ŠTKÚradné správy

ŠTK č. 4 01. 08. 2015

Úradná správa č.: 4 zo dňa 01. augusta 2015

ŠTK  opakovane oznamuje všetkým FO, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované. 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK, ktoré nemajú kvalifikovaného R v súťažiach ObFZ o nahlásenie hracích časov prípadne hracích dní domácich MZ. Zoznam klubov ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu je v ÚS KR.

Štart hráčov

V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1). Hráči uvedeného veku až do ukončenia dorasteneckej kategórii musia mať potvrdenieod telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2).  Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Telovýchovní lekári: MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky Rastislavova 250, tel.037 – 7831240,  0903 054 012, MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. Podjavorinskej 34, Zlaté Moravce, 0908 662 742.

V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci, ktorí v deň zápasu dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu  zákonného zástupcu  a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

VII. liga sk. A

1.kolo Hájske – Svätoplukovo

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO Svätoplukovo a MZ sa odohrá 8.11.2015 nedeľa o 13.30 hod. ( NR-STK-2015/2016-0030, NR-STK-2015/2016-0041, NR-STK-2015/2016-0042)

VII. liga sk. B

3.kolo V. Cetín – H. Ohaj

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí dňa 22.8.2015 (sobota) o 17.00 hod na ihrisku FO H. Ohaj. (NR-STK-2015/2016-0031)

1.kolo D. Obdokovce – Hosťová

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO D. Obdokovce a MZ sa odohrá 8.11.2015 (nedeľa) o 13.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0036, NR-STK-2015/2016-0037).

VII. liga sk. C

Nevidzany „B” – všetky MZ doma aj vonku odohrá v sobotu v ÚHČ dospelých v zmysle SP čl. 35/5, okrem 6. kola vtedy nedeľa ÚHČ dospelých  (NR-STK-2015/2016-0039)

TJ Družstevník Tekovské Nemce – doma vždy v sobotu ÚHČ dospelých. (NR-STK-2015/2016-0047)

VIII. liga sk. A

Močenok „B” – ŠTK žiada FO o nahlásenie hracích časov resp. hracích dní MZ v zmysle SP čl. 35/5.

VIII. liga sk. B

Tajná – sobota ÚHČ dospelých (NR-STK-2015/2016-0032)

1.kolo FK Ocu Babindol –  Vápenka Žirany

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Ocu Babindol – chýba dohoda klubov. (NR-STK-2015/2016-0044)

DORAST

VI.LIGA – D – U19 – SK.B

Jarok – sobota, ÚHČ dospelých (NR-STK-2015/2016-0034)

Nitrianske Hrnčiarovce – doma vždy 3 hodiny pred ÚHČ dospelých (NR-STK-2015/2016-0045)

1.kolo D. Obdokovce – Kynek

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO D. Obdokovce  a MZ sa odohrá 8.11.2015 (nedeľa) o 11.00 hod. ( NR-STK-2015/2016-0035, NR-STK-2015/2016-0043)
ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu – chýba žiadosť ŠK Tešedíkovo.2. kolo ŠK Tešedíkovo – FK DYNAMO Trnovec nad Váhom

ŽIACI

IV. liga – Ž – U15 – sk. C

Čeľadice  – doma vždy v sobotu 10.30 hod (NR-STK-2015/2016-0040)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  6. 8. 2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close