Aktuality Úvodná stránkaDKDOUBLE STAR BET Jedenástka rokaNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 38, zo dňa 30.05.2024

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 38, zo dňa 30.05.2024 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf) 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 27.05.2024

 U 283 Tomáš Sahulčík (1232869) OFK Čakajovce VII.L dos. – 1 s.s. (45/1b, 45/2)

 U 284 Tomáš Labuda (1279360) Futbalový klub FC 31 Jarok VIII.L sk. A – 2 s.s. (49/1a,2a)

 U 285 Martin Kunský (1250729) TJ Družstevník Obyce VIII.L sk. B dos. – 1s.s. (37/3)

 Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od  27.05.2024

U 286  Pavel Kliman (1215600) TJ Družstevník Čierne Kľačany VII.L dos.

U 287 Peter Paščák (1106997) FK Veľký Cetín VII.L dos.

U 288 Jakub Biháry (1400633) FK FC Jelenec VII.L dos.

U 289 Henrich Benčík (1100795) FK Nitra VIII.L sk.A

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 12 x ŽK (37/5c) od  27.05.2024

U 290 Adrián Kukučka (1319304) FK FC Jelenec VII.L dos.

   

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od        29.05.2024 do 31.08.2024

 U 291 Michal Klepanec (1136167) TJ Družstevník Šurianky VIII.L sk. A dos. – 1 týždeň (U272)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

 U 292 FK Nitra – futbal – VIII. A liga dospelí – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 39, 40 a 55)

 

 Oznamy:

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž OBFZ Galanta VII.L dos., že disciplinárne sankcie, oznamy  budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

 V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami

pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP

čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia:

VV ObFZ Nitra schválil organizátorov finálových turnajov a finálového zápasu:

TJ Družstevník Rišňovce: prípravky U9 – sobota 15.06.2024

Odkaz na prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsxi2pI2eieLJ2qZUrIfeNWnarn5zON5eusZykIkx8nr7dQ/viewform?usp=sharin

ŠK Hájske: prípravky U11 – nedeľa 16.06.2024

Odkaz na prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5A1L0hrLcNuSXKVjDcUSd3BcS-MUBASrjmAiI-6NZt9z0nw/viewform?usp=sharing

FK Močenok: mladší žiaci U13 – sobota 22.06.2024

Odkaz na prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchSwCJWMIP6Y5Vh-m2EouIakYxM3Yg_lrFzSbv7FjCZcU87A/viewform?usp=sharing

TJ Slovan Čeľadice: finále kategórie starších žiakov U15 – 23.06.2024 (víťaz „A“ – víťaz „B“)

ŠTK upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré mali v tomto nedostatky a sú povinné vykonať nápravu:

VIII. liga sk. A – FK Nitra (27. kolo)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ŠTK dáva do pozornosti  FO a FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nitra pre súťažný ročník 2024/2025:

Elektronické prihlášky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nitra pre súťažný ročník 2024/2025 je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať od pondelka 03.06.2024 do piatku 28.06.2024 do 23.59 h.

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!

(Pozn. ak chcete mať pridelené štartovné číslo, uveďte aké? /pri zhode o poradí rozhoduje vyššie postavenie družstva v uplynulom ročníku/ a kedy sú vo Vašej obci hodové slávnosti pre prípadný posun zápasu v termínovej listine)

Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

Podmienkou štartu družstva dospelých v VII. lige ObFZ Nitra je minimálne  jedno mládežnícke družstvo.

Termínová listina  – jesenná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

27.07.-28.07. so – ne 1.kolo          
03.08.-04.08. so – ne   1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
10.08.-11.08. so – ne   2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo
17.08.-18.08. so – ne   3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo
24.08.-25.08. so – ne   4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo
29.08. štvrtok 2.kolo          
31.08.-01.09. so – ne   5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo
07.09.-08.09. so – ne   6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo
14.09.-15.09. so – ne   7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo
18.09. streda 3.kolo          
21.09.-22.09. so – ne   8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo 8.kolo
28.09.-29.09. so – ne   9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo 9.kolo
05.10.-06.10. so – ne   10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo 10.kolo
12.10.-13.10. so – ne   11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo
19.10.-20.10. so – ne   12.kolo 12.kolo   12.kolo 12.kolo
26.10.-27.10. so – ne   13.kolo 13.kolo   13.kolo 13.kolo
02.11.-03.11. so – ne   14.kolo       14.kolo
09.11.-10.11. so – ne   15.kolo        

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

Termínová listina  – jarná časť 2024/2025

dátum deň Campri cup 16 členné skupiny 14 členné skupiny 12 členné skupiny 10 členné skupiny 8

členné skupiny

08.03.-09.03. so – ne   16.kolo        
15.03.-16.03. so – ne   17.kolo     14.kolo 15.kolo
22.03.-23.03. so – ne   18.kolo 14.kolo   15.kolo 16.kolo
29.03.-30.03. so – ne   19.kolo 15.kolo   16.kolo 17.kolo
05.04.-06.04. so – ne   20.kolo 16.kolo 12.kolo 17.kolo 18.kolo
12.04.-13.04. so – ne   21.kolo 17.kolo 13.kolo 18.kolo 19.kolo
19.04.-20.04. so – ne   22.kolo 18.kolo 14.kolo 19.kolo 20.kolo
26.04.-27.04. so – ne   23.kolo 19.kolo 15.kolo 20.kolo 21.kolo
01.05. štvrtok štvrťfinále          
03.05.-04.05. so – ne   24.kolo 20.kolo 16.kolo 21.kolo 22.kolo
08.05. štvrtok semifinále          
10.05.-11.05. so – ne   25.kolo 21.kolo 17.kolo 22.kolo 23.kolo
17.05.-18.05. so – ne   26.kolo 22.kolo 18.kolo 23.kolo 24.kolo
24.05.-25.05. so – ne   27.kolo 23.kolo 19.kolo 24.kolo 25.kolo
31.05.-01.06. so – ne   28.kolo 24.kolo 20.kolo 25.kolo 26.kolo
07.06.-08.06. so – ne   29.kolo 25.kolo 21.kolo 26.kolo 27.kolo
14.06.-15.06. so – ne   30.kolo 26.kolo 22.kolo 27.kolo 28.kolo
21.06. sobota finále          

Pozn. : 10 členná skupina odohrá súťaž trojkolovo, 8 členná štvorkolovo.

DOSPELÍ

VIII. liga skupina A

FK Nitra – Futbalový klub FC 31 Jarok (28. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v piatok 31.05.2024 o 18.00 h na štadióne FK Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0609

VIII. liga skupina B

TJ Družstevník Obyce – OFK Sľažany (30. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 15.06.2024 o 15.00 h na štadióne TJ Družstevník Obyce. NR-ŠTK-2023/2024-0611

ŽIACI

IV. liga – SŽ U15 skupina A

FK Nitra – ŠK Tešedíkovo (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 01.06.2024 o 10.30 h na štadióne FK Nitra. NR-ŠTK-2023/2024-0608

FK Veča  – FC Neded (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 11.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Veča. NR-ŠTK-2023/2024-0612

OFK Branč – FK Mojmírovce (16. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 06.06.2024 o 17.00 h na štadióne OFK Branč. NR-ŠTK-2023/2024-0613

IV. liga – SŽ U15 skupina B

TJ Slovan Zbehy – AC Nitra – futbal „B“ (19. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 28.05.2024 o 17.30 h na štadióne TJ Slovan Zbehy. NR-ŠTK-2023/2024-0602

IV. liga – MŽ U13 skupina H

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce „A“ – TJ Slovan Čeľadice (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 11.06.2024 o 17.30 h na štadióne TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce. NR-ŠTK-2023/2024-0605

IV. liga – MŽ U13 skupina I

TJ Družstevník Rišňovce – Futbalový klub KFC Horná Kráľová (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 03.06.2024 o 18.00 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce. NR-ŠTK-2023/2024-0614

IV. liga – MŽ U13 skupina K

FK Mojmírovce – OFK Žihárec (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 04.06.2024 o 17.00 h na štadióne FK Mojmírovce. NR-ŠTK-2023/2024-0610

IV. liga – MŽ U13 skupina L

TJ Nové Sady – FC MOSAP Klasov (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 30.05.2024 o 17.00 h na štadióne TJ Nové Sady. NR-ŠTK-2023/2024-0603

Futbalový klub FC 31 Jarok – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce „B“ (10. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ vo štvrtok 13.06.2024 o 18.00 h na štadióne FC 31 Jarok. NR-ŠTK-2023/2024-0607

PRÍPRAVKY – U11, U9

TJ Družstevník Rišňovce – vyjadril záujem prostredníctvom ISSF o usporiadanie finálového turnaja prípraviek kategórie U9 v sobotu 15.06.2024 na štadióne TJ Družstevník Rišňovce. NR-ŠTK-2023/2024-0604

10. turnaj – 01.06.2024

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2013 a mladší, hráčky narodené 01.01.2011 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2015 a mladší, hráčky narodené 01.01.2013 a mladšie.

Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 48 a RS B/3)

 

Rišňovce – 09.00 h

U11 U9
TJ Družstevník Rišňovce A TJ Družstevník Rišňovce A
ŠK Magnus (futbal) A ŠK Magnus (futbal) A
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK Báb ŠK Rumanová
ŠK Nevidzany OFK Čakajovce

Dolné Krškany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Nitra – Dolné Krškany A ŠK Nitra – Dolné Krškany A
Združenie FC Výčapy – Opatovce A Združenie FC Výčapy – Opatovce A
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom OŠK Beladice
OFK Golianovo OFK Golianovo B
ŠK Tesárske Mlyňany  

 Nitrianske Hrnčiarovce – 09.00 h

U11 U9
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
TJ Slovan Nitra – Chrenová B TJ Slovan Nitra – Chrenová B
TJ FC Dolné Štitáre TJ Slovan Nitra – Chrenová A
FK Nitra FK Nitra
FC Čechynce OFK Lužianky

 Sľažany – 09.00 h

U11 U9
OFK Sľažany OFK Sľažany
AC Nitra – futbal B AC Nitra – futbal B
OFK Branč FK Svätoplukovo
TJ Nové Sady TJ Nové Sady
Futbalový klub FC 31 Jarok Futbalový klub FC 31 Jarok

 Kolíňany – 09.00 h

U11 U9
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kolíňany
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
LATUS LATUS
FK Slovan Duslo Šaľa TJ Slovan Čeľadice B

 Močenok – 09.00 h

U11 U9
FK Močenok FK Močenok
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
Futbalový klub KFC Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
FC Cabaj – Čápor FC Cabaj – Čápor

 Vinodol – 09.00 h

U11 U9
FC Vinodol OFK 1948 Veľký Lapáš B
FK Janíkovce A FK Janíkovce A
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
FK Vlčany FK Vlčany
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš A

Jelenec – 09.00 h

U11 U9
FK FC Jelenec  
TJ Slovan Zbehy  
FC MOSAP Klasov  
ŠK Hájske  
MFK Alekšince  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov a uzatvoriť nomináciu hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu:R.DURACINSKY@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Rastislav Duračinský, tel. č.: 0911 498 524, e-mail:R.DURACINSKY@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 05.06.2024.

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close