Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 40, zo dňa 13.06.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 40, zo dňa 13.06.2024

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 10.06.2024

 U 305 Mykyta Kolesnikov (1462090) FK Močenok VII.L dos. – 1 s.s. (37/3)

 U 306 Paulo Pecho (1454227) OFK Sľažany U15 sk. B – 1 s.s. (37/3)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od  10.06.2024

U 307 Adrián Korec (1332882) ŠK Rumanová VII.L dos.

U 308  Filip Ivanička (1276913) ŠK T.Mlyňany VIII.L sk. B dos.

U 309  František Beláň (159123) OFK Hosťová VIII.L sk.A

U 310  Lukáš Tóth (1351495) TJ Družstevník Ivánka pri Nitre VIII.L sk. A dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 311  FK Vlčany – IV. liga U15 sk. A – RS A/6/b – 50 € (uhradiť na účet FK Močenok podľa

nariadenia ŠTK do 7 dní od vydania ÚS. Pri úhrade vyznačiť uznesenie „NR-ŠTK-2023/2024-

0617“. Doklad o úhrade /príp. výpis z účtu – screen/ odoslať predsedovi ŠTK ObFZ Nitra na

mailovú adresu petersolosolciansky@gmail.com).

Oznamy:

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž OBFZ Galanta VII.L dos., že disciplinárne sankcie, oznamy  budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

 V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami

pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP

čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK oznamuje, že finálový turnaj kategórie U9 sa odohrá v sobotu 15.06.2024 od 08.30 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce.

Finálový turnaj kategórie U11 sa odohrá v nedeľu 16.06.2024 od 10.00 h na štadióne ŠK Hájske.

Finálový turnaj kategórie U13 sa odohrá v sobotu 22.06.2024 na štadióne FK Močenok.

Finálový zápas kategórie U15 sa odohrá v nedeľu 23.06.2024 o 15.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice.  Hrá sa o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B).

Zápas sa hrá 2 x 35 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa pokračuje bez predĺženia penaltami po 5 na oboch stranách do rozhodnutia.

Finálový zápas dospelých Campri cup (AC Nitra – futbal – TJ Družstevník Rišňovce) sa odohrá v piatok 21.06.2024 o 18.00 h na štadióne pod Zoborom v Nitre.

Zápas sa hrá 2 x 45 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa pokračuje bez predĺženia penaltami po 5 na oboch stranách do rozhodnutia.

ŠTK dáva do pozornosti  FO a FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/.ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nitra pre súťažný ročník 2024/2025:

Elektronické prihlášky pre zaradenie družstiev do súťažíObFZ Nitra pre súťažný ročník 2024/2025je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať

od pondelka 03.06.2024 do piatku 28.06.2024 do 23.59 h.

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!

(Pozn. ak chcete mať pridelené štartovné číslo, uveďte aké? /pri zhode o poradí rozhoduje vyššie postavenie družstva v uplynulom ročníku/ a kedy sú vo Vašej obci hodové slávnosti pre prípadný posun zápasu v termínovej listine)

 Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

Podmienkou štartu družstva dospelých v VII.lige ObFZ Nitra je minimálne  jedno mládežnícke družstvo.

Termínová listina  – jesenná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

27.07.-28.07. so – ne 1.kolo          
03.08.-04.08. so – ne   1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
10.08.-11.08. so – ne   2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo
17.08.-18.08. so – ne   3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo
24.08.-25.08. so – ne   4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo
29.08. štvrtok 2.kolo          
31.08.-01.09. so – ne   5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo
07.09.-08.09. so – ne   6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo
14.09.-15.09. so – ne   7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo
18.09. streda 3.kolo          
21.09.-22.09. so – ne   8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo
28.09.-29.09. so – ne   9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo
05.10.-06.10. so – ne   10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo
12.10.-13.10. so – ne   11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo
19.10.-20.10. so – ne   12.kolo 12.kolo   12.kolo 12.kolo
26.10.-27.10. so – ne   13.kolo 13.kolo   13.kolo 13.kolo
02.11.-03.11. so – ne   14.kolo       14.kolo
09.11.-10.11. so – ne   15.kolo        

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

Termínová listina  – jarná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

08.03.-09.03. so – ne   16.kolo        
15.03.-16.03. so – ne   17.kolo     14.kolo 15.kolo
22.03.-23.03. so – ne   18.kolo 14.kolo   15.kolo 16.kolo
29.03.-30.03. so – ne   19.kolo 15.kolo   16.kolo 17.kolo
05.04.-06.04. so – ne   20.kolo 16.kolo 12.kolo 17.kolo 18.kolo
12.04.-13.04. so – ne   21.kolo 17.kolo 13.kolo 18.kolo 19.kolo
19.04.-20.04. so – ne   22.kolo 18.kolo 14.kolo 19.kolo 20.kolo
26.04.-27.04. so – ne   23.kolo 19.kolo 15.kolo 20.kolo 21.kolo
01.05. štvrtok štvrťfinále          
03.05.-04.05. so – ne   24.kolo 20.kolo 16.kolo 21.kolo 22.kolo
08.05. štvrtok semifinále          
10.05.-11.05. so – ne   25.kolo 21.kolo 17.kolo 22.kolo 23.kolo
17.05.-18.05. so – ne   26.kolo 22.kolo 18.kolo 23.kolo 24.kolo
24.05.-25.05. so – ne   27.kolo 23.kolo 19.kolo 24.kolo 25.kolo
31.05.-01.06. so – ne   28.kolo 24.kolo 20.kolo 25.kolo 26.kolo
07.06.-08.06. so – ne   29.kolo 25.kolo 21.kolo 26.kolo 27.kolo
14.06.-15.06. so – ne   30.kolo 26.kolo 22.kolo 27.kolo 28.kolo
21.06. sobota finále          

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2024/2025 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2006 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2008 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2010 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2012 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2014 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2006 do 31.12.2009.

Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji :

MUDr. Ivan Štefanov, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Špitálska 1, 949 01 Nitra

MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982

MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820

MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT : 0905 576 185

DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

FK Nitra – OFK 1948 Veľký Lapáš (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 14.06.2024 o 18.00 h na štadióne FK Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0643

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

OFK Branč – ŠK Tešedíkovo (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 10.00 h na štadióne OFK Branč. NR-ŠTK-2023/2024-0639

FK Mojmírovce – FK Vlčany (18. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0642

IV. liga – SŽ U15 skupina B

ŠK Nevidzany – TJ Družstevník Čierne Kľačany (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 13.06.2024 o 17.00 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2023/2024-0634

OFK Sľažany – FK Janíkovce (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 10.30 h na štadióne OFK Sľažany. NR-ŠTK-2023/2024-0637

OFK 1948 Veľký Lapáš – ŠK Tesárske Mlyňany (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 10.30 h na štadióne OFK 1948 Veľký Lapáš. NR-ŠTK-2023/2024-0644

FK FC Jelenec – AC Nitra – futbal „B“ (22. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.06.2024 o 18.00 h na štadióne FK FC Jelenec. NR-ŠTK-2023/2024-0645

IV. liga – MŽ U13 skupina G

FK Vlčany – FK Nitra (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Vlčany. NR-ŠTK-2023/2024-0646

IV. liga – MŽ U13 skupina K

FK Mojmírovce – OFK Žihárec (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 17.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0640

 

FC Cabaj – Čápor – FK Veča (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 14.06.2024 o 17.00 h na štadióne FC Cabaj – Čápor. NR-ŠTK-2023/2024-0638

 

OFK Žihárec – FC Cabaj – Čápor – FK Veča (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.06.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Žihárec. NR-ŠTK-2023/2024-0641

 

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.06.2024.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close