Aktuality Úvodná stránkaDKKR a úsek DZNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 18, zo dňa 16.03.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 18, zo dňa 16.03.2023

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 13.03.2023

U 234 Pavol Jeremias (1234456) FK Trnovec nad Váhom VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

U 235 Ľuboš Gajdoš (1243085) TJ Družstevník Rišňovce VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 13.03.2023

U 236 Juraj Jančiar (1224576) ŠK Nitra-Dolné Krškany VII.L dos.                                                              U 237 Filip Kučera (1208699) FK Trnovec nad Váhom VII.L dos.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b) od 13.03.2023                                         U 238 Tomáš Labuda (1279360) Futbalový klub FC 31 Jarok VII.L dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 15.03.2023 do 30.06.2023                                                                                                                                  U 239 Tomáš Galko (1258981)   ŠK Nitra – D. Krškany VII.L dos. – 1 týždeň (U 225)

U 240 Karol Pavelka (1145586) TJ Družstevník Čierne Kľačany VII. L dos. – 1 s.s. (U 226)

Oznamy:

DK ďakuje v mene všetkých členov p. Martinovi Uhrinovi, za činnosť a pracovitosť v pozícii člena DK v ObFZ. DK mu praje v ďalšom pôsobení veľa úspechov.

DK oznamuje, že od 01.01.2023 zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda :        Ladislav Turba (referent VII. liga, VIII. liga skupina A)

Podpredseda:   Mário Bleho (referent VIII. liga skupina ŠA-GA + U19 skupina A + pohár ObFZ)

Členovia:         Michaela Mikušová  (zapisovateľka)

Peter Bányi (referent VIII. liga skupina C)

Marko Turba (referent VIII. liga skupina B + U15 skupina A,B)

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406 465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII. liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 22.03.2023 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

 

ŠTK žiada všetky FO, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže.

ŠTK dáva do pozornosti informáciu KR ohľadom aktuálneho stavu kvalifikovaného rozhodcu v súťažiach ObFZ.

FO, ktoré nemajú  pre jarnú časť súťažného ročníka 2022/2023 kvalifikovaného rozhodcu, budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo ÚHČ, nakoľko R, ktorý za FO rozhoduje, je dlhodobo ospravedlnený resp. nie je k dispozícii KR pre iné dôvody v ÚHČ (RS/A,2m,o,p,r). KR zároveň odstúpilo uvedené kluby ŠTK na doriešenie s návrhom hrávať domáce zápasy mimo ÚHČ.

Jedná sa o nasledovné FO Lukáčovce a Velčice. Pre všetky kluby platí RS/A/2/f.

DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

Čermáňsky FK Nitra – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0434

VIII. liga skupina B

OFK Hosťová – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0433

MFK Pohranice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0438

TJ Družstevník Dyčka – TJ Družstevník Žitavce (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 31.03.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Družstevník Dyčka. NR-ŠTK-2022/2023-0439

VIII. liga skupina C

TJ – FO Martin nad Žitavou – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0431

TJ Ladice – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0432

DORAST

VI. liga – U19

FC Tomášikovo – ŠTK berie na vedomie oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže a zároveň odstupuje FC Tomášikovo na doriešenie DK. NR-ŠTK-2022/2023-0436

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Vlčany – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu 3,5 h pred ÚHČ dospelých. NR-ŠTK-2022/2023-0435

FK Mojmírovce – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h (okrem 12. kola – 13.00 h). NR-ŠTK-2022/2023-0437

PRÍPRAVKY – U11 a U9

ŠTK informuje kluby, že okrem ÚS ŠTK môžete získať info aj vo facebookovej skupine „ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11“, ktorá je výhradne určená pre trénerov a funkcionárov týchto prípraviek.

Termíny turnajov v jarnej časti súťaže:

6.turnaj – 01.04.2023 – /Nevidzany, Tesárske Mlyňany, Výčapy-Opatovce, Družstevník Ivanka, Branč, Rumanová, Veľký Lapáš/

7. turnaj – 15.04.2023 – /Janíkovce, Čeľadice, Veľký Cetín, Kolíňany, Horná Kráľová, Rumanová, Zbehy/

8. turnaj – 29.04.2023 – /Vinodol, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Jarok, Čechynce, Trnovec nad Váhom, Sľažany (Velčice)/

9. turnaj – 13.05.2023 – /Klasov, Sľažany, Hájske, D. Krškany, Nová Ves n/Ž, D. Štitáre, Močenok/

10. turnaj – 27.05.2023 – /Cabaj-Čápor, LATUS, Hájske, D. Krškany, Veľké Zálužie, Nové Sady, Nevidzany/

6. turnaj 01.04.2023

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev (príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.

Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

Nevidzany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nevidzany  
OFK Sľažany OFK Sľažany
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín

Tesárske Mlyňany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Tesárske Mlyňany  
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
FK FC Jelenec OŠK Beladice

Výčapy-Opatovce – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nitra – Dolné Krškany Združenie FC Výčapy-Opatovce
TJ Slovan Nitra – Chrenová B TJ Slovan Nitra – Chrenová B
FK Janíkovce FK Janíkovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
TJ FC Dolné Štitáre  

Družstevník Ivanka – 09.00 h

U11 U9
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre  
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
FK Svätoplukovo ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
FK Veča FK Veča
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová

 Branč – 09.00 h

U11 U9
FC Vinodol OFK Branč
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FC Neded FC LATUS Kynek junior
ŠK Hájske FC Čechynce
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

Rumanová – 09.00 h

U11 U9
TJ Slovan Nitra – Chrenová A ŠK Rumanová
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
TJ Slovan Zbehy MFK Alekšince
OFK Čakajovce FC LATUS Kynek
TJ Nové Sady  

Veľký Lapáš – 09.00 h

U11 U9
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK Veľký Lapáš
FK Vlčany FK Vlčany
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B  

Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: uhrinmartin34@gmail.com

Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Martin Uhrin, tel. č.: 0944 411 591, e-mail: uhrinmartin34@gmail.com

Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.03.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

  • KR informuje delegované osoby, že pri mimoriadnych udalostiach nie je potrebné vypĺňať tlačivo pre mimoriadnu udalosť, ale sú povinný prostredníctvom ISSF, poslať vyjadrenie na príslušné odborné komisie, pričom k MU sa vyjadrujú všetky delegované osoby.
  • KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť na email matojancok@gmail.com a delegát zväzu na email inovecky@zoznam.sk

V prípade neskorého ospravedlnenia môže byť R pozastavená delegácia na MZ.

  • KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF:

            Juraj Hudec(tel.č. 0940 823 744) – VII. liga dospelí, VIII. liga sk.A dospelí

Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) – VIII. liga sk.B,C dospelí, Campri Cup

Martin Hörik(tel.č. 0904 853 396) – VIII. liga sk.GA-SA dospelí

            Ladislav Kováč(tel.č. 0911 381 079) – kategória U19,15

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close