/, AC Nitra /sobota ÚHČ/, Mojmírovce /nedeľa 10.30 h/, Šurianky /nedeľa 10.30 h/, Dyčka /nedeľa 10.30 h/

ŠTK žiada kluby, aby si na Futbalnete skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Zmeny, teda podania cez ISSF zaevidované do 25. februára 2024 budú riešené bez poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS ObFZ Nitra. 

ŠTK upozorňuje klubya ich ISSF manažérov, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2023/2024 vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni.

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), abyuvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2023/2024 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2005 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2007 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2009 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2011 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2013 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2015 a mladší.

U8 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2005 do 31.12.2008.

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

FK Mojmírovce – BFC – OÚ Dolné Obdokovce (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 01.05.2024 o 13.30 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0462

VII. liga

FK Mojmírovce – OFK Čakajovce (18. kolo) – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 23.03.2024 o 13.30 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0458

VIII. liga skupina A

TJ Družstevník Šurianky – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0459

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Dyčka – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0461

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Mojmírovce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0457

PRÍPRAVKY – U11 a U9

FC Čechynce B U11 – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje FC Čechynce B na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0460

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.02.2024.

 

Podobné články

Back to top button
Close