Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 10, zo dňa 03.11.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 10, zo dňa 03.11.2022-1

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 31.10.2022

U 175  Ivan Martiš (1244263) FC 31 Jarok VII.L dos.  – 1 s.s.  (37/3)

U 176  Juraj Šima (1143095) AC Nitra – futbal VIII.L sk. A dos. – 1 s.s. (45/1b, 45/2)

U 177  Francesco Bujko (1408756) FC Neded, VI.liga U19 – 1 s.s. (37/3)

U 178  Jozef Bachan (1233200) ŠK T. Mlyňany VIII.L sk. C dos. -1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 31.10.2022

U 179  Peter Luzar (1326347) FK Janíkovce VII.L dos.

U 180  Róbert Lamoš (1279418) FC 31 Jarok VII.L dos.

U 181  Adrián Baňár (1276045) MFK Pohranice VII.L sk. B dos.

U 182  Kamil Čerňanský (1242200) TJ Družstevník Dyčka VII.L sk. B dos.

U 183  Marián Gál (1215875) TJ Družstevník Dolné Lefantovce VIII.L sk. A dos.

U 184  Lukáš Krajčírik (1203096) ŠK Magnus VIII.L sk. A dos.

U 185  Jozef Laca (1279361) OŠK Beladice VIII.L sk. C dos.

U 186  Peter Hlozák (1245942) OFK Hosť ovce VIII.L sk. C dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 187 TJ FC Dolné Štitáre – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 250 € (nenastúpenie na MZ) + RS A/6/b – 100 €.

U 188 TJ FC Dolné Štitáre je povinný uhradiť súperovi účelne vynaložené prostriedky, ktoré mal s účasťou na stretnutie a jeho organizáciou (do 7 dní od zverejnenia ÚS) a zároveň zaslať doklad o prevedenej úhrade ŠTK (naskenované e-mailom predsedovi ŠTK na adresu: petersolosolciansky@gmail.com ).

U 189 ŠK Žitavany – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 190 „Združenie FC Výčapy – Opatovce“ – VII. liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 191 TJ Družstevník Dolné Lefantovce – VIII. liga sk. A dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 192 FK Svätoplukovo – VIII. liga sk. A dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 193 TJ Družstevník Ivanka pri Nitre – VIII. liga sk. A dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

 U 194 MFK Pohranice – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 195 OŠK Beladice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 196 ŠK Velčice – VIII. liga sk. C dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 197 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému ŠK Žitavany v súvislosti MZ FK Janíkovce – ŠK Žitavany VII.L dos. a potvrdzuje svoje rozhodnutie v plnom rozsahu.

U 198 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému TJ Družstevník Dyčka v súvislosti MZ TJ Dyčka – FC Čechynce.

U 199 DK berie na vedomie vyjadrenie prostredníctvom ISSF systému TJ Družstevník Dolné Lefantovce v súvislosti MZ TJ Družstevník Dolné Lefantovce – ŠK Magnus.

U 200 DK ukladá klubu TJ Družstevník Dolné Lefantovce disciplinárnu sankciu – upozornenie (10/1,2,3) v súvislosti MZ TJ Družstevník Dolné Lefantovce – ŠK Magnus.

U 201 DK berie na vedomie podnet prostredníctvom ISSF systému TJ N. Hrnčiarovce a zároveň informuje, že danú vec rieši ŠTK ObFZ Nitra.

U 202 DK vyhodnotila Správu z úradného dohľadu na stretnutí FC Kráľová nad Váhom – TJ ŠM Kráľov Brod VIII.L GA-ŠA.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk  v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.11.2022

 Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť:

Na súpiskách je klub povinný podľa SP čl. 41 mať zapísaných minimálne trénera (T) a vedúceho mužstva (VM). Podľa SP čl. 56 aj zdravotníckeho pracovníka (ZP) a to minimálne domáce družstvo.

Kluby, ktoré ešte nemajú trénera s licenciou a chcú, aby bol prítomný v technickej zóne pre realizačný tím počas stretnutia, musí mať aktívne konto v ISSF a požiadať rozhodcu o zapísanie do poznámky (meno, priezvisko, registračné číslo).

Tréner s licenciou, vedúci mužstva a zdravotnícky pracovník (lekár, fyzioterapeut alebo masér) musí byť uvedený v zápise o stretnutí.

VII. liga – Žitavany (ZP) a Výčapy-Opatovce (ZP)

VIII. liga sk. A – Dolné Lefantovce (VM a ZP), Svätoplukovo (VM) a Ivanka (ZP)

VIII. liga sk. B – Pohranice (VM)

VIII. liga sk. C – Velčice (VM a ZP) a Beladice (VM a ZP)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

ObFZ oznamuje klubom, že po dvojročnej prestávke organizuje halový turnaj prípraviek U9. Turnaj sa uskutoční dňa 11.12.2022 (nedeľa), v priestoroch mestskej športovej haly Nitra – Čermáň. Na turnaji môžu štartovať hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie. Turnaja sa budú môcť zúčastniť iba hráči registrovaní v ISSF.
Poplatok za štartovné bude 50 €, ktorý bude treba zaplatiť v deň turnaja. Viac info vám poskytneme na tel. čísle: 0903 712 065 alebo na mailovej adrese: alenazacikova@gmail.com
Ďalšie pripravované turnaje budú: U11, U13, U15, U19, termíny turnajov vám budú v blízkej dobe oznámené.

DOSPELÍ

VIII. liga skupina B

FC Vinodol – TJ FC Dolné Štitáre (13. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b s použitím čl. 11/2 v prospech FC Vinodol. ŠTK odstupuje TJ FC Dolné Štitáre na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0398

DORAST

VI. liga – U19

FC Tomášikovo – FK Veľká Mača – ŠTK nariaďuje odohranie MZ 14. kola FC Tomášikovo – FK Veľká Mača v nedeľu 06.11.2022 o 13.30 h na štadióne FC Tomášikovo (časová kolízia MZ s A mužstvom FC Tomášikovo). NR-ŠTK-2022/2023-397

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

FK Močenok – FC Neded (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 11.00 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0400

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 09.11.2022.

 

KOMISIA ROZHODCOV

  • KR informuje FO, ktoré priebežne prichádzajú počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 o svojich kvalifikovaných rozhodcov zo zdravotných, pracovných, prípadne osobných dôvodov, že pokiaľ rozhodcovia nebudú k dispozícii KR ani v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, FO budú musieť hrávať svoje domáce majstrovské zápasy mimo ÚHČ, RS/A/2m, o, q.

 

Jedná sa o nasledovné FO resp. kvalifikovaných rozhodcov:

Dolné Štitáre – P. Bernát

Tesárske Mlyňany – M. Rajnoha

Golianovo – R. Rajnoha

Lukáčovce – P. Baráth

Čifáre – L. Kremser

 FO, ktorým skončí výnimka pred jarnou časťou súťažného ročníka 2022/23, (ÚS KR zo dňa 05.07.2022)

FO Rišňovce, Nevidzany ,,B,, , Velčice

  • POZOR ZMENA EMAILU NA ZASIELANIE OSPRAVEDLNENIA PRE ,,R,,

KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email jozef.inovecky@zoznam.sk

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

  • KR berie na vedomie pochvalu FO Kráľova nad Váhom na R Vladimír Kompas, AR Tomáš Veládi v MZ VIII. liga sk. SA-GA Kráľova nad Váhom – Kráľov Brod
  • KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

            Juraj Hudec (tel.č. 0940 823 744) – VI. liga dospelí, VII. liga sk.A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) – VII. liga sk.B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik (tel.č. 0904 853 396) – VII. liga sk.GA-SA dospelí

            Ladislav Kováč (tel.č. 0911 381 079) – kategória U19,15

 

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close