Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraObsadenie R a DZŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 11, zo dňa 11.11.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 11, zo dňa 11.11.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 07.11.2022

U 203  Ondrej Čulák (1319749) FC V. Opatovce VII.L dos.  – 1 s.s.  (45/1a, 45/2)

U 204  Adrián Gunda (1247002) FC Čechynce VIII. L dos. – 1 s.s. (49/ 1a, 49/2a)

U 205  Adrián Tagaj (1274641) OŠK Vinohrady nad Váhom VIII.L GA-ŠA dos. – 3 týždne

(37/3,48/1c,2b)

U 206 Marián Szombati (1065972) (VM) – OFK Žihárec VIII.L GA-ŠA dos. – 4 mesiace zákaz

výkonu funkcie (43/1,2a ,50/1a,2a)

U 207 Ľudovít Vladár (1098195) (HU) – OFK Žihárec VIII.L GA-ŠA dos. – 4 mesiace zákaz výkonu

funkcie (43/1,2a)

U 208 Marek Kolozsi (1257045) (K) – OFK Žihárec VIII.L GA-ŠA dos. – 4 mesiace zákaz výkonu funkcie

(43/1,2a)

U 209  Marián Minárik (1143754) – TJ Družstevník Jánovce VIII.L GA-ŠA – 3 týždne (47/1b, 2b)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 07.11.2022

U 210  Pavol Luzar (1326348) FK Janíkovce VII.L dos.

U 211  Pavol Farkaš (1154751) BFC – OÚ Dolné Obdokovce VII.L dos.

U 212  Sebastián Grznár (1276323) TJ Družstevník Rišňovce VII.L dos.

U 213  Samuel Vozárik (1287104) OFK Golianovo VIII.L sk. B dos.

U 224  Dominik Palovčík (1196622) TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj VIII.L sk. B dos.

U 215  Peter Bosý (1220401) OŠK Vinohrady nad Váhom VIII.L GA-SA dos.

U 216  Martin Dananai (1355578) FK Vlčany VIII.L GA-SA dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 217  MFK Pohranice – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 218 TJ FC Dolné Štitáre – VIII. liga sk. B dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

U 219  DK vyhodnotila Správu z úradného dohľadu na stretnutí FC Kráľova nad Váhom – TJ ŠM Kráľov Brod VIII.L GA-ŠA.

U 220  OFK Žihárec VIII.L GA-SA dos. DK na základe osobných vyjadrení k MU počas MZ stretnutia OFK Žihárec – TJ Družstevník Jánovce  ukladá klubu OFK Žihárec disciplinárna sankcie: RP 10 €  (RS/B/12e), pokuta 500 €  ((71/1, 71/3a,d, 50/1a,2a,4,64/1a,4,57/1a,2), zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne na 3 s.s. od 10.11.2022 (43/1,2,4,27/1,2 28/1,2) a zároveň nariaďuje odohrať domáce majstrovské stretnutia v minimálnej vzdialenosti 15 km od sídla klubu, pred uvedeným stretnutím nahlásiť miesto stretnutia odborným komisiám (ŠTK ObFZ Galanta, KR ObFZ Nitra a KR ObFZ Galanta, DK ObFZ Nitra) a súperovi najneskôr 14 dní vopred pred uskutočnením MZ.

DK odstupuje stretnutie na doriešenie ŠTK ObFZ Galanta s návrhom na kontumáciu stretnutia 0:3

(31/1,2,3) v prospech TJ Družstevník Jánovce a odobratie 3 bodov (32/1,2) pre OFK Žihárec na konci súťažného ročníka VIII.L GA-ŠA dos. 2022/2023.

DK nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 12 (57/1a,2, RS 10/3/B) od 10.11.2022 do 30.06.2023.

DK nariaďuje 2x úradný dohľad na náklady klubu od 10.11.2022 do 30.06.2023.

Divák Peter Petro  (20/1,2,3,50/1a,2) – ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu na všetky stretnutia riadené ObFZ Galanta a ObFZ Nitra od 10.11.2022 do 30.06.2023.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII. liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť :

VIII. liga sk. B – Pohranice (VM) a Dolné Štitáre (ZP)

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup – 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com

ObFZ Nitra oznamuje klubom, že bude v zimnej prestávke organizovať nižšie uvedené mládežnícke halové futbalové turnaje. Na turnaje je potrebné sa prihlasovať prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený pri danom turnaji:

Halový turnaj prípraviek U9 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 11.12.2022 (nedeľa)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv9crryYER4lGSTcuTGzkVaKTp4M-HqdrP6h_aptlGbboxZQ/viewform?usp=sharing

Halový turnaj prípraviek U11 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 08.01.2023 (nedeľa)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ai9PheUwosQGBvfAQXv5LQ2bx_jo3x8pQZPEC-OUsgHqfA/viewform?usp=sharing

Halový turnaj mladších žiakov U13 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 15.01.2023 (nedeľa)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScceT41xbLfgUorWoeGNsnhkNcVOKKjxKuIjuf7u8YsUf0nxw/viewform?usp=sharing

Halový turnaj starších žiakov U15 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 22.01.2023 (nedeľa)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT4h2bk13J46lqqMoQKyWLgVvfzQsWnjOMGqRlttY8uGFHBw/viewform?usp=sharing

Halový turnaj dorastencov U19 ObFZ Nitra

Turnaj sa uskutoční dňa 11.02.2023 (sobota)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc46-h0grvjkkAEu8qWEhB_BgRAZar4R0AmShaaIHvM0v58gA/viewform?usp=sharing

DOSPELÍ

VII. liga

TJ Družstevník Čierne Kľačany – ŠK Nitra-Dolné Krškany (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 12.11.2022 o 14.00 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany. NR-ŠTK-2022/2023-404

DORAST

VI. liga – U19

FC Tomášikovo – FK Veľká Mača (14. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 13.11.2022 o 10.30 h na štadióne FC Tomášikovo. NR-ŠTK-2022/2023-403

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.11.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

  • KR informuje FO, ktoré priebežne prichádzajú počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 o svojich kvalifikovaných rozhodcov zo zdravotných, pracovných, prípadne osobných dôvodov, že pokiaľ rozhodcovia nebudú k dispozícii KR ani v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, FO budú musieť hrávať svoje domáce majstrovské zápasy mimo ÚHČ, RS/A/2m, o, q.

Jedná sa o nasledovné FO resp. kvalifikovaných rozhodcov:

Dolné Štitáre – P.Bernát

Tesárske Mlyňany – M. Rajnoha

Golianovo – R. Rajnoha

Lukáčovce – P. Baráth

Čifáre – L.Kremser

FO, ktorým skončí výnimka pred jarnou časťou súťažného ročníka 2022/23,

(ÚS KR zo dňa 05.07.2022)

FO Rišňovce, Nevidzany ,,B,, , Velčice

  • POZOR ZMENA EMAILU NA ZASIELANIE OSPRAVEDLNENIA PRE ,,R,,

KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email jozef.inovecky@zoznam.sk

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

  • KR berie na vedomie pochvalu FO Čifáre na R Andrej Manek, AR Jozef Joniak v MZ VIII. liga sk. BČ ifáre – Dyčka
  • KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

Juraj Hudec(tel.č. 0940 823 744) – VII. liga dospelí, VIII. liga sk.A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) – VIII. liga sk.B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik(tel.č. 0904 853 396) – VIII. liga sk.GA-SA dospelí

Ladislav Kováč(tel.č. 0911 381 079) – kategória U19,15

 

 

Podobné články

Back to top button
Close