Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 21, zo dňa 29.11.2023

Úradná správa ObFZ Nitra č. 21, zo dňa 29.11.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 27.11.2023

U 135 Denis Kováč (1278044) FK FC Jelenec VII.L dos. – 1 s.s. (45/1b, 45/2)                                        

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8, 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

 Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK upozorňuje FK, FO na nasadenie funkcionality evidencie “ostaršenia” hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

ŠTK v súlade s čl. 20 Súťažného poriadku SFZ schvaľuje výsledky a tabuľky jesennej časti súťaží tak, ako sú uvedené na Futbalnete.

 ŠTK ďakuje všetkým funkcionárom ObFZ Nitra, Galanta a Topoľčany, takisto futbalovým klubom, hráčom, delegovaným osobám a divákom za ich spoluprácu počas celého roku 2023. Prajeme Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov pri športových aktivitách aj v Novom roku 2024.

ObFZ Nitra oznamuje, že počas zimnej prestávky plánuje organizovať mládežnícke halové turnaje, ktoré sa uskutočnia v mestskej športovej hale na Klokočine. V nasledovných termínoch:

06.01.2024 a 07.01.2024                   kategória U11

13.01.2024                                         kategória U9

21.01.2024                                         kategória U13

27.01.2024                                         kategória U19

28.01.2024                                         kategória U15

Turnaj sa bude organizovať iba v prípade, že sa prihlási dostatočný počet tímov.

Na jednotlivé turnaje sa môžete prihlasovať prostredníctvom online formulárov:

Prihlasovací formulár pre turnaj U9:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZk3U0XsVWZtrm0ah86O3oOyPxtbmg5j9wlJsSa31_Q0633w/viewform?usp=sharing

Prihlasovací formulár pre turnaj U11:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6MXBS327ZGptXr9uVJMF7EAphwGujDGtZ_jYF_r9-5gEnQ/viewform?usp=sharing

Prihlasovací formulár pre turnaj U13:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyhdCLFyIFQRk2Njx5xO44OdMwaNzQAUgoHtXKCT3EOM2x1Q/viewform?usp=sharing

Prihlasovací formulár pre turnaj U15:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7QsgNz9ap0t2_-3KtSk5DQFMGJRwrI474owkjH6coVAXknQ/viewform?usp=sharing

Prihlasovací formulár pre turnaj U19:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCGpbo7mWUR3vu7fhg_BF_4qQ9ngCd26Kqjj2WYlUs2M0Wng/viewform?usp=sharing

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.02.2024.

Podobné články

Back to top button
Close