Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 39, zo dňa 06.06.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 39, zo dňa 06.06.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 03.06.2024

 U 293 Stanislav Kucharský (1244504) Futbalový klub FC 31 Jarok VIII.L sk. A – 1 s.s. (37/3)

U 294 Matej Snovák (1263193) FC Cabaj – Čápor VIII.L sk. A dos. – 1 s.s. (45/1b,2)

 U 295 Adam Tripák (1332299) TJ Družstevník Dyčka VIII.L sk. B dos. 1.s.s (45/1b,45/2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od  03.06.2024

U 296 Tomáš Dvorský (1153537) FK Mojmírovce VII.L dos.

U 297  Matej Lenghart (1279560) OFK 1948 Veľký Lapáš VIII.L sk. A dos.

U 298  Adriaán Baňár (1276045) MFK Pohranice VIII.L sk. A dos.

U 299 Martin Mášik (1228354) TJ Družstevník Obyce VIII.L sk.B dos.

U 300 Jozef Laca (1279361) OŠK Beladice VIII.L sk. B dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od        29.05.2024 do 30.09.2024

 U 301 Tomáš Labuda (1279360) Futbalový klub FC 31 Jarok VIII.L sk. A – 1 s.s – 1 týždeň (U284)

 Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 302 FC Neded – V. liga U19 – RS B/12/f – 100 € (nenastúpenie na MZ)

U 303 FK Vlčany – IV. liga U15 sk. A – RS B/12/f – 50 € (nenastúpenie na MZ)

Oznamy:

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž OBFZ Galanta VII.L dos., že disciplinárne sankcie, oznamy  budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

 V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

VV ObFZ Nitra schválil organizátorov finálových turnajov a finálového zápasu:

TJ Družstevník Rišňovce : prípravky U9 – sobota 15.06.2024

ŠK Hájske : prípravky U11 – nedeľa 16.06.2024

FK Močenok : mladší žiaci U13 – sobota 22.06.2024

TJ Slovan Čeľadice : finále kategórie starších žiakov U15 – 23.06.2024 (víťaz „A“ – víťaz „B“)

ŠTK dáva do pozornosti  FO a FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZNitra pre súťažný ročník 2024/2025:

Elektronické prihlášky pre zaradenie družstiev do súťažíObFZ Nitra pre súťažný ročník  2024/2025 je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať

od pondelka 03.06.2024 do piatku 28.06.2024 do 23.59 h.

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!

(Pozn. ak chcete mať pridelené štartovné číslo, uveďte aké? /pri zhode o poradí rozhoduje vyššie postavenie družstva v uplynulom ročníku/ a kedy sú vo Vašej obci hodové slávnosti pre prípadný posun zápasu v termínovej listine)

Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

Podmienkou štartu družstva dospelých v VII. lige ObFZ Nitra je minimálne  jedno mládežnícke družstvo.

Termínová listina  – jesenná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

27.07.-28.07. so – ne 1.kolo
03.08.-04.08. so – ne 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
10.08.-11.08. so – ne 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo
17.08.-18.08. so – ne 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo
24.08.-25.08. so – ne 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo
29.08. štvrtok 2.kolo
31.08.-01.09. so – ne 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo
07.09.-08.09. so – ne 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo
14.09.-15.09. so – ne 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo
18.09. streda 3.kolo
21.09.-22.09. so – ne 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo
28.09.-29.09. so – ne 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo
05.10.-06.10. so – ne 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo
12.10.-13.10. so – ne 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo
19.10.-20.10. so – ne 12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo
26.10.-27.10. so – ne 13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo
02.11.-03.11. so – ne 14.kolo 14.kolo
09.11.-10.11. so – ne 15.kolo

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

Termínová listina  – jarná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8 členné skupiny
08.03.-09.03. so – ne 16.kolo
15.03.-16.03. so – ne 17.kolo 14.kolo 15.kolo
22.03.-23.03. so – ne 18.kolo 14.kolo 15.kolo 16.kolo
29.03.-30.03. so – ne 19.kolo 15.kolo 16.kolo 17.kolo
05.04.-06.04. so – ne 20.kolo 16.kolo 12.kolo 17.kolo 18.kolo
12.04.-13.04. so – ne 21.kolo 17.kolo 13.kolo 18.kolo 19.kolo
19.04.-20.04. so – ne 22.kolo 18.kolo 14.kolo 19.kolo 20.kolo
26.04.-27.04. so – ne 23.kolo 19.kolo 15.kolo 20.kolo 21.kolo
01.05. štvrtok štvrťfinále
03.05.-04.05. so – ne 24.kolo 20.kolo 16.kolo 21.kolo 22.kolo
08.05. štvrtok semifinále
10.05.-11.05. so – ne 25.kolo 21.kolo 17.kolo 22.kolo 23.kolo
17.05.-18.05. so – ne 26.kolo 22.kolo 18.kolo 23.kolo 24.kolo
24.05.-25.05. so – ne 27.kolo 23.kolo 19.kolo 24.kolo 25.kolo
31.05.-01.06. so – ne 28.kolo 24.kolo 20.kolo 25.kolo 26.kolo
07.06.-08.06. so – ne 29.kolo 25.kolo 21.kolo 26.kolo 27.kolo
14.06.-15.06. so – ne 30.kolo 26.kolo 22.kolo 27.kolo 28.kolo
21.06. sobota finále

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2024/2025 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2006 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2008 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2010 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2012 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2014 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2006 do 31.12.2009.

DOSPELÍ

VII. liga

OFK Čakajovce – ŠK Žitavany (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 16.00 h na štadióne OFK Čakajovce. NR-ŠTK-2023/2024-0620

VIII. liga skupina A

TJ Družstevník Ivanka pri Nitre – MFK Pohranice (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 15.00 h na štadióne TJ Družstevník Ivanka pri Nitre. NR-ŠTK-2023/2024-0621

OFK Lužianky – FK Veča (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Lužianky. NR-ŠTK-2023/2024-0628

DORAST

V. liga U19

OFK Pusté Úľany – FC Neded (20. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 10/2 s použitím čl. 82/1/b v prospech OFK Pusté Úľany. ŠTK odstupuje FC Neded na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0616

ŠK Váhovce – OFK Pusté Úľany (21. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 09.06.2024 o 11.00 h na štadióne ŠK Váhovce. NR-ŠTK-2023/2024-0623

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Vlčany – ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  odohranie MZ 17. kola FK Vlčany – FK Nitra „B“ v sobotu 08.06.2024 o 14.30 h na štadióne FK Vlčany. NR-ŠTK-2023/2024-0615

FK Močenok – FK Vlčany (16. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 10/2 s použitím čl. 82/1/b v prospech FK Močenok. ŠTK odstupuje FK Vlčany na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0617

FK Veča – OFK Branč (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 12.06.2024 o 18.00 h na štadióne FK Veča. NR-ŠTK-2023/2024-0627

FC Cabaj – Čápor – FK Močenok (17. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 11.06.2024 o 17.30 h na štadióne FC Cabaj – Čápor. NR-ŠTK-2023/2024-0631

FK Močenok – FC Neded (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 14.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2023/2024-0633

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Zbehy – TJ Slovan Čeľadice (21. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 08.06.2024 o 14.00 h na štadióne TJSlovan Zbehy. NR-ŠTK-2023/2024-0618

FK FC Jelenec – OFK Sľažany (21. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 08.06.2024 o 10.30 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0622

TJ Slovan Zbehy – ŠK Žitavany (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 13.30 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2023/2024-0626

ŠK Báb – AC Nitra – futbal „B“ (21. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 11.06.2024 o 18.00 h na štadióne ŠK Veľké Zálužie. NR-ŠTK-2023/2024-0629

ŠK Žitavany – ŠTK neschvaľuje žiadosť na zmenu termínu odohrania MZ  21. kola TJ Družstevník Čierne Kľačany – ŠK Žitavany v sobotu 08.06.2024 o 10.30 h na štadióne TJ Družstevník Čierne Kľačany (nesplnenie SP čl. 35/2). NR-ŠTK-2023/2024-0632

IV. liga – MŽ U13 skupina H

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce – C&P StarsAcademy – ZM (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.06.2024 o 17.30 h na štadióne TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce. NR-ŠTK-2023/2024-0625

IV. liga – MŽ U13 skupina J

OFK 1948 Veľký Lapáš – SSC FÉNIX Nové Zámky (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v stredu 05.06.2024 o 17.00 h na štadióne OFK 1948 Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2023/2024-0619

IV. liga – MŽ U13 skupina K

FK Mojmírovce – OFK Žihárec (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 07.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0624

FC Cabaj – Čápor – FK Veča (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 10.06.2024 o 18.00 h na štadióne FC Cabaj – Čápor. NR-ŠTK-2023/2024-0630

PRÍPRAVKY – U11, U9

FK Svätoplukovo U9 – (10. turnaj) – ŠTK kontumuje stretnutia podľa SP čl. 10/2 s použitím čl. 82/1/b v prospech TJ Nové Sady, FC 31 Jarok, OFK Sľažany a AC Nitra – futbal „B“.

PRÍPRAVKY – pilotný projekt U8

3. turnaj – 08.06.2024

U8 – štartujú hráči narodení 01.01.2016 a mladší, hráčky narodené 01.01.2014 a mladšie.

Pravidlá platia rovnaké ako pri kategórii U9!

Branč – 09.00 h                                                        Nová Ves nad Žitavou – 09.00 h

U8 U8
OFK Branč TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
OFK 1948 Veľký Lapáš žltí OŠK Kolíňany
FK Janíkovce AC Nitra – futbal
LATUS AC Nitra – futbal B
ŠK Hájske

 

Čechynce – 09.00 hLužianky – 09.00 h

U8 U8
FC Čechynce OFK Lužianky
ŠK Junior Ivanka pri Nitre bieli TJ Družstevník Rišňovce
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ružoví OFK Golianovo
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Slovan Čeľadice
FK Veľký Cetín FK Mojmírovce

 

Výčapy – Opatovce – 09.00 h

U8
Združenie FC Výčapy – Opatovce
ŠK Slovan Neverice
TJ Slovan Nitra – Chrenová
FK Svätoplukovo

Kontakt na správcu súťaže – mail : R.DURACINSKY@gmail.com, t.č. 0911 498 524

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.06.2024.

Podobné články

Back to top button
Close