Aktuality Úvodná stránkaDKNovinkyObFZ NitraŠTKÚradné správy

Úradná správa ObFZ Nitra č. 8, zo dňa 20.10.2022

NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra

Úradná správa ObFZ Nitra č. 8, zo dňa 20.10.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 17.10.2022

U 137 Jozef Novota  (1161601) OŠK Kolíňany VII.L dos. – 1 s.s. (45/1a,45/2)                                      U 138 Ľuboš Rumanko (1021107) TJ Čierne Kľačany VII.L dos. (tréner) – 1 mesiac, zákaz výkonu funkcie, zákaz styku s DO (48/1c,48/2b)   

U 139 Ján Kluka (1167591) FC Čechynce VIII.L sk. B dos. – 2 týždne VIII.L sk. B dos. (48/1c,48/2b)    U 140 Tomáš Snop (1096103) FC Čechynce VIII.L sk. B dos.- 2 týždne (48/1c,48/2b)

U 141 Tomáš Sklenár (1331236) KFC Horná Kráľová, VI.liga U19 ObFZ NR 1 s.s. (37/3)

U 142  Zoltán Odráška (1390662) FC KFC Horná Kráľová (masér, vedúci mužstva) VI.L U19 ObFZ NR     4 týždne, zákaz výkonu funkcií, zákaz styku s DO (48/1c,2b) do 13.11.2022

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a) od 17.10.2022

U 143  Eduard Moravčík (1258967) ŠK Dolné Krškany VII.L dos.

U 144  Šimon Lidík (1279575) BFC Dolné Obdokovce VII.L dos.

U 145 Lukáš Tóth (1190204) TJ Ladice VIII.L sk. C dos.

U 146 Tomáš Frajka (1276248 TJ Tekovské Nemce VIII.L sk. C dos.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 19.10.2022 do 30.04.2022

U 147  Maroš Sádovský (1241193) TJ Žitavce VIII.L sk. B dos.- 1 s.s. (U 91)

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK:

U 148 FK FC Jelenec – VII.L dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 149  FC Výčapy-Opatovce – VII. L dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 150  ŠK Žitavany – VII. L dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 151  TJ Družstevník Dolné Lefantovce – VIII. A L dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 152  MFK Pohranice – VIII. L sk. B dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 153 TJ FC Dolné Štitáre – VIII. L sk. B dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 154  TJ Družstevník Obyce – VIII.L sk. C dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 155  OŠK Beladice – VIII.L sk. C dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 156  ŠK Velčice – VIII. L sk. C dos. – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

U 157  TJ Ladice – VIII. L sk. C dos.  – RS B/12/f – 10 € (porušenie SP čl. 40, 41 a 56)

Oznamy:

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo predsedu DK (p. Turba – 0904 406465).

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VII.liga – U19 – sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK.

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod. 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a upozornenia :

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Kluby, ktoré majú nedostatky v Zápisoch o stretnutí, chýbajú im členovia realizačných tímov a sú povinné ich doplniť :

Na súpiskách je klub povinný podľa SP čl. 41 mať zapísaných minimálne trénera (T) a vedúceho mužstva (VM). Podľa SP čl. 56 aj zdravotníckeho pracovníka (ZP), minimálne domáce družstvo.

Kluby, ktoré ešte nemajú trénera s licenciou a chcú, aby bol prítomný v technickej zóne pre realizačný tím počas stretnutia, musí mať aktívne konto v ISSF a požiadať rozhodcu o zapísanie do poznámky (meno, priezvisko, registračné číslo).

Tréner s licenciou, vedúci mužstva a zdravotnícky pracovník (lekár, fyzioterapeut alebo masér) musí byť uvedený v zápise o stretnutí.

VII. liga – Jelenec (ZP), Výčapy-Opatovce (ZP) a Žitavany (ZP)

VIII. liga sk. A – Dolné Lefantovce (VM)

VIII. liga sk. B – Pohranice (VM) a Dolné Štitáre (VM)

VIII. liga sk. C – Obyce (ZP), Ladice (ZP),Beladice (ZP) a Veľčice (VM)

Z dôvodu nerešpektovania RS a SP, stále sa opakujúcich nedostatkov v nahrávaní funkcionárov klubu do Zápisov o stretnutí, budú udeľované disciplinárne sankcie!

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ – U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) – 24.06.2023

kategórie dospelých – Campri cup– 25.06.2023

Záujem o usporiadanie finálových zápasov zašlite na e-mailovú adresu: petersolosolciansky@gmail.com

ObFZ oznamuje klubom, že po dvojročnej prestávke organizuje halový turnaj prípraviek U9. Turnaj sa uskutoční dňa 27.11.2022 (nedeľa), v priestoroch mestskej športovej haly Nitra – Čermáň. Na turnaji môžu štartovať hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie. Turnaja sa budú môcť zúčastniť iba hráči registrovaní v ISSF.
Poplatok za štartovné bude 50 €, ktorý bude treba zaplatiť v deň turnaja. Viac info vám poskytneme na tel. čísle: 0903 712 065 alebo na mailovej adrese: alenazacikova@gmail.com

Ďalšie pripravované turnaje budú :   U11 – 11.12.2022,

                                                          U13 – 08.01.2023,                                                                                        U15 – 22.01.2023                                                                                                                                    U19 – 11.02.2023.

DOSPELÍ

VII. liga

TJ Družstevník Rišňovce – OFK Čakajovce (15. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 12.11.2022 o 13.30 h na štadióne TJ Družstevník Rišňovce. NR-ŠTK-2022/2023-0382

VIII. liga skupina A

AC Nitra – futbal – OFK Lužianky (2. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 29.10.2022 o 14.00 h na štadióne OFK Lužianky (obrátené poradie). NR-ŠTK-2022/2023-0379

ŽIACI

IV. liga –SŽ – U15 skupina A

ŠK Báb – ŠK Tešedíkovo (11. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v sobotu 05.11.2022 o 10.30 h na štadióne ŠK Veľké Zálužie. NR-ŠTK-2022/2023-0376

FK Močenok – ŠK Báb (8. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v utorok 18.10.2022 o 16.00 h na štadióne FK Močenok. NR-ŠTK-2022/2023-0377

FK Vlčany – TJ Progres Selice (9. kolo) – ŠTK na základe dohody klubov schvaľuje  odohranie MZ v pondelok 24.10.2022 o 16.00 h na štadióne FK Vlčany. NR-ŠTK-2022/2023-0381

Súťaž žiakov vekovej kategórie U13 sa hrá s loptami veľkosti č. 4 (RS B/7/U13/h).

PRÍPRAVKY – U11 a U9

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev(príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

5. turnaj – 29.10.2022

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení RS a SP

môžu nastúpiť hráči :

U11 – štartujú hráči narodení 01.01.2012 a mladší, hráčky narodené 01.01.2010 a mladšie.

U9 – štartujú hráči narodení 01.01.2014 a mladší, hráčky narodené 01.01.2012 a mladšie.

Konfrontáciu (kontrolu totožnosti) pred stretnutím vykonajú obaja kapitáni družstiev spolu s vedúcimi družstiev (príp. trénermi). Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.

Konfrontácia v súťaži mládeže je povinná !  (SP čl. 49 a RS B/3)

Veľké Zálužie – 09.00 h

U11 U9
ŠK Veľké Zálužie ŠK Veľké Zálužie
TJ Slovan Čeľadice TJ Slovan Čeľadice
FŠM NutriAchievers FŠM NutriAchievers
FK Janíkovce FK Janíkovce
TJ Slovan Nitra-Chrenová A  

 

Cabaj-Čápor – 09.00 h

U11 U9
FC Cabaj-Čápor FC Cabaj-Čápor
FK Močenok FK Močenok
FK Močenok B Združenie FC Výčapy-Opatovce
FK Mojmírovce FK Mojmírovce
TJ Družstevník Svätoplukovo  

 Veľký Lapáš – 09.00 h

U11 U9
OFK 1948 Veľký Lapáš OFK 1948 Veľký Lapáš
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
FK Veľký Cetín FK Veľký Cetín
FC Vinodol FC Čechynce

Vlčany – 09.00 h

U11 U9
FK Vlčany FK Vlčany
FK Veča FK Veča
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom FC LATUS KYNEK A
ŠK Hájske OFK Branč
FC Neded  

 Ivanka pri Nitre – 10.00 h

U11 U9
ŠK Junior Ivanka pri Nitre ŠK Junior Ivanka pri Nitre
ŠK Nitra – Dolné Krškany ŠK Junior Ivanka pri Nitre A
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
FK FC 31 Jarok FK FC 31 Jarok
TJ FC Dolné Štitáre  

Tesárske Mlyňany – 09.00 h

U11 U9
ŠK Tesárske Mlyňany OŠK Beladice
OFK Sľažany OFK Sľažany
FC MOSAP Klasov FC MOSAP Klasov
TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou
ŠK Nevidzany  

Čakajovce – 09.00 h

U11 U9
OFK Čakajovce FC LATUS KYNEK
TJ Slovan Zbehy MFK Alekšince
TJ Slovan Nitra-Chrenová B TJ Slovan Nitra-Chrenová B
TJ Nové Sady ŠK Rumanová
FK FC Jelenec  

*Pred každým zápasom je každý klub povinný vytvoriť nomináciu všetkých hráčov v systéme ISSF.

*Po každom zápase je klub, ktorý je uvedený ako domáci povinný nahrať len strelcov gólov

oboch tímov do zápisu o stretnutí v systéme ISSF (ikona lopty v riadku kde sa nachádza

hráč, ktorý strelil gól  + minúta dosiahnutia gólu).

*Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať čo najskôr všetky výsledky zápasov, strelcov gólov

a minútu dosiahnutia gólu na e-mailovú adresu: marko.turba@gmail.com

*Pri každej zmene je potrebné dať informáciu o zmene správcovi súťaže – Marko Turba,

tel. č.: 0902 222 712, e-mail: marko.turba@gmail.com

*Ak potrebujete pomôcť pri nahrávaní výsledkov do systému ISSF, ale aj v prípade

akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte správcu súťaže.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.10.2022

 

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close