Aktuality Úvodná stránkaNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 2, zo dňa 20.07.2023

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 2, zo dňa 20.07.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že zasadá v nasledovnom zložení:

Predseda:        Peter Solčianský – 0903 124 585 (správca súťaže Pohár ObFZ – Campri cup)

Tajomník:       Jozef Filo – 0911 794 814 (správca súťaže U13)

Členovia:        Tibor Lencsés – 0905 704 990( správca súťaže VII. liga, VIII. liga A, VIII. liga B)

Eduard Šima – 0905 668 815 (správca súťaže U19 a U15)

Martin Uhrin – 0944 411 591 (správca súťaže U11 a U9)

 ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú aktívnych kvalifikovaných rozhodcov, aby oznámili prostredníctvom ISSF kedy budú hrávať svoje domáce zápasy mimo ÚHČ (ak tak už nespravili v prihláške).

Dospelí: Pohranice, Hosťová, Ladice, ViOn D.

Oznámili: Mojmírovce /nedeľa 10.30 h/, AC Nitra /sobota ÚHČ/, ČFK Nitra /nedeľa 10.30 h/, Horný Ohaj /nedeľa 10.30 h/, Dyčka /nedeľa 10.30 h/, Obyce /sobota ÚHČ/, Šurianky /nedeľa 10.30 h/, Martin nad Žitavou /nedeľa 10.30 h/.

ŠTK upozorňuje kluby, že podania zaevidované do 23. júla 2023 budú riešené bez poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS ObFZ Nitra. 

 ŠTK upozorňuje, že v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže od nového súťažného ročníka 2023/24 družstvo striedať najviac 5 hráčov v TROCH PRERUŠENIACH HRY, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke. Za porušenie počtu striedajúcich hráčov a počtu prerušení pri striedaní je riešené herným dôsledkom – kontumáciou.

ŠTK upozorňuje, že v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorastu môže od nového súťažného ročníka 2023/24 družstvo striedať najviac 7 hráčov v TROCH PRERUŠENIACH HRY, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke. Za porušenie počtu striedajúcich hráčov a počtu prerušení pri striedaní je riešené herným dôsledkom – kontumáciou.

 V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení jedného spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka. Takúto dohodu je potrebné zaslať na riadiaci orgán najneskôr 10 pred začiatkom súťaže. Klub, ktorý má vytvorené spoločné družstvo mládeže, nemôže mať v rovnakej vekovej kategórii vytvorené iné družstvo mládeže a nemôže uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča.

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej kategórii. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča.

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubmi rozdielnej úrovne súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch úrovní súťaží.

 Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte hráčov medzi klubmi oblastných súťaží navzájom a klubom regionálnej súťaže a klubom oblastnej súťaže, najviac dvoch úrovní súťaží.

Ak klub uzatvorí dohodu o striedavom štarte, nemôže mať v súťažiach v súťažnom ročníku, ktorého sa dohoda týka, zaradené okrem A-družstva iné družstvá rovnakej vekovej kategórie.

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac ŠTYRI dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Dohody prostredníctvom ISSF je potrebné predložiť najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže tej, ktorá začína skôr.

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby a ich ISSF manažérov, aby pred nastávajúcou sezónou vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni. Nenahlasujte sa do systému cez ľudí, ktorí sú v kluboch už neaktívni.

Ďalej uviesť do systému ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2023/2024 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2005 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2007 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2009 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2011 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2013 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky + 2 roky/ narodení 01.01.2015 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2005 do 31.12.2008.

Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji :

MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky, Rastislavova 250,t.č. 037/7831240, MT: 0903 054 012

MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982

MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820

MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT: 0905 576 185

V. liga U19 2023/2024 (zoradenie klubov podľa žiadosti štartového čísla v prihláške, prípadná dohoda alebo určenie čísla ŠTK – začiatok súťažného ročníka – 20.08.2023):

1) Dolné Saliby, 2) Čierna Voda, Pusté Úľany, 4) Váhovce, 5) Tešedíkovo, 6) Neded 7) voľný žreb, 8) Veľké Úľany.

Hrá sa systémom každý s každým trojkolovo, doma – vonku – doma.

IV. liga U15 2023/2024 (zoradenie klubov podľa žiadosti štartového čísla v prihláške, prípadná dohoda alebo určenie čísla ŠTK – začiatok súťažného ročníka – 26.08.2023):

skupina „A“:1) Selice, 2) Močenok, 3) Čermáňsky FK Nitra, 4) Mojmírovce, 5) Tešedíkovo, 6) Vlčany, 7) Cabaj-Čápor, 8) Neded, 9) Veča, 10) Branč

skupina „B“: 1) Čeľadice, 2) Žitavany, 3) Nevidzany, 4) Veľký Lapáš, 5) Sľažany, 6) Jelenec, 7) Janíkovce, 8) Tesárske Mlyňany, 9) Čierne Kľačany, 10) Zbehy, 11) Báb, 12) Rišňovce.                    Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo doma – vonku. Víťazi skupín „A“ a „B“ odohrajú finálový zápas o majstra ObFZ Nitra U15.

IV. liga U13 2023/2024 (zoradenie klubov podľa žiadosti štartového čísla v prihláške, prípadná dohoda alebo určenie čísla ŠTK – začiatok súťažného ročníka – 24.08.2023):

skupina „A“: 1) Duslo Šaľa B, 2) Veča, 3) Vlčany, 4) Močenok, 5) Žihárec, 6) Horná Kráľová

skupina „B“: 1) Mojmírovce, 2) Svätoplukovo, 3) Cabaj-Čápor, 4) ŠK Junior Ivanka, 5) Čermáňsky FK Nitra A, 6) Dolné Krškany

skupina „C“: 1) Veľké Zálužie, 2) Jarok, 3) Zbehy, 4) Alekšince, 5) Nové Sady, 6) Rišňovce              skupina „D“: 1) Slovan Chrenová B, 2) Nitrianske Hrnčiarovce A, 3) Dolné Štitáre, 4) Veľký  Cetín, 5) Janíkovce, 6) SSC FÉNIX Nové Zámky (domáce MZ – Dolný Ohaj)                                                      skupina „E“ : 1) Čeľadice, 2) Čermáňsky FK Nitra B, 3) Jelenec, 4) Klasov, 5) Veľký Lapáš,                      6) Nitrianske Hrnčiarovce B

skupina „F“ : 1) Nevidzany, 2) Žitavany, 3) Nová Ves nad Žitavou, 4) Sľažany, 5) Academy ZM, 6) Hostie.

Jesenná časť súťaže sa odohrá systémom každý s každým dvojkolovo doma – vonku. V jarnej časti bude nasledovať nadstavbová časť vytvorením šiestich skupín, do ktorých budú kluby zaradené nasledovne :

skupina „G“ :A1, A2, B1, B2, C1, C2

skupina „H“ : D1, D2, E1, E2, F1, F2         

skupina „I“ : A3, A4, B3, B4, C3, C4            

skupina „J“ : D3, D4, E3, E4, F3, F4

skupina „K“ : A5, A6, B5, B6, D5, D6

skupina „L“ : C5, C6, E5, E6, F5, F6

Finálový turnaj o majstra ObFZ Nitra U13 sa odohrá za účasti klubov zo skupín „G“ a „H“                       (v prípade záujmu aj iných klubov).

 

III. liga U11 2023/2024 (zoradenie klubov podľa podania prihlášok do súťaže – začiatok súťažného ročníka – 02.09.2023) :

Nová ves nad Žitavou, ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Horná Kráľová, Čeľadice, Močenok, Veľké Zálužie, Vinodol, Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký Lapáš, Slovan Chrenová B, Čermáňsky FK Nitra, Dolné Štitáre, Dolné Krškany, Čechynce A, Čechynce B, Nové Sady, LATUS, AC Nitra – futbal, Trnovec nad Váhom, Nevidzany, Sľažany, Klasov, Mojmírovce, Výčapy-Opatovce, Jelenec, Janíkovce A, Alekšince, Slovan Chrenová A, Jarok, Cabaj-Čápor, Neded, Rišňovce, Tesárske Mlyňany, Kolíňany, Zbehy, Báb, Hájske, Branč, Vlčany, Magnus (futbal), Golianovo, Veľký Cetín, Slovan Duslo Šaľa, Janíkovce B. Hrá sa turnajovým spôsobom (5 jeseň, 5 jar). Finálový turnaj o majstra ObFZ Nitra U11 sa odohrá za účasti klubov podľa prihlásenia.

III. liga U9 2023/2024 (zoradenie klubov podľa podania prihlášok do súťaže – začiatok súťažného ročníka – 02.09.2023) :

Nová ves nad Žitavou, ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Čakajovce, Horná Kráľová, Čeľadice, Močenok, Veľké Zálužie, Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký Lapáš A, Slovan Chrenová A, Slovan Chrenová B, Výčapy-Opatovce, Čermáňsky FK Nitra, Mojmírovce, Veľký Lapáš B, LATUS, Nové Sady, AC Nitra – futbal, Sľažany, Beladice, Jelenec, Janíkovce, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Jarok, Rišňovce, Kolíňany, Dolné Krškany, Lužianky, Vlčany, Magnus (futbal), Golianovo A, Golianovo B, Veľký Cetín, Rumanová, FC Nitra.

Hrá sa turnajovým spôsobom (5 jeseň, 5 jar). Finálový turnaj o majstra ObFZ Nitra U9 sa odohrá za účasti klubov podľa prihlásenia.

Pohár ObFZ Nitra – Campri cup 2023/2024 (1. kolo – 30.07.2023 o 17.30 h):
Sľažany – Čechynce, Dolné Štitáre – Hostie, Hosťová – Martin nad Žitavou, Dolné Lefantovce – Žitavce, Ivanka pri Nitre – Šurianky, Pohranice – Svätoplukovo, Golianovo – Čierne Kľačany, Dyčka – Hosťovce, Beladice – Velčice, Čifáre – Veča, Veľký Lapáš – Močenok, Vlčany – Cabaj-Čápor, ViOn D/Topoľčianky – Tešedíkovo, Hájske – Ladice, Lužianky – Čermáňsky FK Nitra, Neverice – Vinodol, Tesárske Mlyňany – Jarok, Nevidzany B – NovéSady, (Žihárec – Selice 29.07. o 13.00 h, Horný Ohaj – Obyce 29.07. o 17.30 h)
Zápasy sa hrajú 2 x 45 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa pokračuje bez predĺženia penaltami po 5 na oboch stranách do rozhodnutia. Stretnutia je možné predohrať po vzájomnej dohode predloženej v systéme ISSF.

Termínová listina schválená VV ObFZ v Nitre pre súťažný ročník 2023/2024

Hracie dni – jesenná časť

dátum deň VII. liga VIII. liga A VIII. liga B U19
30.07. nedeľa Campri cup Campri cup Campri cup
06.08. nedeľa 1. kolo 1. kolo 1. kolo
13.08. nedeľa 2. kolo 2. kolo 2. kolo
20.08. nedeľa 3. kolo 3. kolo 3. kolo 1. kolo
27.08. nedeľa 4. kolo 4. kolo 4. kolo 2. kolo
01.09. piatok Campri cup Campri cup Campri cup
03.09. nedeľa 5. kolo 5. kolo 5. kolo 3. kolo
10.09. nedeľa 6. kolo 6. kolo 6. kolo 4. kolo
15.09. piatok Campri cup Campri cup Campri cup
17.09. nedeľa 7. kolo 7. kolo 7. kolo 5. kolo
24.09. nedeľa 8. kolo 8. kolo 8. kolo 6. kolo
01.10. nedeľa 9. kolo 9. kolo 9. kolo 7. kolo
08.10. nedeľa 10. kolo 10. kolo 10. kolo 8. kolo
15.10. nedeľa 11. kolo 11. kolo 11. kolo 9. kolo
22.10. nedeľa 12. kolo 12. kolo 12. kolo 10. kolo
29.10. nedeľa 13. kolo 13. kolo 13. kolo
05.11. nedeľa 14. kolo 14. kolo 14. kolo
12.11. nedeľa 15. kolo 15. kolo 15. kolo  –

 

Hracie dni – jarná časť

dátum deň VII. liga VIII. liga A VIII. liga B U19
10.03. nedeľa 16. kolo 16. kolo 16. kolo
17.03. nedeľa 17. kolo 17. kolo 17. kolo
24.03. nedeľa 18. kolo 18. kolo 18. kolo
28.03. štvrtok Campri cup Campri cup Campri cup
31.03. nedeľa 19. kolo 19. kolo 19. kolo 11. kolo
07.04. nedeľa 20. kolo 20. kolo 20. kolo 12. kolo
14.04. nedeľa 21. kolo 21. kolo 21. kolo 13. kolo
21.04. nedeľa 22. kolo 22. kolo 22. kolo 14. kolo
28.04. nedeľa 23. kolo 23. kolo 23. kolo 15. kolo
05.05. nedeľa 24. kolo 24. kolo 24. kolo 16. kolo
12.05. nedeľa 25. kolo 25. kolo 25. kolo 17. kolo
15.05. streda Campri cup Campri cup Campri cup
19.05. nedeľa 26. kolo 26. kolo 26. kolo 18. kolo
26.05. nedeľa 27. kolo 27. kolo 27. kolo 19. kolo
02.06. nedeľa 28. kolo 28. kolo 28. kolo 20. kolo
09.06. nedeľa 29. kolo 29. kolo 29. kolo 21. kolo
16.06. nedeľa 30. kolo 30. kolo 30. kolo
23.06. nedeľa Campri cup Campri cup Campri cup

 

Žiaci U15                                                      

hracie dni  – jesenná časť                            

dátum deň sk. A sk. B
26.08. sobota 1. kolo 1. kolo
02.09. sobota 2. kolo 2. kolo
09.09. sobota 3. kolo 3. kolo
16.09. sobota 4. kolo 4. kolo
23.09. sobota 5. kolo 5. kolo
30.09. sobota 6. kolo 6. kolo
07.10. sobota 7. kolo 7. kolo
14.10. sobota 8. kolo 8. kolo
21.10. sobota 9. kolo 9. kolo
28.10. sobota 10.kolo
04.11. sobota 11.kolo

Žiaci U15

hracie dni – jarná časť

dátum deň sk. A sk. B
06.04. sobota 12. kolo
13.04. sobota 13. kolo
20.04. sobota 10. kolo 14. kolo
27.04. sobota 11. kolo 15. kolo
04.05. sobota 12. kolo 16. kolo
11.05. sobota 13. kolo 17. kolo
18.05. sobota 14. kolo 18. kolo
25.05. sobota 15. kolo 19. kolo
01.06. sobota 16. kolo 20. kolo
08.06. sobota 17. kolo 21. kolo
15.06. sobota 18. kolo 22. kolo

Žiaci U13 – hracie dni  – jesenná časť

dátum deň A B C D E F
24.08. štvrtok 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo
31.08. štvrtok 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo
07.09. štvrtok 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo
14.09. štvrtok 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo
21.09. štvrtok 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo
28.09. štvrtok 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo
05.10. štvrtok 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo
12.10. štvrtok 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo
19.10. štvrtok 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo
26.10. štvrtok 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10. kolo 10.kolo 10. kolo

Žiaci U13 – hracie dni  – jarná časť

dátum deň G H I J K L
11.04. štvrtok 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo
18.04. štvrtok 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo
25.04. štvrtok 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo
02.05. štvrtok 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo
09.05. štvrtok 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo
16.05. štvrtok 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo
23.05. štvrtok 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo
30.05. štvrtok 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo
06.06. štvrtok 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo
13.06. štvrtok 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10. kolo 10. kolo

DOSPELÍ

Pohár ObFZ – Campri cup

OFK Žihárec – TJ Progres Selice (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 29.07.2023 o 13.00 h na štadióne OFK Žihárec. NR-ŠTK-2023/2024-0010

OŠK Beladice – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  1. kola OŠK Beladice – ŠK Velčice v nedeľu 23.07.2023 o 17.30 h na štadióne OŠK Beladice (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0012

VIII. liga skupina A

TJ Družstevník Šurianky – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jesennej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0004

TJ FC Dolné Štitáre – TJ Družstevník Šurianky (1. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.08.2023 o 17.00 h na štadióne TJ FC Dolné Štitáre. NR-ŠTK-2023/2024-0006

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Dyčka – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ

jesennej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0003

TJ Družstevník Dyčka – ŠK Tesárske Mlyňany (7. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 17.09.2023 o 15.30 h na štadióne ŠK Tesárske Mlyňany (obrátené poradie). NR-ŠTK-2023/2024-0005

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu odohrania MZ  3. kola TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – ŠK Slovan Neverice v sobotu 19.08.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0007

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – ŠK Slovan Neverice (3. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 20.08.2023 o 17.00 h na štadióne ŠK Slovan Neverice (obrátené poradie). NR-ŠTK-2023/2024-0008

TJ Družstevník Obyce – TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj (4. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 26.08.2023 o 17.00 h na štadióne TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj (obrátené poradie). NR-ŠTK-2023/2024-0009

TJ  – FO Martin nad Žitavou – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie domácich MZ jesennej časti súťažného ročníka vždy v nedeľu o 10.30 h. NR-ŠTK-2023/2024-0011

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.07.2023.

Podobné články

Back to top button
Close