TMK

ÚS TMK č.33 22.10.2015

TMK ObFZ Nitra plánuje zahájiť školenie trénerov I. stupňa licencie UEFA “C” Grassroots v mesiaci november – december 2015 (začiatok 20.11.2015). Záujemci o uvedené školenie si môžu podať prihlášku do 11. 11. 2015 na adresu uvedenú na prihláške pre dané školenie. Súčasťou uvedeného školenia bude i možnosť predľženia Licencie “C” ( slovenská licencia ) s preškolením na UEFA “C” Grassroots. Prihlášky s poučením ( dvojstranová) sú k dispozícii na webstránke ObFZ v sekcii “Vzdelávanie trénerov”.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close