Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 41, zo dňa 20.06.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 41, zo dňa 20.06.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 17.06.2024

 U 312 Juraj Horváth FK Veľký Cetín VII.L dos. (1160230) – 3 s.s.  (46/1, 46/2a)

 U 313 Samuel Štós FK Veľký Cetín VII.L dos.  (1240135) – 2 mesiace (49/1b, 49/2b) – 1,5 mesiaca (U181), hráč najprv vykoná disciplinárnu sankciu 1,5 mesiaca a následne 2 mesiace

 U 314 Richard Tóth (1284405) FK Močenok VII.L dos. – 2 s.s. (49/1a, 49/2a­)

U 315 Juraj Baráth (1133219) TJ Družstevník H.Ohaj VIII.L sk. B dos. – 1.s.s. (45/1b,45/2)

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od  17.06.2024

U 316 Tymur Rustamov (1458243) FK Janíkovce VII.L dos.

U 317  René Víglaský (1230879) “Združenie FC Výčapy – Opatovce” VII.L dos.

U 318 Adrián Smidák (1378450) OFK Čifáre VIII.L sk. B dos.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 12 x ŽK (37/5c) od 17.06.2024

U 319  Miroslav Školník (1236759) ŠK Slovan Hostie VII.L dos.

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 320 TJ Slovan Zbehy – IV. liga U15 sk. B – RS B/12/f – 100 € (nenastúpenie na MZ)

Oznamy:

U 321 DK berie na vedomie podnet FK Veľký Cetín v súvislosti MZ FK Mojmírovce – FK Veľký Cetín VII.L dos. Na základe vyjadrenia príslušnej odbornej komisie KR ObFZ Nitra (U 312, U313) nevyhovuje v plnom rozsahu.

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž OBFZ Galanta VII.L dos., že disciplinárne sankcie, oznamy  budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod

DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2024/2025 (17/8, 34/7).

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 bol napomínaný 5 x ŽK (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2024/2025. V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK ObFZ Nitra), výška pokuty:  dospelí 50 €, dorast 50 €.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

ŠTK oznamuje, že finálový zápas kategórie U15 sa odohrá v nedeľu 23.06.2024 o 15.00 h na štadióne TJ Slovan Čeľadice.  Hrá sa o postup do III. ligy (FK Nitra „B“ – TJ Slovan Čeľadice).

Zápas sa hrá 2 x 35 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa pokračuje bez predĺženia penaltovým rozstrelom, po 5 kopov na oboch stranách. Ak vykonajú obe družstvá po päť kopov a obe dosiahnu rovnaký počet gólov alebo nedosiahnu žiadny gól, pokračujú vo vykonávaní kopov vždy po jednom kope a v rovnakom slede ďalší hráči družstva tak dlho, pokiaľ pri rovnakom počte kopov nedosiahne jedno z družstiev o jeden gól viac ako druhé.

Finálový zápas dospelých Campri cup (AC Nitra – futbal – TJ Družstevník Rišňovce) sa odohrá v piatok 21.06.2024 o 18.00 h na štadióne pod Zoborom v Nitre.

Zápas sa hrá 2 x 45 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa pokračuje bez predĺženia penaltovým rozstrelom po 5 kopov na oboch. Ak vykonajú obe družstvá po päť kopov a obe dosiahnu rovnaký počet gólov alebo nedosiahnu žiadny gól, pokračujú vo vykonávaní kopov vždy po jednom kope a v rovnakom slede ďalší hráči družstva tak dlho, pokiaľ pri rovnakom počte kopov nedosiahne jedno z družstiev o jeden gól viac ako druhé.

ŠTK dáva do pozornosti  FO a FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí sú uvedené na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZNitra pre súťažný ročník 2024/2025:

Elektronické prihlášky pre zaradenie družstiev do súťažíObFZ Nitra pre súťažný ročník 2024/2025 je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať

od pondelka 03.06.2024 do piatku 28.06.2024 do 23.59 h.

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!

(Pozn. ak chcete mať pridelené štartovné číslo, uveďte aké? /pri zhode o poradí rozhoduje vyššie postavenie družstva v uplynulom ročníku/ a kedy sú vo Vašej obci hodové slávnosti pre prípadný posun zápasu v termínovej listine)

 Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

Podmienkou štartu družstva dospelých v VII. lige ObFZ Nitra je minimálne  jedno mládežnícke družstvo.

Termínová listina  – jesenná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

27.07.-28.07. so – ne 1.kolo          
03.08.-04.08. so – ne   1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
10.08.-11.08. so – ne   2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo
17.08.-18.08. so – ne   3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo
24.08.-25.08. so – ne   4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo
29.08. štvrtok 2.kolo          
31.08.-01.09. so – ne   5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo
07.09.-08.09. so – ne   6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo
14.09.-15.09. so – ne   7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo
18.09. streda 3.kolo          
21.09.-22.09. so – ne   8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo
28.09.-29.09. so – ne   9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo
05.10.-06.10. so – ne   10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo
12.10.-13.10. so – ne   11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo
19.10.-20.10. so – ne   12.kolo 12.kolo   12.kolo 12.kolo
26.10.-27.10. so – ne   13.kolo 13.kolo   13.kolo 13.kolo
02.11.-03.11. so – ne   14.kolo       14.kolo
09.11.-10.11. so – ne   15.kolo        

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

Termínová listina  – jarná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

08.03.-09.03. so – ne   16.kolo        
15.03.-16.03. so – ne   17.kolo     14.kolo 15.kolo
22.03.-23.03. so – ne   18.kolo 14.kolo   15.kolo 16.kolo
29.03.-30.03. so – ne   19.kolo 15.kolo   16.kolo 17.kolo
05.04.-06.04. so – ne   20.kolo 16.kolo 12.kolo 17.kolo 18.kolo
12.04.-13.04. so – ne   21.kolo 17.kolo 13.kolo 18.kolo 19.kolo
19.04.-20.04. so – ne   22.kolo 18.kolo 14.kolo 19.kolo 20.kolo
26.04.-27.04. so – ne   23.kolo 19.kolo 15.kolo 20.kolo 21.kolo
01.05. štvrtok štvrťfinále          
03.05.-04.05. so – ne   24.kolo 20.kolo 16.kolo 21.kolo 22.kolo
08.05. štvrtok semifinále          
10.05.-11.05. so – ne   25.kolo 21.kolo 17.kolo 22.kolo 23.kolo
17.05.-18.05. so – ne   26.kolo 22.kolo 18.kolo 23.kolo 24.kolo
24.05.-25.05. so – ne   27.kolo 23.kolo 19.kolo 24.kolo 25.kolo
31.05.-01.06. so – ne   28.kolo 24.kolo 20.kolo 25.kolo 26.kolo
07.06.-08.06. so – ne   29.kolo 25.kolo 21.kolo 26.kolo 27.kolo
14.06.-15.06. so – ne   30.kolo 26.kolo 22.kolo 27.kolo 28.kolo
21.06. sobota finále          

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2024/2025 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :

U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2006 a mladší.

U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2008 a mladší.

U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2010 a mladší.

U13 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2012 a mladší.

U11 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2014 a mladší.

U9 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2016 a mladší.

Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2006 do 31.12.2009.

Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji :

MUDr. Ivan Štefanov, Kardiocentrum Nitra s.r.o., Špitálska 6, t.č. 037/6933211, 037/6933220

MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982

MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820

MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT : 0905 576 185

DOSPELÍ

VII. liga

BFC – OÚ Dolné Obdokovce – FK FC Jelenec (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 16.06.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Hosťová. NR-ŠTK-2023/2024-0648

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Zbehy – ŠK Žitavany (22. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 10/2 s použitím čl. 82/1/b v prospech ŠK Žitavany. ŠTK odstupuje TJ Slovan Zbehy na doriešenie DK. NR-ŠTK-2023/2024-0647

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.06.2024.

Podobné články

Back to top button
Close