Novinky

Oznam pre FO

Na základe rozhodnutia výkonného výboru SFZ, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra. (http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura)

Podobné články

Back to top button
Close